Advanced

Your Election, but Whose Choice? - A Study of the Applicability of the Principle of Non-intervention to Foreign Electoral Cyber Interference Aiming to Manipulate Voting Behaviour

Bertilsson, Victoria LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour is becoming increasingly sophisticated, which creates a risk of the interference undermining the trust in the democratic process with declining voter turnout as a result. The interference could potentially also affect the outcome of elections.

The development of the technology enabling cyber voter manipulation is rapid, and international law lags behind. There are no wide-spread conventions or customary international law applicable to the specific situation. The general insecurity regarding the legality of cyber operations aiming to manipulate voting behaviour increases the risk of conflicts resulting from misunderstandings or misperceptions between states. To... (More)
Electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour is becoming increasingly sophisticated, which creates a risk of the interference undermining the trust in the democratic process with declining voter turnout as a result. The interference could potentially also affect the outcome of elections.

The development of the technology enabling cyber voter manipulation is rapid, and international law lags behind. There are no wide-spread conventions or customary international law applicable to the specific situation. The general insecurity regarding the legality of cyber operations aiming to manipulate voting behaviour increases the risk of conflicts resulting from misunderstandings or misperceptions between states. To contribute to the clarification of the legality of voter manipulation, the purpose of this thesis is to analyse the legality of electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour in relation to the principle of non-intervention. To achieve the purpose the critical argumentation method has been used.

While electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour clearly fulfils the first criterion of non-intervention, by intervening in the domaine réservé of another state, the fulfilment of the second criterion, coercion, is more complicated. The criterion of coercion is not fully defined in international law, but is traditionally described as forcible or dictatorial coercion compelling a state to involuntarily act or refrain from acting with non-abidance resulting in consequences. In this definition, electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour does not fulfil the criterion of coercion. A different interpretation of the criterion of coercion is the definition of coercion as the manipulation of the environment in which the voters form their opinion to thereby exercise control over the voters. This definition has been suggested to make the criterion of coercion more adapt to the modern technological development, and to include voter manipulation. However, the support of this more modern interpretation is scarce. As a result of this, the correct definition of the criterion of coercion should be forcible or dictatorial coercion. Therefore, electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour is not a violation of the principle of non-intervention due to the lack of coercion.

Despite voter manipulation not constituting a prohibited intervention today, a prohibition could facilitate the protection of free elections and thereby state sovereignty. A development of the scope of the principle of non-intervention, either by widening the definition of the criterion of coercion or by replacing it, could be a practical and efficient solution. (Less)
Abstract (Swedish)
Elektronisk valpåverkan med syfte att manipulera väljarbeteenden blir allt mer sofistikerad vilket medför en risk för att valpåverkan underminerar förtroendet för den demokratiska processen och därmed påverkar valdeltagandet negativt. Valpåverkan kan eventuellt också påverka valresultatet.

Den teknologiska utvecklingen som möjliggör elektronisk valpåverkan är
snabb och den internationella rätten hänger inte med. Det finns inte några omfattande konventioner eller sedvanerätt som är applicerbar på situationen. Den generella osäkerheten angående lagligheten av elektronisk valpåverkan ökar risken för konflikter till följd av missförstånd eller missuppfattningar mellan stater. För att bidra till att klargöra rättsläget är syftet med den här... (More)
Elektronisk valpåverkan med syfte att manipulera väljarbeteenden blir allt mer sofistikerad vilket medför en risk för att valpåverkan underminerar förtroendet för den demokratiska processen och därmed påverkar valdeltagandet negativt. Valpåverkan kan eventuellt också påverka valresultatet.

Den teknologiska utvecklingen som möjliggör elektronisk valpåverkan är
snabb och den internationella rätten hänger inte med. Det finns inte några omfattande konventioner eller sedvanerätt som är applicerbar på situationen. Den generella osäkerheten angående lagligheten av elektronisk valpåverkan ökar risken för konflikter till följd av missförstånd eller missuppfattningar mellan stater. För att bidra till att klargöra rättsläget är syftet med den här undersökningen att analysera lagligheten av elektronisk manipulation av väljarbeteenden i förhållande till principen om non-intervention. För att uppnå syftet har en kritisk argumentationsanalys använts.

Elektronisk valpåverkan med syfte att manipulera väljarbeteenden uppfyller tydligt det första rekvisitet för non-intervention, genom att ingripa i frågor inom en annan stats domaine réservé. Huruvida det andra rekvisitet, tvång, uppfylls är mer tveksamt. Tvångsrekvisitet har inte definierats utförligt i internationell rätt, men har traditionellt beskrivits som kraftfullt och diktatoriskt tvång som förmår en stat att ofrivilligt agera eller inte agera på ett visst sätt och där olydnad leder till konsekvenser. Med den här definitionen uppfyller elektronisk valpåverkan med syfte att manipulera väljarbeteenden inte tvångsrekvisitet. En annan tolkning av tvångsrekvisitet är att manipulation av miljön i vilken väljarna formar sina åsikter är tvång då väljarnas röster genom manipulationen kontrolleras. Tolkningen har föreslagits som mer anpassad till den moderna teknologiska utvecklingen, däribland väljarmanipulation. Stödet för denna mer moderna tolkning är dock relativt svagt. Den korrekta definitionen av tvångsrekvisitet bör därför anses vara kraftfullt och diktatoriskt tvång. Det innebär att elektronisk valpåverkan med syfte att manipulera väljarbeteenden, till följd av bristen på tvång, inte strider mot principen om non-intervention.

Trots att elektronisk manipulation av väljarbeteenden således inte strider mot principen om non-intervention idag, så skulle dock ett förbud kunna stärka skyddet för fria val och därmed också stärka staters suveränitet. En utveckling av tillämpningsområdet för principen om non-intervention, antingen genom att bredda eller ersätta tvångsrekvisitet, skulle kunna vara en praktisk och effektiv lösning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsson, Victoria LU
supervisor
organization
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Public International Law, Non-intervention, Electoral Cyber Intervention, Voter Manipulation
language
English
id
9000580
date added to LUP
2020-02-03 11:24:00
date last changed
2020-02-03 11:24:00
@misc{9000580,
 abstract   = {Electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour is becoming increasingly sophisticated, which creates a risk of the interference undermining the trust in the democratic process with declining voter turnout as a result. The interference could potentially also affect the outcome of elections. 

The development of the technology enabling cyber voter manipulation is rapid, and international law lags behind. There are no wide-spread conventions or customary international law applicable to the specific situation. The general insecurity regarding the legality of cyber operations aiming to manipulate voting behaviour increases the risk of conflicts resulting from misunderstandings or misperceptions between states. To contribute to the clarification of the legality of voter manipulation, the purpose of this thesis is to analyse the legality of electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour in relation to the principle of non-intervention. To achieve the purpose the critical argumentation method has been used. 

While electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour clearly fulfils the first criterion of non-intervention, by intervening in the domaine réservé of another state, the fulfilment of the second criterion, coercion, is more complicated. The criterion of coercion is not fully defined in international law, but is traditionally described as forcible or dictatorial coercion compelling a state to involuntarily act or refrain from acting with non-abidance resulting in consequences. In this definition, electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour does not fulfil the criterion of coercion. A different interpretation of the criterion of coercion is the definition of coercion as the manipulation of the environment in which the voters form their opinion to thereby exercise control over the voters. This definition has been suggested to make the criterion of coercion more adapt to the modern technological development, and to include voter manipulation. However, the support of this more modern interpretation is scarce. As a result of this, the correct definition of the criterion of coercion should be forcible or dictatorial coercion. Therefore, electoral cyber interference aiming to manipulate voting behaviour is not a violation of the principle of non-intervention due to the lack of coercion. 

Despite voter manipulation not constituting a prohibited intervention today, a prohibition could facilitate the protection of free elections and thereby state sovereignty. A development of the scope of the principle of non-intervention, either by widening the definition of the criterion of coercion or by replacing it, could be a practical and efficient solution.},
 author    = {Bertilsson, Victoria},
 keyword   = {Public International Law,Non-intervention,Electoral Cyber Intervention,Voter Manipulation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Your Election, but Whose Choice? - A Study of the Applicability of the Principle of Non-intervention to Foreign Electoral Cyber Interference Aiming to Manipulate Voting Behaviour},
 year     = {2019},
}