Advanced

Skepp, Hav och Sjöminor - Regleringen och de strategiska värdena för sjöminor: en komparativ analys

Thulin, Simon LU (2020) MRSG31 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I uppsatsen kartläggs och analyseras den folkrättsliga grunden för Hague VIII-konventionen och San Remo-manualen gällande regleringen utav sjöminor. Kartläggningen görs utifrån innehållet i de båda dokumenten med utgångspunkt från den sedvanerättsliga grund och i andra hands material vars författare haft förstahandserfarenheter och kunskap gällande sjöminor och internationell rätt. Kartläggningen möjliggör en analys av om det är möjligt att legitimera en användning utav sjöminor utifrån dessas strategiska värde och de faror som finns vid en användning. Två teorier kommer även att användas för att analysera ifall det är möjligt att legitimera en användning utav sjöminor, Margaret Gilberts kravrättighetsteori och Matthew J. Morgans teori om... (More)
I uppsatsen kartläggs och analyseras den folkrättsliga grunden för Hague VIII-konventionen och San Remo-manualen gällande regleringen utav sjöminor. Kartläggningen görs utifrån innehållet i de båda dokumenten med utgångspunkt från den sedvanerättsliga grund och i andra hands material vars författare haft förstahandserfarenheter och kunskap gällande sjöminor och internationell rätt. Kartläggningen möjliggör en analys av om det är möjligt att legitimera en användning utav sjöminor utifrån dessas strategiska värde och de faror som finns vid en användning. Två teorier kommer även att användas för att analysera ifall det är möjligt att legitimera en användning utav sjöminor, Margaret Gilberts kravrättighetsteori och Matthew J. Morgans teori om rättvist krig.

Utifrån analysen och kartläggningen, är det möjligt att urskilja flera centrala brister i den nuvarande regleringen, där den främsta orsaken i både Hauge VIII-konventionen och San Remo-manualen är otydligheten och omfånget gällande användningen utav sjöminor. Resultatet av analysen visade även på att en användning utav sjöminor har flera strategiska värden, bland annat genom den låga produktionskostnad vapnet har jämfört med den skada vapnet kan orsaka. Detta kan även knytas till den bristfälliga regleringen av sjöminor, något som kan hota civila aktörer genom hot mot rätten till liv, eller hot på grund av dem oklara definitionen vad som kan legitimeras som ett militärt mål. Det är också svårt att avgöra huruvida det går att legitimera en användning utav sjöminor då ämnet är komplext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thulin, Simon LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20192
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Sjöminor, Hague VIII-konventionen, San Remo-manualen, militär, internationell rätt, kartläggning
language
Swedish
id
9000811
date added to LUP
2020-03-04 07:44:24
date last changed
2020-03-31 12:49:36
@misc{9000811,
 abstract   = {I uppsatsen kartläggs och analyseras den folkrättsliga grunden för Hague VIII-konventionen och San Remo-manualen gällande regleringen utav sjöminor. Kartläggningen görs utifrån innehållet i de båda dokumenten med utgångspunkt från den sedvanerättsliga grund och i andra hands material vars författare haft förstahandserfarenheter och kunskap gällande sjöminor och internationell rätt. Kartläggningen möjliggör en analys av om det är möjligt att legitimera en användning utav sjöminor utifrån dessas strategiska värde och de faror som finns vid en användning. Två teorier kommer även att användas för att analysera ifall det är möjligt att legitimera en användning utav sjöminor, Margaret Gilberts kravrättighetsteori och Matthew J. Morgans teori om rättvist krig.

Utifrån analysen och kartläggningen, är det möjligt att urskilja flera centrala brister i den nuvarande regleringen, där den främsta orsaken i både Hauge VIII-konventionen och San Remo-manualen är otydligheten och omfånget gällande användningen utav sjöminor. Resultatet av analysen visade även på att en användning utav sjöminor har flera strategiska värden, bland annat genom den låga produktionskostnad vapnet har jämfört med den skada vapnet kan orsaka. Detta kan även knytas till den bristfälliga regleringen av sjöminor, något som kan hota civila aktörer genom hot mot rätten till liv, eller hot på grund av dem oklara definitionen vad som kan legitimeras som ett militärt mål. Det är också svårt att avgöra huruvida det går att legitimera en användning utav sjöminor då ämnet är komplext.},
 author    = {Thulin, Simon},
 keyword   = {Sjöminor,Hague VIII-konventionen,San Remo-manualen,militär,internationell rätt,kartläggning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skepp, Hav och Sjöminor - Regleringen och de strategiska värdena för sjöminor: en komparativ analys},
 year     = {2020},
}