Advanced

Vem ska räddas från vem? - En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen.

Ridderman, Elin LU (2020) MRSG31 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska hur Sverigedemokraterna (SD) redogör för de åtgärder de anser att Sverige bör vidta i arbetet för att säkra kvinnans utsatta roll i det svenska samhället.
För att nå detta mål analyserar jag Sverigedemokraternas åtgärdsrapport för mäns våld mot kvinnor i vardagen genom att göra en kritisk diskursanalys. Genom Norman Faircloughs version av kritisk diskursanalys som metodiska tillvägagångssätt studeras det underliggande och egentliga budskapet i författarnas språk. Detta kommer visa på ordval och val av perspektiv samt ställningstaganden som speglar Sverigedemokraternas politiska ståndpunkt.
Översiktens resultat kan sammanfattas med att denna undersökning bidrar med förståelse kring... (More)
Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska hur Sverigedemokraterna (SD) redogör för de åtgärder de anser att Sverige bör vidta i arbetet för att säkra kvinnans utsatta roll i det svenska samhället.
För att nå detta mål analyserar jag Sverigedemokraternas åtgärdsrapport för mäns våld mot kvinnor i vardagen genom att göra en kritisk diskursanalys. Genom Norman Faircloughs version av kritisk diskursanalys som metodiska tillvägagångssätt studeras det underliggande och egentliga budskapet i författarnas språk. Detta kommer visa på ordval och val av perspektiv samt ställningstaganden som speglar Sverigedemokraternas politiska ståndpunkt.
Översiktens resultat kan sammanfattas med att denna undersökning bidrar med förståelse kring hur Sverigedemokraterna motiverar de invandringskritiska budskap som framträder i granskning av deras åtgärdsrapport mot mäns våld mot kvinnor. Detta gör Sverigedemokraterna genom att driva feministiska frågor som argument mot invandring. Resultatet av denna undersökning har visat på att den växande invandringskritiska diskursen kan verka för att skapa ojämlikheter och orättvisor kring synen på etnicitet hos män, kopplat till mäns våldsagerande beteende mot kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ridderman, Elin LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20192
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Sverigedemokraterna, feminism, våld, invandringspolitik, jämställdhet
language
Swedish
id
9000844
date added to LUP
2020-03-04 07:46:38
date last changed
2020-03-04 07:46:38
@misc{9000844,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska hur Sverigedemokraterna (SD) redogör för de åtgärder de anser att Sverige bör vidta i arbetet för att säkra kvinnans utsatta roll i det svenska samhället. 
För att nå detta mål analyserar jag Sverigedemokraternas åtgärdsrapport för mäns våld mot kvinnor i vardagen genom att göra en kritisk diskursanalys. Genom Norman Faircloughs version av kritisk diskursanalys som metodiska tillvägagångssätt studeras det underliggande och egentliga budskapet i författarnas språk. Detta kommer visa på ordval och val av perspektiv samt ställningstaganden som speglar Sverigedemokraternas politiska ståndpunkt. 
Översiktens resultat kan sammanfattas med att denna undersökning bidrar med förståelse kring hur Sverigedemokraterna motiverar de invandringskritiska budskap som framträder i granskning av deras åtgärdsrapport mot mäns våld mot kvinnor. Detta gör Sverigedemokraterna genom att driva feministiska frågor som argument mot invandring. Resultatet av denna undersökning har visat på att den växande invandringskritiska diskursen kan verka för att skapa ojämlikheter och orättvisor kring synen på etnicitet hos män, kopplat till mäns våldsagerande beteende mot kvinnor.},
 author    = {Ridderman, Elin},
 keyword   = {Sverigedemokraterna,feminism,våld,invandringspolitik,jämställdhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem ska räddas från vem? - En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen.},
 year     = {2020},
}