Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillfälliga uppehållstillstånd och icke-tillgodosedda rättigheter

Abbas, Farah LU (2020) MRSG31 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala samhällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. Sverige, som var en av dem, ansåg att rättspolitiska åtgärder behövde vidtas för att minska belastningar på såväl det svenska asylsystemet som samhällsfunktioner. Svenska regeringen införde en ny striktare Tillfällig lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen ska tillämpas istället för vissa paragrafer i Utlänningslagen där dessa paragrafer är anpassade till miniminivå enligt internationell rätt och... (More)
Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala samhällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. Sverige, som var en av dem, ansåg att rättspolitiska åtgärder behövde vidtas för att minska belastningar på såväl det svenska asylsystemet som samhällsfunktioner. Svenska regeringen införde en ny striktare Tillfällig lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen ska tillämpas istället för vissa paragrafer i Utlänningslagen där dessa paragrafer är anpassade till miniminivå enligt internationell rätt och internationella konventioner. I denna uppsats granskas lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och utreds vilka mänskliga rättigheter som förmodligen inte tillgodoses flyktingar i och med lagens införande. Dessutom undersöks Tillfälliga lagen i relation till Martha Nussbaums och Hanna Arendts syn på mänskliga rättigheter där en diskussion förs kring hur Nussbaum och Arendt skulle kunna tänkas ställa sig till införandet av Tillfälliga lagen. För att uppnå syftet används relevanta remissinstanser som rör lagens införande samt andra internationella dokument bland annat Barnkonventionen och Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Resultatet leder till att asylsökandes rätt till hälsa, rösträtt, etablering och säkra arbetsvillkor kommer att påverkas negativt och därmed inte tillgodoses flyktingar p.g.a. att Tillfälliga lagens bestämmelser förhindrar det. Vidare visar undersökningsresultat att Tillfälliga lagen skulle innebära, enligt Arendts rättighetskritiska teori, kränkningar i rätten att tillhöra ett organiserat samhälle som är en förutsättning till att få tillgång till andra mänskliga rättigheter. Enligt Nussbaums kapacitetsperspektiv, skulle Tillfälliga lagen innebära försämring i utlänningars friheter och möjligheter att verkliggöra sig själva och ut-veckla sina kapaciteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abbas, Farah LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20192
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Tillfälliga lagen, Tillfälliga uppehållstillstånd, Utlänningslagen, Flyktingar, Mänskliga rättigheter, Martha Nussbaum, Hanna Arendt
language
Swedish
id
9000929
date added to LUP
2020-03-04 08:26:49
date last changed
2020-03-04 08:26:49
@misc{9000929,
 abstract   = {{Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala samhällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. Sverige, som var en av dem, ansåg att rättspolitiska åtgärder behövde vidtas för att minska belastningar på såväl det svenska asylsystemet som samhällsfunktioner. Svenska regeringen införde en ny striktare Tillfällig lag som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen ska tillämpas istället för vissa paragrafer i Utlänningslagen där dessa paragrafer är anpassade till miniminivå enligt internationell rätt och internationella konventioner. I denna uppsats granskas lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och utreds vilka mänskliga rättigheter som förmodligen inte tillgodoses flyktingar i och med lagens införande. Dessutom undersöks Tillfälliga lagen i relation till Martha Nussbaums och Hanna Arendts syn på mänskliga rättigheter där en diskussion förs kring hur Nussbaum och Arendt skulle kunna tänkas ställa sig till införandet av Tillfälliga lagen. För att uppnå syftet används relevanta remissinstanser som rör lagens införande samt andra internationella dokument bland annat Barnkonventionen och Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Resultatet leder till att asylsökandes rätt till hälsa, rösträtt, etablering och säkra arbetsvillkor kommer att påverkas negativt och därmed inte tillgodoses flyktingar p.g.a. att Tillfälliga lagens bestämmelser förhindrar det. Vidare visar undersökningsresultat att Tillfälliga lagen skulle innebära, enligt Arendts rättighetskritiska teori, kränkningar i rätten att tillhöra ett organiserat samhälle som är en förutsättning till att få tillgång till andra mänskliga rättigheter. Enligt Nussbaums kapacitetsperspektiv, skulle Tillfälliga lagen innebära försämring i utlänningars friheter och möjligheter att verkliggöra sig själva och ut-veckla sina kapaciteter.}},
 author    = {{Abbas, Farah}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tillfälliga uppehållstillstånd och icke-tillgodosedda rättigheter}},
 year     = {{2020}},
}