Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förenta Nationernas fredsinsatser: förankring och framgång? Fallen Sydsudan och Centralafrikanska republiken

Andersson, Daniella LU and Savic, Julia LU (2020) FKVA22 20192
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Sedan FNs resolution 1325 (2000) har genus satts på den internationella agendan, detta gäller särskilt inom FN och dess fredsoperationer. Parallellt har en “local turn”skett inom FNs fredsbyggande, där man betonar lokalt ägandeskap och förankring. Dessvärre har dessa två rörelser i huvudsakligen skett parallellt. Därför är syftet med uppsatsen att skapa ett teoretiskt ramverk som integrerar dessa områden. Därav definieras begreppet lokal förankring till att innehålla en genusaspekt. Därefter ställs frågan “Hur påverkar lokal förankring FN-ledda fredsoperationers utsikt för fred?”. Fallen Sydsudan (UNMISS) och Centralafrikanska republiken (MINUSCA) undersöks. Detta prövas genom litteraturstudier på FN-dokument. Där bevis och motbevis för... (More)
Sedan FNs resolution 1325 (2000) har genus satts på den internationella agendan, detta gäller särskilt inom FN och dess fredsoperationer. Parallellt har en “local turn”skett inom FNs fredsbyggande, där man betonar lokalt ägandeskap och förankring. Dessvärre har dessa två rörelser i huvudsakligen skett parallellt. Därför är syftet med uppsatsen att skapa ett teoretiskt ramverk som integrerar dessa områden. Därav definieras begreppet lokal förankring till att innehålla en genusaspekt. Därefter ställs frågan “Hur påverkar lokal förankring FN-ledda fredsoperationers utsikt för fred?”. Fallen Sydsudan (UNMISS) och Centralafrikanska republiken (MINUSCA) undersöks. Detta prövas genom litteraturstudier på FN-dokument. Där bevis och motbevis för ramverkets faktorer eftersöks. Resultatet visar att MINUSCA har en bättre lokal förankring, vi värderar den negativa freden i CAR som mer utvecklad. Utifrån detta dras slutsatsen att lokal förankring höjer framgången i fredsoperationer. Dock framhålls att resultaten med vald metod är ofullständiga på flera faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Daniella LU and Savic, Julia LU
supervisor
organization
course
FKVA22 20192
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
FN, fredsbyggande, lokal förankring, lokalt ägandeskap, genus, jämställdhet, Sydsudan, Centralafrikanska republiken
language
Swedish
id
9001055
date added to LUP
2020-03-03 08:45:10
date last changed
2020-03-03 08:45:10
@misc{9001055,
 abstract   = {{Sedan FNs resolution 1325 (2000) har genus satts på den internationella agendan, detta gäller särskilt inom FN och dess fredsoperationer. Parallellt har en “local turn”skett inom FNs fredsbyggande, där man betonar lokalt ägandeskap och förankring. Dessvärre har dessa två rörelser i huvudsakligen skett parallellt. Därför är syftet med uppsatsen att skapa ett teoretiskt ramverk som integrerar dessa områden. Därav definieras begreppet lokal förankring till att innehålla en genusaspekt. Därefter ställs frågan “Hur påverkar lokal förankring FN-ledda fredsoperationers utsikt för fred?”. Fallen Sydsudan (UNMISS) och Centralafrikanska republiken (MINUSCA) undersöks. Detta prövas genom litteraturstudier på FN-dokument. Där bevis och motbevis för ramverkets faktorer eftersöks. Resultatet visar att MINUSCA har en bättre lokal förankring, vi värderar den negativa freden i CAR som mer utvecklad. Utifrån detta dras slutsatsen att lokal förankring höjer framgången i fredsoperationer. Dock framhålls att resultaten med vald metod är ofullständiga på flera faktorer.}},
 author    = {{Andersson, Daniella and Savic, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förenta Nationernas fredsinsatser: förankring och framgång? Fallen Sydsudan och Centralafrikanska republiken}},
 year     = {{2020}},
}