Advanced

Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

Gustafsson, Felicia LU (2020) MRSK62 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. Även tre deklarationer och tre oeniga yttranden från ICJ:s domare inkluderades, vilka valdes utefter en sorteringsstrategi. Primärmaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt. Resultaten tolkades... (More)
Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. Även tre deklarationer och tre oeniga yttranden från ICJ:s domare inkluderades, vilka valdes utefter en sorteringsstrategi. Primärmaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt. Resultaten tolkades m.h.a. ett konceptuellt ramverk som ser ICJ likt en ’agent’ för juridisk utveckling vilken formar internationell rätt. Resultaten av studien visade att domstolens idé och värde till det internationella samfundet som legal normsättare beror på perspektiv. Domstolen var av värde för generalförsamlingens dödläge, men dess slutsats E gjorde ett undantag i extrema förhållanden av självförsvar, vilket visar att IHL-principerna inte gäller. Domstolen hänvisar nästan till ett naturtillstånd, vilket är problematiskt eftersom den är ett FN-organ. Det tolkades som oönskat för både generalförsamlingen och det internationella samfundet, därav reducerades värdet. Å ena sidan överensstämde inte de oeniga yttrandena och generalförsamlingens idé om domstolen och vad de faktiskt kunde uppnå. Å andra sidan argumenterade deklarationerna och delar av rådgivningen att domstolen var begränsad p.g.a sin stadga och att den representerade en handlingsguide. (Less)
Popular Abstract
The objective of the thesis was to examine the ICJ’s role in international law as a legal norm maker to the international community, by examining the question: how is the idea of the Court and its value to the international community conceptualized and framed by the UNGA and the judges of ICJ in connection to the Opinion? The data consisted of selected sections of the eight UNGA resolutions which led to a request for an opinion from ICJ and relevant paragraphs in the Opinion from 1996. In addition, three declarations and three dissenting opinions from the ICJ judges, which were selected from a sorting strategy. The data was analyzed through a qualitative content analysis with an inductive approach and the results were interpreted through a... (More)
The objective of the thesis was to examine the ICJ’s role in international law as a legal norm maker to the international community, by examining the question: how is the idea of the Court and its value to the international community conceptualized and framed by the UNGA and the judges of ICJ in connection to the Opinion? The data consisted of selected sections of the eight UNGA resolutions which led to a request for an opinion from ICJ and relevant paragraphs in the Opinion from 1996. In addition, three declarations and three dissenting opinions from the ICJ judges, which were selected from a sorting strategy. The data was analyzed through a qualitative content analysis with an inductive approach and the results were interpreted through a concept, which views the ICJ as an ’agent’ of legal development, thus shaping international law. The results of the study showed that the Court’s idea and value to the international community depends on the perspective. Indeed, the Court was of value for the UNGA’s deadlock, however, its conclusion E made an exception in extreme circumstances of self-defense, which shows that it is above IHL. The Court is almost referring to a state of nature, despite being a creature of the UN. It may be interpreted as the Court embarked on a course not wishful for neither the UNGA nor the international community, thus its value was reduced. On the one hand the dissent’s and the UNGA’s idea of the Court and what is was able to achieve did not correspond. On the other hand, the declarations and parts of the Opinion stated that the Court was limited by its Statute and that it represented a guide to action. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Felicia LU
supervisor
organization
alternative title
Under vapnen förblir lagarna tysta — en kvalitativ innehållsanalys av International Court of Justice idé och värde som legal normsättare
course
MRSK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nuclear Weapons, Advisory Opinion, International Court of Justice, Legal Development, International Community, United Nations General Assembly, International Law
language
English
id
9001083
date added to LUP
2020-03-04 09:35:36
date last changed
2020-03-04 09:35:36
@misc{9001083,
 abstract   = {Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. Även tre deklarationer och tre oeniga yttranden från ICJ:s domare inkluderades, vilka valdes utefter en sorteringsstrategi. Primärmaterialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med induktivt tillvägagångssätt. Resultaten tolkades m.h.a. ett konceptuellt ramverk som ser ICJ likt en ’agent’ för juridisk utveckling vilken formar internationell rätt. Resultaten av studien visade att domstolens idé och värde till det internationella samfundet som legal normsättare beror på perspektiv. Domstolen var av värde för generalförsamlingens dödläge, men dess slutsats E gjorde ett undantag i extrema förhållanden av självförsvar, vilket visar att IHL-principerna inte gäller. Domstolen hänvisar nästan till ett naturtillstånd, vilket är problematiskt eftersom den är ett FN-organ. Det tolkades som oönskat för både generalförsamlingen och det internationella samfundet, därav reducerades värdet. Å ena sidan överensstämde inte de oeniga yttrandena och generalförsamlingens idé om domstolen och vad de faktiskt kunde uppnå. Å andra sidan argumenterade deklarationerna och delar av rådgivningen att domstolen var begränsad p.g.a sin stadga och att den representerade en handlingsguide.},
 author    = {Gustafsson, Felicia},
 keyword   = {Nuclear Weapons,Advisory Opinion,International Court of Justice,Legal Development,International Community,United Nations General Assembly,International Law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker},
 year     = {2020},
}