Advanced

Unga personers erfarenhet av LARC - en intervjustudie

Kouns, Sara LU and Guðlaugsdóttir, Ragna Þyrí Dögg LU (2020) SBMM52 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: LARC är långverkande preventivmetoder som ger ett starkt skydd mot graviditet och rekommenderas som förstahandsalternativ för unga. Att kunna styra över sin reproduktiva hälsa är en mänsklig rättighet. Barnmorskor spelar roll när det gäller preventivmedelsrådgivning och studier visar på ett ökat behov av kunskap kring ungas inställning och erfarenhet av LARC. Syfte: Att belysa ungas erfarenheter av LARC. Metod: Kvalitativ forskningsstrategi med induktiv ansats tillämpades. Arton öppna ostrukturerade intervjuer gjordes. Materialet analyserades enligt Lundman & Hällgren Graneheim. Resultat: Studien resulterade i huvudkategorierna “Faktorer som påverkade personernas val av metod”, “Ingen enkel procedur” och “Tiden med LARC”.... (More)
Bakgrund: LARC är långverkande preventivmetoder som ger ett starkt skydd mot graviditet och rekommenderas som förstahandsalternativ för unga. Att kunna styra över sin reproduktiva hälsa är en mänsklig rättighet. Barnmorskor spelar roll när det gäller preventivmedelsrådgivning och studier visar på ett ökat behov av kunskap kring ungas inställning och erfarenhet av LARC. Syfte: Att belysa ungas erfarenheter av LARC. Metod: Kvalitativ forskningsstrategi med induktiv ansats tillämpades. Arton öppna ostrukturerade intervjuer gjordes. Materialet analyserades enligt Lundman & Hällgren Graneheim. Resultat: Studien resulterade i huvudkategorierna “Faktorer som påverkade personernas val av metod”, “Ingen enkel procedur” och “Tiden med LARC”. Konklusion: Erfarenheten av LARC var varierande. Unga kunde se effekter av LARC som fördelaktiga men biverkningar var också vanligt förekommande och det smärtsamma insättandet av spiral betonades. Barnmorskans bemötande påverkar ungas erfarenhet av LARC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kouns, Sara LU and Guðlaugsdóttir, Ragna Þyrí Dögg LU
supervisor
organization
course
SBMM52 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorska, erfarenhet, LARC, preventivmedel, unga.
language
Swedish
id
9001196
date added to LUP
2020-01-16 09:22:06
date last changed
2020-01-16 09:22:06
@misc{9001196,
 abstract   = {Bakgrund: LARC är långverkande preventivmetoder som ger ett starkt skydd mot graviditet och rekommenderas som förstahandsalternativ för unga. Att kunna styra över sin reproduktiva hälsa är en mänsklig rättighet. Barnmorskor spelar roll när det gäller preventivmedelsrådgivning och studier visar på ett ökat behov av kunskap kring ungas inställning och erfarenhet av LARC. Syfte: Att belysa ungas erfarenheter av LARC. Metod: Kvalitativ forskningsstrategi med induktiv ansats tillämpades. Arton öppna ostrukturerade intervjuer gjordes. Materialet analyserades enligt Lundman & Hällgren Graneheim. Resultat: Studien resulterade i huvudkategorierna “Faktorer som påverkade personernas val av metod”, “Ingen enkel procedur” och “Tiden med LARC”. Konklusion: Erfarenheten av LARC var varierande. Unga kunde se effekter av LARC som fördelaktiga men biverkningar var också vanligt förekommande och det smärtsamma insättandet av spiral betonades. Barnmorskans bemötande påverkar ungas erfarenhet av LARC.},
 author    = {Kouns, Sara and Guðlaugsdóttir, Ragna Þyrí Dögg},
 keyword   = {Barnmorska,erfarenhet,LARC,preventivmedel,unga.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unga personers erfarenhet av LARC - en intervjustudie},
 year     = {2020},
}