Advanced

Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering

Petersson, Stina LU (2020) ATPK62 20192
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter som arbetar inom neurologisk rehabilitering beskriver sitt arbete utifrån arbetsterapiprocessen, med ett särskilt fokus på uppföljningar. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, där fyra verksamma arbetsterapeuter inom neurologisk rehabilitering deltog i semistrukturerade intervjuer där ett strategiskt urval användes. Datainsamlingen analyserades med en riktad kvalitativ... (More)
Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter som arbetar inom neurologisk rehabilitering beskriver sitt arbete utifrån arbetsterapiprocessen, med ett särskilt fokus på uppföljningar. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, där fyra verksamma arbetsterapeuter inom neurologisk rehabilitering deltog i semistrukturerade intervjuer där ett strategiskt urval användes. Datainsamlingen analyserades med en riktad kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studien framkom det att ett arbete i enlighet med arbetsterapiprocessen handlar om att arbeta klientcentrerat. Uppföljningar är komplexa eftersom tydliga rutiner saknas och tillvägagångssätten för uppföljningar varierar. Fysiska och sociala miljöfaktorer så som hjälpmedel, träningsredskap samt teamarbete bör vara tillgängliga på arbetsplatsen för att praktisera framgångsrik arbetsterapi och erbjuda patienter en effektiv rehabilitering. Slutsats: Studien ger en ökad kunskap om uppföljningars komplexitet och förslag på hur detta kan åtgärdas. Fler studier behövs för att se om detta är en generell upplevelse för andra verksamma arbetsterapeuter. Framtida studier bör även undersöka betydelsen av att i större utsträckning prioritera uppföljningar inom akutvården. (Less)
Popular Abstract
Background: The occupational therapy process consists of three steps, evaluation being one step. Evaluation is a primary step aiming to measure the effectiveness of an intervention. However, research is limited about how occupational therapists perceive evaluations. Purpose: This study aims to describe how occupational therapists' in neurological rehabilitation describe their work with the occupational therapy process, with a special focus on evaluations. Method: The study has a qualitative approach. Four occupational therapists practicing neurological rehabilitation were selected by a strategic sample to participate in semi-structured interviews. A qualitative content analysis was used to analyze the data. Results: The results showed that... (More)
Background: The occupational therapy process consists of three steps, evaluation being one step. Evaluation is a primary step aiming to measure the effectiveness of an intervention. However, research is limited about how occupational therapists perceive evaluations. Purpose: This study aims to describe how occupational therapists' in neurological rehabilitation describe their work with the occupational therapy process, with a special focus on evaluations. Method: The study has a qualitative approach. Four occupational therapists practicing neurological rehabilitation were selected by a strategic sample to participate in semi-structured interviews. A qualitative content analysis was used to analyze the data. Results: The results showed that working according to occupational therapy process means working in a client-centered manner. Evaluations are complex due to lacking guidelines and the therapists work differently. Availability of physical and social environmental factors, such as aids, training equipment, and teamwork at workplace is essential for successful occupational therapy and effective rehabilitation. Conclusion: The study provides an extended knowledge about the complexity of evaluations and suggestions on how this can be addressed. More studies are needed to conclude if this is a general perception among occupational therapists. Future studies should also investigate the importance of prioritizing evaluation within acute care setting. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Stina LU
supervisor
organization
alternative title
- En kvalitativ intervjustudie
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapiprocessen, Uppföljningar, Teamarbete, Fysisk arbetsplatsmiljö
language
Swedish
id
9001315
date added to LUP
2020-01-16 09:15:22
date last changed
2020-01-16 09:15:22
@misc{9001315,
 abstract   = {Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter som arbetar inom neurologisk rehabilitering beskriver sitt arbete utifrån arbetsterapiprocessen, med ett särskilt fokus på uppföljningar. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, där fyra verksamma arbetsterapeuter inom neurologisk rehabilitering deltog i semistrukturerade intervjuer där ett strategiskt urval användes. Datainsamlingen analyserades med en riktad kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studien framkom det att ett arbete i enlighet med arbetsterapiprocessen handlar om att arbeta klientcentrerat. Uppföljningar är komplexa eftersom tydliga rutiner saknas och tillvägagångssätten för uppföljningar varierar. Fysiska och sociala miljöfaktorer så som hjälpmedel, träningsredskap samt teamarbete bör vara tillgängliga på arbetsplatsen för att praktisera framgångsrik arbetsterapi och erbjuda patienter en effektiv rehabilitering. Slutsats: Studien ger en ökad kunskap om uppföljningars komplexitet och förslag på hur detta kan åtgärdas. Fler studier behövs för att se om detta är en generell upplevelse för andra verksamma arbetsterapeuter. Framtida studier bör även undersöka betydelsen av att i större utsträckning prioritera uppföljningar inom akutvården.},
 author    = {Petersson, Stina},
 keyword   = {Arbetsterapiprocessen,Uppföljningar,Teamarbete,Fysisk arbetsplatsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering},
 year     = {2020},
}