Advanced

Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

Hamnefors Nordgren, Lisa LU and Hackzell Strömberg, Anna-Maia LU (2020) ATPK62 20192
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract
Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. Aim: The aim of this study is to describe occupational therapists’ experiences of working in occupational health care. Method: Eight written semi-structured interviews were conducted through email, and the interviews were analyzed using manifest content analysis. Results: The content analysis led to four main categories: Occupational therapists’ knowledge and skills in occupational health care, Work methods, Challenges in work and Meaningful aspects of the work. The... (More)
Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. Aim: The aim of this study is to describe occupational therapists’ experiences of working in occupational health care. Method: Eight written semi-structured interviews were conducted through email, and the interviews were analyzed using manifest content analysis. Results: The content analysis led to four main categories: Occupational therapists’ knowledge and skills in occupational health care, Work methods, Challenges in work and Meaningful aspects of the work. The main results showed that the participants thought their professional competence provided a unique perspective to the occupational health care. They considered the work to be rewarding, but also challenging. Conclusion: Occupational therapists can provide a unique competence to the occupational health care, but the knowledge about occupational therapy in this field is limited. To determine the effects of occupational therapy in occupational health care the authors recommend randomized controlled studies. (Less)
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Som arbetsterapeut kan man arbeta inom ett flertal olika områden och ett av de mer ovanliga områdena är företagshälsovård. På grund av att så få arbetsterapeuter är verksamma inom företagshälsovården finns det få studier kring deras erfarenheter av arbete inom området. Syfte: Denna studies syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom företagshälsovård. Metod: Åtta skriftliga semi-strukturerade intervjuer utfördes via mejl och den insamlade datan analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra huvudkategorier: Arbetsterapeutisk kompetens inom företagshälsovården, Arbetssätt, Utmaningar i arbetet och Meningsfullhet i arbetet. Det huvudsakliga... (More)
Bakgrund: Som arbetsterapeut kan man arbeta inom ett flertal olika områden och ett av de mer ovanliga områdena är företagshälsovård. På grund av att så få arbetsterapeuter är verksamma inom företagshälsovården finns det få studier kring deras erfarenheter av arbete inom området. Syfte: Denna studies syfte är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom företagshälsovård. Metod: Åtta skriftliga semi-strukturerade intervjuer utfördes via mejl och den insamlade datan analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Dataanalysen resulterade i fyra huvudkategorier: Arbetsterapeutisk kompetens inom företagshälsovården, Arbetssätt, Utmaningar i arbetet och Meningsfullhet i arbetet. Det huvudsakliga resultatet visade att deltagarna ansåg att arbetsterapeuter tillför en unik kompetens inom företagshälsovården. Deltagarna uppgav också att de upplevde arbetet som givande, men utmanande. Slutsats: Arbetsterapeuter kan tillföra en unik kompetens inom företagshälsovården, men kunskapen kring arbetsterapeutiska insatser inom området är låg och därför anser författarna att randomiserade kontrollerade studier bör utföras för att visa vilka effekter insatserna kan ha. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hamnefors Nordgren, Lisa LU and Hackzell Strömberg, Anna-Maia LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, företagshälsovård, arbetsrelaterad hälsa, arbetslivsinriktad rehabilitering
language
Swedish
id
9001323
date added to LUP
2020-01-16 07:14:40
date last changed
2020-01-16 07:14:40
@misc{9001323,
 abstract   = {Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. Aim: The aim of this study is to describe occupational therapists’ experiences of working in occupational health care. Method: Eight written semi-structured interviews were conducted through email, and the interviews were analyzed using manifest content analysis. Results: The content analysis led to four main categories: Occupational therapists’ knowledge and skills in occupational health care, Work methods, Challenges in work and Meaningful aspects of the work. The main results showed that the participants thought their professional competence provided a unique perspective to the occupational health care. They considered the work to be rewarding, but also challenging. Conclusion: Occupational therapists can provide a unique competence to the occupational health care, but the knowledge about occupational therapy in this field is limited. To determine the effects of occupational therapy in occupational health care the authors recommend randomized controlled studies.},
 author    = {Hamnefors Nordgren, Lisa and Hackzell Strömberg, Anna-Maia},
 keyword   = {arbetsterapi,företagshälsovård,arbetsrelaterad hälsa,arbetslivsinriktad rehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård},
 year     = {2020},
}