Advanced

Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell

Ring, Katrin LU and Rausér Porsback, Cajsa LU (2020) SBMM52 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. Syfte:Att belysa gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell under graviditet, förlossning och puerperium. Metod:Tio gravida kvinnor inskrivna på Min Barnmorska inkluderades för semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat:Analysen ledde till kategorierna: Det Viktiga Valet, Den Trygga Kontinuiteten, En Stödjande Relationoch Det Goda Vårdandet.... (More)
Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. Syfte:Att belysa gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell under graviditet, förlossning och puerperium. Metod:Tio gravida kvinnor inskrivna på Min Barnmorska inkluderades för semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat:Analysen ledde till kategorierna: Det Viktiga Valet, Den Trygga Kontinuiteten, En Stödjande Relationoch Det Goda Vårdandet. Diskussion och konklusion:Kvinnorna förväntar sig bättre vård och en mer positiv upplevelse med kontinuitet. Kunskap om kvinnors förväntningar, framlagda i studien, kan användas i bemötandet av kvinnan och hennes eventuella partner (Less)
Popular Abstract
Background: Caseload continuity model is a form of maternity care, which has been shown to enhance the birth experience, lower the need for pain relief, reduce risk of instrumental birth and reduce fear of childbirth. In Sweden, caseload is currently only available as a project, Min Barnmorska [My Midwife], in Stockholm. Aim:To illustrate pregnant women’s choice of and expectations on a caseload midwifery model of care during pregnancy, delivery and puerperium. Method:Ten pregnant women admitted to Min Barnmorska were included for semi-structured interviews. Data was analysed with qualitative content analysis. Result:The analysis brought forth the categories: The Important Choice, The Reassuring Continuity, A Supportive Relationshipand The... (More)
Background: Caseload continuity model is a form of maternity care, which has been shown to enhance the birth experience, lower the need for pain relief, reduce risk of instrumental birth and reduce fear of childbirth. In Sweden, caseload is currently only available as a project, Min Barnmorska [My Midwife], in Stockholm. Aim:To illustrate pregnant women’s choice of and expectations on a caseload midwifery model of care during pregnancy, delivery and puerperium. Method:Ten pregnant women admitted to Min Barnmorska were included for semi-structured interviews. Data was analysed with qualitative content analysis. Result:The analysis brought forth the categories: The Important Choice, The Reassuring Continuity, A Supportive Relationshipand The Good Caring. Discussion and conclusion: Women expect better care and a more positive experience with continuity. Knowledge about women’s expectations, provided by this study, can be used to improve the care of women and their partners. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ring, Katrin LU and Rausér Porsback, Cajsa LU
supervisor
organization
course
SBMM52 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kontinuitet, Förväntningar, Mödrahälsovård, Caseload, Barnmorska, Val av vård Continuity, Expectations, Maternity Care, Midwife, Choice of care
language
Swedish
id
9001398
date added to LUP
2020-01-16 09:22:18
date last changed
2020-01-20 12:09:04
@misc{9001398,
 abstract   = {Bakgrund: Caseloadkontinuitetsmodell är en form av mödrahälsovård, vilken bland annat har visat sig ge en bättre förlossningsupplevelse, minskat behov av smärtlindring, lägre risk för instrumentell förlossning och minskad förlossningsrädsla. I Sverige finns caseload idag endast i projektform, Min Barnmorska, i Stockholm. Syfte:Att belysa gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell under graviditet, förlossning och puerperium. Metod:Tio gravida kvinnor inskrivna på Min Barnmorska inkluderades för semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat:Analysen ledde till kategorierna: Det Viktiga Valet, Den Trygga Kontinuiteten, En Stödjande Relationoch Det Goda Vårdandet. Diskussion och konklusion:Kvinnorna förväntar sig bättre vård och en mer positiv upplevelse med kontinuitet. Kunskap om kvinnors förväntningar, framlagda i studien, kan användas i bemötandet av kvinnan och hennes eventuella partner},
 author    = {Ring, Katrin and Rausér Porsback, Cajsa},
 keyword   = {Kontinuitet,Förväntningar,Mödrahälsovård,Caseload,Barnmorska,Val av vård Continuity,Expectations,Maternity Care,Midwife,Choice of care},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gravida kvinnors val av och förväntningar på caseload kontinuitetsmodell},
 year     = {2020},
}