Advanced

Kartläggning av kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som minskar smärta vid diagnostiserad artros i händer

Glimberg, Elin LU and Larsen, Monica LU (2020) ATPK62 20192
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Artros är en åldersrelaterad men även ärftlig ledsjukdom som framförallt leder till smärta och sekundärt nedsatt rörlighet och muskelstyrka. Artros i händerna kan leda till aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkning och påverka de dagliga aktiviteterna. Arbetsterapeutiska interventioner som ortos, utbildning och rörelse- och styrketräning kan framför allt bidra till att minska och lindra smärta. Artros i händerna drabbar främst fingrarnas ytterleder och/eller tummens bas.
Syfte: Att kartlägga vilka kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som har visat sig ha vetenskaplig evidens för att minska smärta vid diagnostiserad artros i händer.
Metod: Litteraturöversikt med kvalitetsgranskning och en integrativ... (More)
Bakgrund: Artros är en åldersrelaterad men även ärftlig ledsjukdom som framförallt leder till smärta och sekundärt nedsatt rörlighet och muskelstyrka. Artros i händerna kan leda till aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkning och påverka de dagliga aktiviteterna. Arbetsterapeutiska interventioner som ortos, utbildning och rörelse- och styrketräning kan framför allt bidra till att minska och lindra smärta. Artros i händerna drabbar främst fingrarnas ytterleder och/eller tummens bas.
Syfte: Att kartlägga vilka kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som har visat sig ha vetenskaplig evidens för att minska smärta vid diagnostiserad artros i händer.
Metod: Litteraturöversikt med kvalitetsgranskning och en integrativ innehållsanalys av artiklarnas resultat.
Resultat: Litteraturöversikten gav 11 artiklar och den integrativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier av arbetsterapeutiska interventioner. Alla kategorier innehöll rörelse- och styrketräning i kombination med en eller två andra interventioner. Kategori 1: patientutbildning/information. Kategori 2: patientutbildning & tekniska hjälpmedel. Kategori 3: Ortos. Kategori 4: Paraffinbad. Samtliga kombinationer visade en minskad smärta i händerna.
Slutsats: Kombinerade interventioner visar en god effekt på att minska smärta vid artros i händer. Ytterligare forskning behövs för patienter med artros i händer gällande interventionerna rörelse- och styrketräning, artrosskola för händer samt aktivitetsträning.

Nyckelord: arbetsterapi, artros, hand, kombinerad intervention och smärta. (Less)
Popular Abstract
Background: Osteoarthritis is age-related but also hereditary joint disease that primarily leads to pain and secondary impairment of mobility and muscle strength. Osteoarthritis of the hand can lead to activity limitations and participation restrictions and affect daily activities. Occupational therapeutic interventions such as orthosis, education and training can help reduce and relieve symptoms. Osteoarthritis of the hand mainly affects the distal joints of the fingers and/or the base of the thumb.
Purpose: To identify which combined occupational therapy interventions have been found to have scientific evidence to reduce the pain of diagnosed osteoarthritis of the hand.
Method: Literature review with quality review and an integrative... (More)
Background: Osteoarthritis is age-related but also hereditary joint disease that primarily leads to pain and secondary impairment of mobility and muscle strength. Osteoarthritis of the hand can lead to activity limitations and participation restrictions and affect daily activities. Occupational therapeutic interventions such as orthosis, education and training can help reduce and relieve symptoms. Osteoarthritis of the hand mainly affects the distal joints of the fingers and/or the base of the thumb.
Purpose: To identify which combined occupational therapy interventions have been found to have scientific evidence to reduce the pain of diagnosed osteoarthritis of the hand.
Method: Literature review with quality review and an integrative content analysis of their results.
Result: The literature review gave 11 articles and the integrative content analysis resulted in four categories of occupational therapy interventions. All categories included mobility and strength training in combination with one or two other interventions. Category 1: Patient education/information. Category 2: Patient education & technical aids. Category 3: Orthos. Category 4: Paraffin bath. All combinations resulted in reduced pain of the hands.
Conclusion: Combined interventions effectively reduces the osteoarthritis pain of the hand. Further research is needed for patients with osteoarthritis of the hand, regarding the intervention’s mobility and strength training, arthritis school for hand and activity training.

Keywords: combined interventions, hand, occupational therapy, osteoarthritis and pain. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glimberg, Elin LU and Larsen, Monica LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9001428
date added to LUP
2020-01-16 07:14:32
date last changed
2020-01-16 07:14:32
@misc{9001428,
 abstract   = {Bakgrund: Artros är en åldersrelaterad men även ärftlig ledsjukdom som framförallt leder till smärta och sekundärt nedsatt rörlighet och muskelstyrka. Artros i händerna kan leda till aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkning och påverka de dagliga aktiviteterna. Arbetsterapeutiska interventioner som ortos, utbildning och rörelse- och styrketräning kan framför allt bidra till att minska och lindra smärta. Artros i händerna drabbar främst fingrarnas ytterleder och/eller tummens bas.
Syfte: Att kartlägga vilka kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som har visat sig ha vetenskaplig evidens för att minska smärta vid diagnostiserad artros i händer. 
Metod: Litteraturöversikt med kvalitetsgranskning och en integrativ innehållsanalys av artiklarnas resultat. 
Resultat: Litteraturöversikten gav 11 artiklar och den integrativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier av arbetsterapeutiska interventioner. Alla kategorier innehöll rörelse- och styrketräning i kombination med en eller två andra interventioner. Kategori 1: patientutbildning/information. Kategori 2: patientutbildning & tekniska hjälpmedel. Kategori 3: Ortos. Kategori 4: Paraffinbad. Samtliga kombinationer visade en minskad smärta i händerna.
Slutsats: Kombinerade interventioner visar en god effekt på att minska smärta vid artros i händer. Ytterligare forskning behövs för patienter med artros i händer gällande interventionerna rörelse- och styrketräning, artrosskola för händer samt aktivitetsträning. 

Nyckelord: arbetsterapi, artros, hand, kombinerad intervention och smärta.},
 author    = {Glimberg, Elin and Larsen, Monica},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som minskar smärta vid diagnostiserad artros i händer},
 year     = {2020},
}