Advanced

Religionsfrihet i arbetslivet - I vilken omfattning kan arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsas av arbetstagarens religionsfrihet?

Åkerman, Rebecka LU (2020) HARH16 20192
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Arbetsgivaren har som utgångspunkt arbetsledningsrätt i alla de situationer där det inte finns någon reglering som anger något annat. Med detta sagt finns det begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Uppsatsen syftar till att analysera i vilken utsträckning arbetstagarens religionsfrihet utgör en sådan begränsning samt vilka skillnader som finns mellan offentlig och privat sektor. I uppsatsen redogörs det för arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarens religionsfrihet och diskrimineringsskyddet. Uppsatsen redogör för religionsfrihetens begränsningar av arbetsledningsrätten genom att referera och analysera rättsfall från Europadomstolen, EU-domstolen och Arbetsdomstolen. Även rättsfall där arbetsledningsrätten ges företräde... (More)
Arbetsgivaren har som utgångspunkt arbetsledningsrätt i alla de situationer där det inte finns någon reglering som anger något annat. Med detta sagt finns det begränsningar i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Uppsatsen syftar till att analysera i vilken utsträckning arbetstagarens religionsfrihet utgör en sådan begränsning samt vilka skillnader som finns mellan offentlig och privat sektor. I uppsatsen redogörs det för arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarens religionsfrihet och diskrimineringsskyddet. Uppsatsen redogör för religionsfrihetens begränsningar av arbetsledningsrätten genom att referera och analysera rättsfall från Europadomstolen, EU-domstolen och Arbetsdomstolen. Även rättsfall där arbetsledningsrätten ges företräde framför religionsfriheten refereras och analyseras. De rättsfall som belyses har fokus på arbetsgivarens rätt att bestämma vilka arbetsuppgifter som ska utföras, arbetsgivarens rätt att besluta om hur arbetstagare ska se ut och agera på arbetet samt arbetsgivarens rätt att fastställa arbetstidens förläggning. En slutsats som denna uppsats lett fram till är att domstolarna ofta ger företräde åt arbetsledningsrätten framför arbetstagarens religionsfrihet, men i vissa fall kan religionsfriheten utgöra en begränsning av arbetsledningsrätten. Detta när ett arbetsledningsbeslut som inskränker religionsfriheten saknar ett berättigat syfte. En annan slutsats är att privat och offentlig sektor skiljer sig åt gällande tillämpligheten av de olika rättskällorna. (Less)
Abstract
The employer has the right to operate the business in every situation where there are no legal rules saying something else. Consequently, there are limitations of this managerial prerogative. The purpose of this essay is to analyse if the freedom of religion is such a limitation and if there is a difference between public and private sector. The essay explains the managerial prerogative, the employee’s freedom of religion and the legal regulations regarding discrimination. Limitations on the managerial prerogative, set up by the freedom of religion, will be described. This will be done by describing and analysing case law from the European Court of Human Rights, the European Court of Justice and the Swedish Labour Court. The case law which... (More)
The employer has the right to operate the business in every situation where there are no legal rules saying something else. Consequently, there are limitations of this managerial prerogative. The purpose of this essay is to analyse if the freedom of religion is such a limitation and if there is a difference between public and private sector. The essay explains the managerial prerogative, the employee’s freedom of religion and the legal regulations regarding discrimination. Limitations on the managerial prerogative, set up by the freedom of religion, will be described. This will be done by describing and analysing case law from the European Court of Human Rights, the European Court of Justice and the Swedish Labour Court. The case law which is described in the essay is mainly about the employer’s right to
determine which work tasks that should be performed, the employer's right to establish how the employees should look like and act at work and the employer’s right to decide when the work should be performed. One conclusion this essay has resulted in is that the freedom of religion can in some cases constitute a limitation in the managerial prerogative. However, case law shows that the managerial prerogative often is valued higher than the employee’s freedom of religion, when the employer has an acceptable purpose with the operation decision. Another conclusion that can be made is that the legal sources might have different applicability in the different sectors of the labour market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerman, Rebecka LU
supervisor
organization
course
HARH16 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsledningsrätt, religionsfrihet, Europakonventionen, diskriminering på grund av religion.
language
Swedish
id
9001717
date added to LUP
2020-01-22 09:28:56
date last changed
2020-01-22 09:28:56
@misc{9001717,
 abstract   = {The employer has the right to operate the business in every situation where there are no legal rules saying something else. Consequently, there are limitations of this managerial prerogative. The purpose of this essay is to analyse if the freedom of religion is such a limitation and if there is a difference between public and private sector. The essay explains the managerial prerogative, the employee’s freedom of religion and the legal regulations regarding discrimination. Limitations on the managerial prerogative, set up by the freedom of religion, will be described. This will be done by describing and analysing case law from the European Court of Human Rights, the European Court of Justice and the Swedish Labour Court. The case law which is described in the essay is mainly about the employer’s right to
determine which work tasks that should be performed, the employer's right to establish how the employees should look like and act at work and the employer’s right to decide when the work should be performed. One conclusion this essay has resulted in is that the freedom of religion can in some cases constitute a limitation in the managerial prerogative. However, case law shows that the managerial prerogative often is valued higher than the employee’s freedom of religion, when the employer has an acceptable purpose with the operation decision. Another conclusion that can be made is that the legal sources might have different applicability in the different sectors of the labour market.},
 author    = {Åkerman, Rebecka},
 keyword   = {Arbetsledningsrätt,religionsfrihet,Europakonventionen,diskriminering på grund av religion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Religionsfrihet i arbetslivet - I vilken omfattning kan arbetsgivarens arbetsledningsrätt begränsas av arbetstagarens religionsfrihet?},
 year     = {2020},
}