Advanced

Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

Ekdahl, Johanna LU (2020) HARH16 20192
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. För att förhindra arbetsgivare från att exploatera sin arbetskraft genom social dumpning vid utstationering har EU upprättat ett minimiskydd som utstationerade arbetstagare ska garanteras. Det skapar dock andra problem i förhållande till hur den svenska modellen är konstruerad och kollektivavtalets betydelse.

Uppsatsen syftar dels till att undersöka minimiskyddet och sätta det i relation till den svenska regleringen för utstationerade för att sedan... (More)
En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. För att förhindra arbetsgivare från att exploatera sin arbetskraft genom social dumpning vid utstationering har EU upprättat ett minimiskydd som utstationerade arbetstagare ska garanteras. Det skapar dock andra problem i förhållande till hur den svenska modellen är konstruerad och kollektivavtalets betydelse.

Uppsatsen syftar dels till att undersöka minimiskyddet och sätta det i relation till den svenska regleringen för utstationerade för att sedan identifiera problem som en sådan relation ger upphov till. Dels syftar uppsatsen till en analys av omständigheter i svenska kollektivavtal för utstationerade arbetstagare som skulle kunna verka begränsande för den fria rörligheten för tjänster.

Analysen leder till en identifiering av tre huvudsakliga problem som rör det rättsliga skyddet för utstationerade arbetstagare. Dessa problemområden rör regleringarna i utstationeringsdirektivets hårda kärna, kollektivavtalsreglerade villkor och implementering av ändringsdirektivet. Vidare konstateras i analysen att bestämmelser i svenska kollektivavtal för utstationerade arbetstagare skulle kunna verka hindrande för den fria rörligheten för tjänster om de utformas på ett vis som gör det mindre attraktivt för utstationerande arbetsgivare att tillhandahålla tjänster i Sverige. (Less)
Abstract
A free movement of services within the EU amount to a free right for employers to provide services on equal terms in all member states. The right to free movement of services has however given rise to a number of problems when posting workers. In order to prevent employers from exploiting its workforce through social dumping when posting workers, the EU has established a minimum protection for the posted workers to be guaranteed. However, this creates other problems in relation to the Swedish model and the importance of collective agreements.

This essay aims to partly examine the minimum protection and put it in relation to the Swedish regulation on posted workers, thenceforth identify problems which such relation give rise to.... (More)
A free movement of services within the EU amount to a free right for employers to provide services on equal terms in all member states. The right to free movement of services has however given rise to a number of problems when posting workers. In order to prevent employers from exploiting its workforce through social dumping when posting workers, the EU has established a minimum protection for the posted workers to be guaranteed. However, this creates other problems in relation to the Swedish model and the importance of collective agreements.

This essay aims to partly examine the minimum protection and put it in relation to the Swedish regulation on posted workers, thenceforth identify problems which such relation give rise to. Furthermore, the essay partly aims to an analysis of circumstances in Swedish collective agreements for posted workers which could appear restrictive to the free movement of services.

The analysis leads to the identification of three main problem areas which concern the legal protection for posted workers. These problem areas concern regulations in the hard core of the posted workers directive, conditions in collective agreements and the implementation of the amendment of the posted workers directive. Moreover, the analysis state that regulations in Swedish collective agreements for posted workers could appear limiting for the free movement of services if they are constructed in a way that makes it less attractive for employers whom post workers to provide services in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARH16 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utstationering, utstationerade arbetstagare, fri rörlighet för tjänster, utstationeringsdirektivet, ändringsdirektivet, kollektivavtal för utstationerade
language
Swedish
id
9001809
date added to LUP
2020-01-22 08:52:33
date last changed
2020-01-22 08:52:33
@misc{9001809,
 abstract   = {A free movement of services within the EU amount to a free right for employers to provide services on equal terms in all member states. The right to free movement of services has however given rise to a number of problems when posting workers. In order to prevent employers from exploiting its workforce through social dumping when posting workers, the EU has established a minimum protection for the posted workers to be guaranteed. However, this creates other problems in relation to the Swedish model and the importance of collective agreements. 

This essay aims to partly examine the minimum protection and put it in relation to the Swedish regulation on posted workers, thenceforth identify problems which such relation give rise to. Furthermore, the essay partly aims to an analysis of circumstances in Swedish collective agreements for posted workers which could appear restrictive to the free movement of services. 

The analysis leads to the identification of three main problem areas which concern the legal protection for posted workers. These problem areas concern regulations in the hard core of the posted workers directive, conditions in collective agreements and the implementation of the amendment of the posted workers directive. Moreover, the analysis state that regulations in Swedish collective agreements for posted workers could appear limiting for the free movement of services if they are constructed in a way that makes it less attractive for employers whom post workers to provide services in Sweden.},
 author    = {Ekdahl, Johanna},
 keyword   = {Utstationering,utstationerade arbetstagare,fri rörlighet för tjänster,utstationeringsdirektivet,ändringsdirektivet,kollektivavtal för utstationerade},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan},
 year     = {2020},
}