Advanced

Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

Karlsson, Caroline LU and Ring Eggers, Johanna LU (2020) HARH16 20192
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket ansvar arbetsgivaren har för den psykosociala arbetsmiljön och hur långt ansvaret sträcker sig, med utgångspunkt i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, det systematiska arbetsmiljöarbetet, det straffrättsliga ansvaret i form av brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken.

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har rättsutredningen lett fram till fyra identifierade problemområden som... (More)
Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket ansvar arbetsgivaren har för den psykosociala arbetsmiljön och hur långt ansvaret sträcker sig, med utgångspunkt i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, det systematiska arbetsmiljöarbetet, det straffrättsliga ansvaret i form av brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken.

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har rättsutredningen lett fram till fyra identifierade problemområden som analyserats. Slutsatsen är att arbetsgivarens ansvar över den psykosociala arbetsmiljön är omfattande och att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olyckor. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är uttömmande och hänsyn måste tas till det enskilda fallet vilket gör det svårt att fastställa en gräns för rehabiliteringsansvaret trots att praxis fastslagit vissa begränsningar.

Både brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott i Brottsbalken syftar till att förebygga ohälsa för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En skillnad är att brott mot arbetsmiljölagen verkar proaktivt medan arbetsmiljöbrott aktualiseras först då en arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar vilket orsakat skada eller fara. (Less)
Popular Abstract
The concept of working environment is constantly evolving as society develops. Today, emphasis is put on psychosocial factors. The Swedish Work Environment Act determines that the working environment shall be satisfying and that physical and psychosocial risks must be prevented.

The aim of this essay is to investigate what responsibility lies within employers regarding the psychosocial working environment and to what extent it reaches. The starting point of this being the employers rehabilitation responsibility, the systematic working environment procedure, the legal responsibilities of The Swedish Work Environment Act and work environment offences in The Swedish Penal Code.

Four areas of interest have been analyzed using the... (More)
The concept of working environment is constantly evolving as society develops. Today, emphasis is put on psychosocial factors. The Swedish Work Environment Act determines that the working environment shall be satisfying and that physical and psychosocial risks must be prevented.

The aim of this essay is to investigate what responsibility lies within employers regarding the psychosocial working environment and to what extent it reaches. The starting point of this being the employers rehabilitation responsibility, the systematic working environment procedure, the legal responsibilities of The Swedish Work Environment Act and work environment offences in The Swedish Penal Code.

Four areas of interest have been analyzed using the traditional dogmatic method. The conclusion being that the responsibility of the employer is extensive regarding the psychosocial working environment. Additionally, the employer has the responsibility to take all caution to prevent accidents and illness. The employers duty to provide rehabilitation is exhaustive and individual consideration must be taken. Thus, being difficult establishing a clear border of the rehabilitation responsibility despite case law creating some limitations.

Both offences against the Swedish Work Environment Act and work environment offences in The Swedish Penal Code aim to prevent ill-health to establish a satisfying work environment. However, a difference is that offences against the Swedish Work Environment Act work proactive while work environment offences actualizes when employers has failed their work environment responsibilities which has caused injury or danger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Caroline LU and Ring Eggers, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARH16 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, Psykosocial arbetsmiljö, Arbetsmiljöbrott, Rehabilitering, Brott mot Arbetsmiljölagen
language
Swedish
id
9002103
date added to LUP
2020-01-22 14:38:07
date last changed
2020-01-22 14:38:07
@misc{9002103,
 abstract   = {Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket ansvar arbetsgivaren har för den psykosociala arbetsmiljön och hur långt ansvaret sträcker sig, med utgångspunkt i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, det systematiska arbetsmiljöarbetet, det straffrättsliga ansvaret i form av brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken. 

Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har rättsutredningen lett fram till fyra identifierade problemområden som analyserats. Slutsatsen är att arbetsgivarens ansvar över den psykosociala arbetsmiljön är omfattande och att arbetsgivaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olyckor. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är uttömmande och hänsyn måste tas till det enskilda fallet vilket gör det svårt att fastställa en gräns för rehabiliteringsansvaret trots att praxis fastslagit vissa begränsningar. 

Både brott mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljöbrott i Brottsbalken syftar till att förebygga ohälsa för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En skillnad är att brott mot arbetsmiljölagen verkar proaktivt medan arbetsmiljöbrott aktualiseras först då en arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar vilket orsakat skada eller fara.},
 author    = {Karlsson, Caroline and Ring Eggers, Johanna},
 keyword   = {Arbetsrätt,Psykosocial arbetsmiljö,Arbetsmiljöbrott,Rehabilitering,Brott mot Arbetsmiljölagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?},
 year     = {2020},
}