Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Environmental performance of kitchens – A case study of a Ballingslöv kitchen from a life cycle perspective

Johansson, Annie LU (2020) FMIM01 20192
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract
Kitchens are an essential part of the interior design in buildings. With the increased focus on sustainability in the building industry it is therefore of interest to investigate the environmental performance of kitchens. By using life cycle assessment (LCA) as a tool three different tabletops (composite, solid wood and laminate), a door, a frame as well as the entire standard kitchen are investigated. A literature study on customer behaviour, trends and drivers on the market is combined with the results from the LCA studies to investigate how the results can be useful in affecting the behaviour of customers.

The results from the LCA studies show that the composite tabletop has a significantly higher impact than the solid wood and... (More)
Kitchens are an essential part of the interior design in buildings. With the increased focus on sustainability in the building industry it is therefore of interest to investigate the environmental performance of kitchens. By using life cycle assessment (LCA) as a tool three different tabletops (composite, solid wood and laminate), a door, a frame as well as the entire standard kitchen are investigated. A literature study on customer behaviour, trends and drivers on the market is combined with the results from the LCA studies to investigate how the results can be useful in affecting the behaviour of customers.

The results from the LCA studies show that the composite tabletop has a significantly higher impact than the solid wood and laminate tabletop. The trend for the tabletops is that the raw material phase contributes most to the total impact. The same trend is seen for the door and frame. For the standard kitchen the most impacting components are the white goods, the electricity in the user phase and the composite tabletop. To improve the environmental performance of a standard kitchen, the white goods should be of high quality with a long lifetime and require little electricity in the user phase. A solid wood or laminate tabletop should be chosen over a composite tabletop. Using electricity from renewable sources in the production in the supply chain as well as using sustainable transports are other means of improving the environmental performance.

The literature study shows that there is a lack of studies that specifically address customer behaviour in connection to the kitchen market. There is also a lack of information on environmental performance of kitchens in general. Some general trends, drivers and customer behaviours could be identified in a broader perspective. There is an increased interest for sustainability issues among customers and a higher demand for transparent and honest information as well as communication on this subject. There is a connection between honest sustainability communication and the credibility of the company or brand as well as the motivation to buy environmentally adapted products, even at a higher cost.

To adhere to the requests from customers on more specific information about the environmental impact of products LCA can be useful. It generates possibilities to advice the customer on which components they should choose to improve the environmental performance of their kitchen. The customer behaviour can also be affected by informing the customer of the importance to keep their kitchen longer or encourage the customer to second-hand trade when changing kitchen (or parts of it). (Less)
Abstract (Swedish)
Kök är en grundläggande del av inredning i byggnader. Ett ökat fokus på hållbarhet i byggbranschen medför att det finns ett intresse att undersöka köks miljöprestanda. Genom att använda livscykelanalys (LCA) som verktyg undersöks tre olika bänkskivor (komposit, massivträ och laminat), en lucka, en stomme och även ett helt standardkök. En litteraturstudie om kundbeteende samt trender och drivkrafter på köksmarknaden kombineras med resultaten från LCA studierna för att undersöka hur resultaten kan användas för att påverka kundbeteendet.

Resultaten från LCA-studierna visar att bänkskivan i kompositmaterial har en större miljöpåverkan än bänkskivorna i massivträ och laminat. Råmaterialsfasen är den fas som bidrar med mest påverkan för alla... (More)
Kök är en grundläggande del av inredning i byggnader. Ett ökat fokus på hållbarhet i byggbranschen medför att det finns ett intresse att undersöka köks miljöprestanda. Genom att använda livscykelanalys (LCA) som verktyg undersöks tre olika bänkskivor (komposit, massivträ och laminat), en lucka, en stomme och även ett helt standardkök. En litteraturstudie om kundbeteende samt trender och drivkrafter på köksmarknaden kombineras med resultaten från LCA studierna för att undersöka hur resultaten kan användas för att påverka kundbeteendet.

Resultaten från LCA-studierna visar att bänkskivan i kompositmaterial har en större miljöpåverkan än bänkskivorna i massivträ och laminat. Råmaterialsfasen är den fas som bidrar med mest påverkan för alla bänkskivorna. Samma trend identifieras för luckan och stommen. I standardköket är komponenterna som bidrar med mest påverkan vitvarorna, elektriciteten i användningsfasen och kompositbänkskivan. För att förbättra miljöprestandan av ett standardkök bör vitvarorna som väljs till köket ha hög kvalité, en lång livslängd och dra lite energi i användningsfasen. En bänkskiva i massivträ eller laminat bör väljas istället för en bänkskiva i kompositmaterial. Användning av elektricitet från förnybara källor i produktion hos leverantörer samt att ha miljöanpassade transporter är ytterligare sätt att förbättra miljöprestandan på ett standardkök.

Resultaten från litteraturstudien visar att det finns en brist på studier som specifikt behandlar kundbeteende i koppling till köksmarknaden. Det är även en brist på information om köks miljöprestanda generellt. Några generella trender, drivkrafter och kundbeteenden kunde identifieras i ett större perspektiv. Det finns ett ökat intresse för hållbarhet hos kunder och en större efterfrågan på transparent och tillförlitlig information samt kommunikation inom ämnet. Det finns en koppling mellan tillförlitlig hållbarhetskommunikation och ett företags eller märkes trovärdighet och även till kundens motivation att köpa miljöanpassade produkter, även till ett högre pris.

För att tillgodose förfrågan från kunderna angående mer specifik information om miljöpåverkan från produkter så kan LCA vara ett bra verktyg. Det ger möjlighet att ge kunden råd angående vilka komponenter de ska välja till sitt kök för att förbättra den totala miljöprestandan. Kundbeteendet kan även påverkas genom att informera om vikten av att behålla köket länge eller uppmuntra till second-hand marknad när kunden vill byta kök (eller delar av köket). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Annie LU
supervisor
organization
alternative title
Köks miljöprestanda – En fallstudie av ett Ballingslöv-kök ur ett livscykelperspektiv
course
FMIM01 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kitchen, Life cycle assessment, Consumer behaviour, Tabletop
report number
ISRN LUTFD2/TFEM--20/5153--SE + (1-81)
ISSN
1102-3651
language
English
id
9002301
date added to LUP
2020-01-22 13:23:42
date last changed
2020-01-22 13:23:42
@misc{9002301,
 abstract   = {Kitchens are an essential part of the interior design in buildings. With the increased focus on sustainability in the building industry it is therefore of interest to investigate the environmental performance of kitchens. By using life cycle assessment (LCA) as a tool three different tabletops (composite, solid wood and laminate), a door, a frame as well as the entire standard kitchen are investigated. A literature study on customer behaviour, trends and drivers on the market is combined with the results from the LCA studies to investigate how the results can be useful in affecting the behaviour of customers.

The results from the LCA studies show that the composite tabletop has a significantly higher impact than the solid wood and laminate tabletop. The trend for the tabletops is that the raw material phase contributes most to the total impact. The same trend is seen for the door and frame. For the standard kitchen the most impacting components are the white goods, the electricity in the user phase and the composite tabletop. To improve the environmental performance of a standard kitchen, the white goods should be of high quality with a long lifetime and require little electricity in the user phase. A solid wood or laminate tabletop should be chosen over a composite tabletop. Using electricity from renewable sources in the production in the supply chain as well as using sustainable transports are other means of improving the environmental performance. 

The literature study shows that there is a lack of studies that specifically address customer behaviour in connection to the kitchen market. There is also a lack of information on environmental performance of kitchens in general. Some general trends, drivers and customer behaviours could be identified in a broader perspective. There is an increased interest for sustainability issues among customers and a higher demand for transparent and honest information as well as communication on this subject. There is a connection between honest sustainability communication and the credibility of the company or brand as well as the motivation to buy environmentally adapted products, even at a higher cost.

To adhere to the requests from customers on more specific information about the environmental impact of products LCA can be useful. It generates possibilities to advice the customer on which components they should choose to improve the environmental performance of their kitchen. The customer behaviour can also be affected by informing the customer of the importance to keep their kitchen longer or encourage the customer to second-hand trade when changing kitchen (or parts of it).},
 author    = {Johansson, Annie},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Kitchen,Life cycle assessment,Consumer behaviour,Tabletop},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Environmental performance of kitchens – A case study of a Ballingslöv kitchen from a life cycle perspective},
 year     = {2020},
}