Advanced

Sprudlande idéer i närvaro av vem och hur? Om personlighet och kreativitet i grupp

Sibe, Amanda LU (2020) PSPR14 20191
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I den här studien undersöktes hur personlighetsdrag och sociala processer i grupp förhöll sig till kreativitet som en samarbetsprocess. I tidigare forskning har fokus ofta riktats mot psykologin om individers kreativitet. Idag behövs i stället ett fokus på hur användbara idéer kan utvecklas på arbetsplatser och i grupper. Gruppmedlemmars olika personligheter är en central aspekt av gruppers struktur som har föreslagits påverka gruppers kreativa förmåga. Mörka personlighetsdrag och deras konsekvenser har på senare tid börjat uppmärksammas i organisationsforskning. I den här studien undersöktes både ljusa och mörka personlighetsdrag i relation till gruppkreativitet. Olika arbetsplatser bjöds in att delta och 139 deltagare från åtta... (More)
I den här studien undersöktes hur personlighetsdrag och sociala processer i grupp förhöll sig till kreativitet som en samarbetsprocess. I tidigare forskning har fokus ofta riktats mot psykologin om individers kreativitet. Idag behövs i stället ett fokus på hur användbara idéer kan utvecklas på arbetsplatser och i grupper. Gruppmedlemmars olika personligheter är en central aspekt av gruppers struktur som har föreslagits påverka gruppers kreativa förmåga. Mörka personlighetsdrag och deras konsekvenser har på senare tid börjat uppmärksammas i organisationsforskning. I den här studien undersöktes både ljusa och mörka personlighetsdrag i relation till gruppkreativitet. Olika arbetsplatser bjöds in att delta och 139 deltagare från åtta arbetsplatser delades in i 39 grupper. Individuella kreativitetstest liksom kreativitetstest för grupper administrerades. Gruppuppgifterna handlade om att utforma nya multiverktyg och att välja en slutgiltig idé. I studien återfanns en positiv korrelation mellan gruppers öppenhet och kreativitet, samt en negativ korrelation mellan gruppers samvetsgrannhet och kreativitet. Öppenhet kunde förklara 11 % av variansen i gruppkreativitet. Det fanns ett positivt samband mellan gruppmedlemmars nöjdhet med att befinna sig i gruppen och det kreativa slutresultatet. I forskning har det även tidigare återfunnits att öppenhet har en positiv relation till gruppkreativitet vilket kan komma till användning vid rekrytering. I förlängningen innebär resultaten att öppna beteenden, att förhålla sig nyfiket till andras idéer, liksom mindre perfektionistiska beteenden som att vara tillåtande rörande nya tänkesätt och struktur kan facilitera kreativitet i grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sibe, Amanda LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
personlighetsdrag, gruppkreativitet, gruppnöjdhet, jämlikt bidrag, mörka triaden, personlighet, kreativitet
language
Swedish
id
9002680
date added to LUP
2020-01-31 13:54:08
date last changed
2020-01-31 13:54:08
@misc{9002680,
 abstract   = {I den här studien undersöktes hur personlighetsdrag och sociala processer i grupp förhöll sig till kreativitet som en samarbetsprocess. I tidigare forskning har fokus ofta riktats mot psykologin om individers kreativitet. Idag behövs i stället ett fokus på hur användbara idéer kan utvecklas på arbetsplatser och i grupper. Gruppmedlemmars olika personligheter är en central aspekt av gruppers struktur som har föreslagits påverka gruppers kreativa förmåga. Mörka personlighetsdrag och deras konsekvenser har på senare tid börjat uppmärksammas i organisationsforskning. I den här studien undersöktes både ljusa och mörka personlighetsdrag i relation till gruppkreativitet. Olika arbetsplatser bjöds in att delta och 139 deltagare från åtta arbetsplatser delades in i 39 grupper. Individuella kreativitetstest liksom kreativitetstest för grupper administrerades. Gruppuppgifterna handlade om att utforma nya multiverktyg och att välja en slutgiltig idé. I studien återfanns en positiv korrelation mellan gruppers öppenhet och kreativitet, samt en negativ korrelation mellan gruppers samvetsgrannhet och kreativitet. Öppenhet kunde förklara 11 % av variansen i gruppkreativitet. Det fanns ett positivt samband mellan gruppmedlemmars nöjdhet med att befinna sig i gruppen och det kreativa slutresultatet. I forskning har det även tidigare återfunnits att öppenhet har en positiv relation till gruppkreativitet vilket kan komma till användning vid rekrytering. I förlängningen innebär resultaten att öppna beteenden, att förhålla sig nyfiket till andras idéer, liksom mindre perfektionistiska beteenden som att vara tillåtande rörande nya tänkesätt och struktur kan facilitera kreativitet i grupp.},
 author    = {Sibe, Amanda},
 keyword   = {personlighetsdrag,gruppkreativitet,gruppnöjdhet,jämlikt bidrag,mörka triaden,personlighet,kreativitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sprudlande idéer i närvaro av vem och hur? Om personlighet och kreativitet i grupp},
 year     = {2020},
}