Advanced

Lärare men också människa - En studie om grundskollärares emotionshantering som del av sin yrkesroll

Orinius Welander, Carl LU and Sverredotter, Linn LU (2020) SOCK04 20192
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka konsekvenser det medför. Vårt resultat visar på att de organisatoriska kraven på lärarrollen står i kontrast till lärarens egna personliga krav vilket skapar ett korsdrag hos läraren mellan det rationella och det mänskliga i yrket. Denna ambivalens ökar mängden emotionshantering i form... (More)
Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka konsekvenser det medför. Vårt resultat visar på att de organisatoriska kraven på lärarrollen står i kontrast till lärarens egna personliga krav vilket skapar ett korsdrag hos läraren mellan det rationella och det mänskliga i yrket. Denna ambivalens ökar mängden emotionshantering i form av yt- och djupagering som läraren måste utföra för att infoga sig i rollen som professionell och påverkar i sin tur den emotionella energin som är förutsättningen för arbetsmotivation och engagemang i yrkesrollen. Konsekvenserna av låg emotionell energi kan dock medföra att läraren etablerar ett nytt förhållningssätt till sin yrkesroll genom att endera distansera sig eller identifiera sig mer med denna vilket på sikt kan leda till psykologiska påföljder såsom utbrändhet, cynism eller alienation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Orinius Welander, Carl LU and Sverredotter, Linn LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Emotionssociologi, emotionshantering, emotionell dissonans, ytagering, djupagering, emotionell energi, fronstage, backstage, alienation.
language
Swedish
id
9002686
date added to LUP
2020-01-27 14:52:22
date last changed
2020-01-27 14:52:22
@misc{9002686,
 abstract   = {Då allt fler lärare upplever arbetsmiljömässiga hälsoproblem är det av stor vikt för framtida utveckling att utifrån förutsättningarna av läraryrket undersöka bidragande orsaker och kausalsammanhang till detta. Syftet med studien, som är baserad på åtta djupintervjuer med lärare från grundskolan, har varit att undersöka lärares emotioner utifrån de personliga och organisatoriska krav som finns på lärarrollen, hur lärarna förhåller sig till dessa samt vilka konsekvenser det medför. Vårt resultat visar på att de organisatoriska kraven på lärarrollen står i kontrast till lärarens egna personliga krav vilket skapar ett korsdrag hos läraren mellan det rationella och det mänskliga i yrket. Denna ambivalens ökar mängden emotionshantering i form av yt- och djupagering som läraren måste utföra för att infoga sig i rollen som professionell och påverkar i sin tur den emotionella energin som är förutsättningen för arbetsmotivation och engagemang i yrkesrollen. Konsekvenserna av låg emotionell energi kan dock medföra att läraren etablerar ett nytt förhållningssätt till sin yrkesroll genom att endera distansera sig eller identifiera sig mer med denna vilket på sikt kan leda till psykologiska påföljder såsom utbrändhet, cynism eller alienation.},
 author    = {Orinius Welander, Carl and Sverredotter, Linn},
 keyword   = {Emotionssociologi,emotionshantering,emotionell dissonans,ytagering,djupagering,emotionell energi,fronstage,backstage,alienation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärare men också människa - En studie om grundskollärares emotionshantering som del av sin yrkesroll},
 year     = {2020},
}