Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientens transition från intensivvårdsavdelningen - en litteraturstudie om upplevelsen av förändring

Ask Förster, Nike LU and Tennström Nässil, Christoffer LU (2020) SJSK20 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Mellan 10 och 27% av intensivvårdspatienterna överlever IVA men dör
innan de blir utskrivna från sjukhuset. Några av dessa dödsfall kan undvikas. Patienter
som skrivs ut för tidigt från IVA kännetecknas av sårbarhet och hjälplöshet då de inte
är tillräckligt förberedda inför omständigheterna på en vårdavdelning vilket både
försvårar och förlänger återhämtningsprocessen. Syftet: Syftet med denna studie är att
beskriva patientens upplevelse av att överföras från IVA och att vårdas på
vårdavdelning. Metod: En osystematisk litteraturstudie genomfördes innefattande
kvalitativa artiklar. Data samlades in genom systematiska sökningar i två olika
databaser. Nio artiklar urskildes från mängden efter kvalitetsbedömning som utfördes... (More)
Bakgrund: Mellan 10 och 27% av intensivvårdspatienterna överlever IVA men dör
innan de blir utskrivna från sjukhuset. Några av dessa dödsfall kan undvikas. Patienter
som skrivs ut för tidigt från IVA kännetecknas av sårbarhet och hjälplöshet då de inte
är tillräckligt förberedda inför omständigheterna på en vårdavdelning vilket både
försvårar och förlänger återhämtningsprocessen. Syftet: Syftet med denna studie är att
beskriva patientens upplevelse av att överföras från IVA och att vårdas på
vårdavdelning. Metod: En osystematisk litteraturstudie genomfördes innefattande
kvalitativa artiklar. Data samlades in genom systematiska sökningar i två olika
databaser. Nio artiklar urskildes från mängden efter kvalitetsbedömning som utfördes
med hjälp av granskningsmall från SBU. Slutligen genomfördes en integrerad analys.
Resultat: Tre huvudkategorier framkom och nio underkategorier. Patienter upplever
ambivalens inför utskrivningen från IVA, de sörjer separationen från tryggheten och
upplever miljön på vårdavdelningen som skrämmande; personalen förstår inte deras
behov; de är svaga och sårbara; vägen till återhämtning är lång och kraven på
självständighet överväldigande. En del patienter hanterar dock svårigheterna bättre än
andra. Konklusion: Sjuksköterskorna på både IVA och vårdavdelningen kan
underlätta patienternas transition och återhämtning genom förståelse för
transitionsprocessen parallellt med övrig specifik omvårdnad som den intensivvårdade
patienten kan behöva efter överföringen från IVA till vårdavdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ask Förster, Nike LU and Tennström Nässil, Christoffer LU
supervisor
organization
alternative title
Patients’ transition from the intensive care unit - a literature study on the experience of change
course
SJSK20 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patient, intensivvård, överföring, upplevelser, transition, Meleis
language
Swedish
id
9002715
date added to LUP
2020-06-09 08:58:17
date last changed
2020-06-09 08:58:17
@misc{9002715,
 abstract   = {{Bakgrund: Mellan 10 och 27% av intensivvårdspatienterna överlever IVA men dör
innan de blir utskrivna från sjukhuset. Några av dessa dödsfall kan undvikas. Patienter
som skrivs ut för tidigt från IVA kännetecknas av sårbarhet och hjälplöshet då de inte
är tillräckligt förberedda inför omständigheterna på en vårdavdelning vilket både
försvårar och förlänger återhämtningsprocessen. Syftet: Syftet med denna studie är att
beskriva patientens upplevelse av att överföras från IVA och att vårdas på
vårdavdelning. Metod: En osystematisk litteraturstudie genomfördes innefattande
kvalitativa artiklar. Data samlades in genom systematiska sökningar i två olika
databaser. Nio artiklar urskildes från mängden efter kvalitetsbedömning som utfördes
med hjälp av granskningsmall från SBU. Slutligen genomfördes en integrerad analys.
Resultat: Tre huvudkategorier framkom och nio underkategorier. Patienter upplever
ambivalens inför utskrivningen från IVA, de sörjer separationen från tryggheten och
upplever miljön på vårdavdelningen som skrämmande; personalen förstår inte deras
behov; de är svaga och sårbara; vägen till återhämtning är lång och kraven på
självständighet överväldigande. En del patienter hanterar dock svårigheterna bättre än
andra. Konklusion: Sjuksköterskorna på både IVA och vårdavdelningen kan
underlätta patienternas transition och återhämtning genom förståelse för
transitionsprocessen parallellt med övrig specifik omvårdnad som den intensivvårdade
patienten kan behöva efter överföringen från IVA till vårdavdelning.}},
 author    = {{Ask Förster, Nike and Tennström Nässil, Christoffer}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patientens transition från intensivvårdsavdelningen - en litteraturstudie om upplevelsen av förändring}},
 year     = {{2020}},
}