Advanced

Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

Lindström, Isabelle LU and Brink, Daniella LU (2020) ATPK62 20192
Occupational Therapy and Occupational Science
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. Tidigare forskning har visat att HUI haft positiv inverkan vid rehabilitering för personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer. Det finns däremot få studier som belyser hur ridterapeuter beskriver interventionen i relation till klientens aktivitetsförmåga.

Syfte: Att undersöka hur arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor med OHI-certifiering beskrev hästunderstödda insatsers inverkan på klienters aktivitetsförmåga.

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och var... (More)
Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. Tidigare forskning har visat att HUI haft positiv inverkan vid rehabilitering för personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer. Det finns däremot få studier som belyser hur ridterapeuter beskriver interventionen i relation till klientens aktivitetsförmåga.

Syfte: Att undersöka hur arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor med OHI-certifiering beskrev hästunderstödda insatsers inverkan på klienters aktivitetsförmåga.

Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och var baserad på semi-strukturerade intervjuer. Ett avsiktligt urval gjordes och åtta personer intervjuades. Samtliga var OHI-certifierade arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sjuksköterskor. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Intervjupersonerna beskrev att deltagarna fick ökad aktivitetsförmåga efter insatsen. Individuella psykiska, fysiska och miljömässiga faktorer hade omfattande inverkan på deltagarna. Deltagarna erhöll erfarenheter under HUI som de kunde omsätta i sin vardag. Deltagarna fick även ökad tilltro till sin förmåga, upplevde lycka, ökade kommunikativa förmågor, fick ökad förståelse för sociala sammanhang samt minskat undvikande och utmanande beteende.

Slutsats: HUI var en helhetsupplevelse där psykiska, fysiska och miljömässiga faktorer hade en omfattande inverkan på aktivitetsförmågan hos personer med olika funktionsvariationer. (Less)
Abstract
Background: Various factors constitute a person's ability to perform activities, i.e., a person’s occupational performance. Equine assisted therapy (EAT) is a form of activity and can be used as a treatment. For best effect, it should be performed by an educated equestrian therapist. Previous research has shown that EAT have had good effects on different patient groups with physical and psychological disabilities. However, there are few studies that illustrate how equestrian therapists describe EAT in relation to client's occupational performance.

Aim: To investigate how occupational therapists, physiotherapists and nurses with OHI-certification describe the impact of EAT on clients' occupational performance.

Method: A qualitative... (More)
Background: Various factors constitute a person's ability to perform activities, i.e., a person’s occupational performance. Equine assisted therapy (EAT) is a form of activity and can be used as a treatment. For best effect, it should be performed by an educated equestrian therapist. Previous research has shown that EAT have had good effects on different patient groups with physical and psychological disabilities. However, there are few studies that illustrate how equestrian therapists describe EAT in relation to client's occupational performance.

Aim: To investigate how occupational therapists, physiotherapists and nurses with OHI-certification describe the impact of EAT on clients' occupational performance.

Method: A qualitative approach with semi-structured interviews was used. The selection was made with deliberate selection where eight OHI-certified persons were interviewed. Data was analyzed using qualitative content analysis.

Results: Participants increased their occupational performance after the intervention. Individual psychological, physical and environmental factors had a significant impact on the participants. They’ve gained experiences during EAT, which they’ve been able to translate into their everyday lives. Participants also gained increased understanding of social contexts, communication skills and confidence in their ability, experienced happiness and decreased avoidant and challenging behavior.

Conclusion: EAT had a major impact on the participants´occupational performance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Isabelle LU and Brink, Daniella LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Aktivitetsförmåga, Hästunderstödda insatser, OHI-certifiering, Occupational therapy, Occupational performance, Equine assisted therapy, OHI-certification
language
Swedish
id
9003073
date added to LUP
2020-01-27 14:52:41
date last changed
2020-01-27 14:52:41
@misc{9003073,
 abstract   = {Background: Various factors constitute a person's ability to perform activities, i.e., a person’s occupational performance. Equine assisted therapy (EAT) is a form of activity and can be used as a treatment. For best effect, it should be performed by an educated equestrian therapist. Previous research has shown that EAT have had good effects on different patient groups with physical and psychological disabilities. However, there are few studies that illustrate how equestrian therapists describe EAT in relation to client's occupational performance. 

Aim: To investigate how occupational therapists, physiotherapists and nurses with OHI-certification describe the impact of EAT on clients' occupational performance. 

Method: A qualitative approach with semi-structured interviews was used. The selection was made with deliberate selection where eight OHI-certified persons were interviewed. Data was analyzed using qualitative content analysis. 

Results: Participants increased their occupational performance after the intervention. Individual psychological, physical and environmental factors had a significant impact on the participants. They’ve gained experiences during EAT, which they’ve been able to translate into their everyday lives. Participants also gained increased understanding of social contexts, communication skills and confidence in their ability, experienced happiness and decreased avoidant and challenging behavior.

Conclusion: EAT had a major impact on the participants´occupational performance.},
 author    = {Lindström, Isabelle and Brink, Daniella},
 keyword   = {Arbetsterapi,Aktivitetsförmåga,Hästunderstödda insatser,OHI-certifiering,Occupational therapy,Occupational performance,Equine assisted therapy,OHI-certification},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga},
 year     = {2020},
}