Advanced

Sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som far illa

Bobrowsky, Malin LU and Endro, Alis LU (2020) SJSK20 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjuksköterskor väljer att avstå från rapportering gällande barn som far illa på grund av rädsla, trots medvetenheten gällande anmälningsskyldighet. Vid fall rörande barn som far illa har sjuksköterskor i sin yrkesroll ett ansvar för att ta kontakt med socialstyrelsen samt möta barnet genom barncentrerad vård. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som far illa. Metod: En litteraturstudie med åtta valda artiklar. En integrerad analys av dessa genomfördes. Resultat: Sjuksköterskors olika relationer påverkades; relationen till sig själv, till andra samt interaktionen med andra. Sjuksköterskor upplevde positiva och negativa känslor gällande involverandet i fall där barn far illa, relationen till föräldrarna... (More)
Bakgrund: Sjuksköterskor väljer att avstå från rapportering gällande barn som far illa på grund av rädsla, trots medvetenheten gällande anmälningsskyldighet. Vid fall rörande barn som far illa har sjuksköterskor i sin yrkesroll ett ansvar för att ta kontakt med socialstyrelsen samt möta barnet genom barncentrerad vård. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som far illa. Metod: En litteraturstudie med åtta valda artiklar. En integrerad analys av dessa genomfördes. Resultat: Sjuksköterskors olika relationer påverkades; relationen till sig själv, till andra samt interaktionen med andra. Sjuksköterskor upplevde positiva och negativa känslor gällande involverandet i fall där barn far illa, relationen till föräldrarna skapade osäkerhet och det fanns svårigheter i att vara professionell vid mötet. Sjuksköterskor upplevde att stöd från kollegor och arbetsledning var centralt för hanterandet av fall där barn far illa. Slutsats: Sjuksköterskor upplever osäkerhet angående att möta familjer där barn far illa. Sjuksköterskor behöver stöd i processen. Mer forskning gällande hur sjuksköterskor upplever mötet med barn som far illa behövs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bobrowsky, Malin LU and Endro, Alis LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterskors upplevelse, barn som far illa, känslor, barncentrerad omvårdnad, relationer
language
Swedish
id
9003157
date added to LUP
2020-06-09 08:58:32
date last changed
2020-06-09 08:58:32
@misc{9003157,
 abstract   = {Bakgrund: Sjuksköterskor väljer att avstå från rapportering gällande barn som far illa på grund av rädsla, trots medvetenheten gällande anmälningsskyldighet. Vid fall rörande barn som far illa har sjuksköterskor i sin yrkesroll ett ansvar för att ta kontakt med socialstyrelsen samt möta barnet genom barncentrerad vård. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som far illa. Metod: En litteraturstudie med åtta valda artiklar. En integrerad analys av dessa genomfördes. Resultat: Sjuksköterskors olika relationer påverkades; relationen till sig själv, till andra samt interaktionen med andra. Sjuksköterskor upplevde positiva och negativa känslor gällande involverandet i fall där barn far illa, relationen till föräldrarna skapade osäkerhet och det fanns svårigheter i att vara professionell vid mötet. Sjuksköterskor upplevde att stöd från kollegor och arbetsledning var centralt för hanterandet av fall där barn far illa. Slutsats: Sjuksköterskor upplever osäkerhet angående att möta familjer där barn far illa. Sjuksköterskor behöver stöd i processen. Mer forskning gällande hur sjuksköterskor upplever mötet med barn som far illa behövs.},
 author    = {Bobrowsky, Malin and Endro, Alis},
 keyword   = {Sjuksköterskors upplevelse,barn som far illa,känslor,barncentrerad omvårdnad,relationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som far illa},
 year     = {2020},
}