Advanced

Förhöjda havsnivåer - Att se vattnet som en arkitektonisk tillgång

Talje, Johan LU (2016) AAHM01 20201
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete behandlar ämnet förhöjda havsnivåer. Målsättningen är att ge en ökad förståelse för hur detta kan hanteras vid utveckling och planering av urbana miljöer. Med utgångspunkt från diskussioner och trender i Nederländerna angrips synsättet att betrakta närvaron av vattnet som ett problem till att istället se på detta som en möjlighet och kvalitet. Vad blir arkitekturens roll vid hanteringen av vattnet. Arbetet är indelat i 4 delar.

Den första delen är en förstudie som behandlar nederländsk tradition och historia för att ge förståelse hur olika strategier mot översvämning har använts och hur detta påverkar hur man resonerar kring vattenfrågan idag. Vidare utreds mer ingående hur de olika strategierna mot höjda havsnivåer... (More)
Detta examensarbete behandlar ämnet förhöjda havsnivåer. Målsättningen är att ge en ökad förståelse för hur detta kan hanteras vid utveckling och planering av urbana miljöer. Med utgångspunkt från diskussioner och trender i Nederländerna angrips synsättet att betrakta närvaron av vattnet som ett problem till att istället se på detta som en möjlighet och kvalitet. Vad blir arkitekturens roll vid hanteringen av vattnet. Arbetet är indelat i 4 delar.

Den första delen är en förstudie som behandlar nederländsk tradition och historia för att ge förståelse hur olika strategier mot översvämning har använts och hur detta påverkar hur man resonerar kring vattenfrågan idag. Vidare utreds mer ingående hur de olika strategierna mot höjda havsnivåer kan se ut på olika håll i världen. Materialet består av en text med bilder och analyserande diagram.

Andra delen behandlar arkitektoniska referensprojekt som bland annat belyser vattnets närvaro och dess föränderlighet.

Tredje delen är en dokumentering av Nyhamnens historia och karaktär. Här prövas strategier för skydd mot havets höjning som kan vara relevanta för platsen genom en kortare skissprocess.

I fjärde delen görs ett nedslag på ett kajavsnitt vid Nyhamnsbassängen som är i dåligt skick och oavsett strategi på sikt behöver förändras eller förstärkas. Här fokuseras mötet med vattnet och hur olika marknivåer översvämmas för att skapa en förändring av platsen över tid. Materialet består av ritningar, skisser och visualiseringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Talje, Johan LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Förhöjda, havsnivåer, översvämning, IPCC, arkitektur
language
Swedish
id
9004658
date added to LUP
2020-02-10 15:39:54
date last changed
2020-02-10 15:39:54
@misc{9004658,
 abstract   = {Detta examensarbete behandlar ämnet förhöjda havsnivåer. Målsättningen är att ge en ökad förståelse för hur detta kan hanteras vid utveckling och planering av urbana miljöer. Med utgångspunkt från diskussioner och trender i Nederländerna angrips synsättet att betrakta närvaron av vattnet som ett problem till att istället se på detta som en möjlighet och kvalitet. Vad blir arkitekturens roll vid hanteringen av vattnet. Arbetet är indelat i 4 delar.

Den första delen är en förstudie som behandlar nederländsk tradition och historia för att ge förståelse hur olika strategier mot översvämning har använts och hur detta påverkar hur man resonerar kring vattenfrågan idag. Vidare utreds mer ingående hur de olika strategierna mot höjda havsnivåer kan se ut på olika håll i världen. Materialet består av en text med bilder och analyserande diagram. 

Andra delen behandlar arkitektoniska referensprojekt som bland annat belyser vattnets närvaro och dess föränderlighet. 

Tredje delen är en dokumentering av Nyhamnens historia och karaktär. Här prövas strategier för skydd mot havets höjning som kan vara relevanta för platsen genom en kortare skissprocess. 

I fjärde delen görs ett nedslag på ett kajavsnitt vid Nyhamnsbassängen som är i dåligt skick och oavsett strategi på sikt behöver förändras eller förstärkas. Här fokuseras mötet med vattnet och hur olika marknivåer översvämmas för att skapa en förändring av platsen över tid. Materialet består av ritningar, skisser och visualiseringar.},
 author    = {Talje, Johan},
 keyword   = {Förhöjda,havsnivåer,översvämning,IPCC,arkitektur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förhöjda havsnivåer - Att se vattnet som en arkitektonisk tillgång},
 year     = {2016},
}