Advanced

Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

Wallin Østberg, Anette LU and Persson, Patrik LU (2020) SOCK04 20192
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstract

Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. Vi har valt att se närmare på denna utveckling inom organisationen Svenska Röda Korset och de effekter denna resulterar i.
Svenska Röda Korset svarar på denna utveckling genom att anta en ny strategisk inriktning som förändrar organisationsstrukturen och förutsättningarna för individerna inom den. Organisationsförändringar tenderar att förändra maktstrukturer då den formella hierarkin förändras vid dessa.... (More)
Abstract

Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. Vi har valt att se närmare på denna utveckling inom organisationen Svenska Röda Korset och de effekter denna resulterar i.
Svenska Röda Korset svarar på denna utveckling genom att anta en ny strategisk inriktning som förändrar organisationsstrukturen och förutsättningarna för individerna inom den. Organisationsförändringar tenderar att förändra maktstrukturer då den formella hierarkin förändras vid dessa. Detta blir än mer intressant inom Svenska Röda Korset då organisationsformen inte endast är uppbyggd av en formell hierarki med anställda och chefer, utan består till störst del av frivilliga och till en mindre del tjänstemän. Förändringsprocessen karakteriseras av olika kännetecken vilka vi kommer se närmare på genom en organisationsmodell som omges av samhällets ständiga inverkan. Genom att analysera centrala dokument, utföra intervjuer av både frivilliga och tjänstemän, samt utföra en observation ämnar vi belysa organisationens beståndsdelar; Formell organisation, informell organisation, tjänstemän och frivilliga.
Detta gör vi genom att försöka besvara nedan frågeställningar:
Vad innebär Svenska Röda Korsets nya strategiska inriktning 2020-2023?
Hur påverkar förändringen tjänstemäns och frivilligas arbete, engagemang och villkor?

De väsentliga slutsatser vi kommer fram till handlar om dels frivilligheten och dels den informella delen av organisationen. Gällande frivilligheten ser vi att när välfärdsstaten vacklar uppkommer ett stort ansvar som vilar på frivilliga, vilkas verksamheter kantas av utmaningar som till exempel ett risktagande inom vissa uppdrag. Det framkommer också att frivilligheten är delvis påtvingad då uppdragen till stor del handlar om ett återkommande åtagande och inte enstaka tillfälliga insatser. Vi ser också att den informella organisationen, som till stor del består av frivilliga, bör ges ett större utrymme då den tar en stor plats och har ett starkt inflytande på övriga delar av organisationen.

Nyckelord: Svenska Röda Korset, Senmodernitet, Tredje sektorn, Förändringsprocess, Tjänstemän, Frivilliga (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin Østberg, Anette LU and Persson, Patrik LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svenska Röda Korset, Senmodernitet, Tredje sektorn, Förändringsprocess, Tjänstemän, Frivilliga 
language
Swedish
id
9004946
date added to LUP
2020-02-14 14:22:18
date last changed
2020-02-14 14:22:18
@misc{9004946,
 abstract   = {Abstract

Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. Vi har valt att se närmare på denna utveckling inom organisationen Svenska Röda Korset och de effekter denna resulterar i. 
Svenska Röda Korset svarar på denna utveckling genom att anta en ny strategisk inriktning som förändrar organisationsstrukturen och förutsättningarna för individerna inom den. Organisationsförändringar tenderar att förändra maktstrukturer då den formella hierarkin förändras vid dessa. Detta blir än mer intressant inom Svenska Röda Korset då organisationsformen inte endast är uppbyggd av en formell hierarki med anställda och chefer, utan består till störst del av frivilliga och till en mindre del tjänstemän. Förändringsprocessen karakteriseras av olika kännetecken vilka vi kommer se närmare på genom en organisationsmodell som omges av samhällets ständiga inverkan. Genom att analysera centrala dokument, utföra intervjuer av både frivilliga och tjänstemän, samt utföra en observation ämnar vi belysa organisationens beståndsdelar; Formell organisation, informell organisation, tjänstemän och frivilliga.
Detta gör vi genom att försöka besvara nedan frågeställningar:
Vad innebär Svenska Röda Korsets nya strategiska inriktning 2020-2023?
Hur påverkar förändringen tjänstemäns och frivilligas arbete, engagemang och villkor? 

De väsentliga slutsatser vi kommer fram till handlar om dels frivilligheten och dels den informella delen av organisationen. Gällande frivilligheten ser vi att när välfärdsstaten vacklar uppkommer ett stort ansvar som vilar på frivilliga, vilkas verksamheter kantas av utmaningar som till exempel ett risktagande inom vissa uppdrag. Det framkommer också att frivilligheten är delvis påtvingad då uppdragen till stor del handlar om ett återkommande åtagande och inte enstaka tillfälliga insatser. Vi ser också att den informella organisationen, som till stor del består av frivilliga, bör ges ett större utrymme då den tar en stor plats och har ett starkt inflytande på övriga delar av organisationen. 

Nyckelord: Svenska Röda Korset, Senmodernitet, Tredje sektorn, Förändringsprocess, Tjänstemän, Frivilliga},
 author    = {Wallin Østberg, Anette and Persson, Patrik},
 keyword   = {Svenska Röda Korset,Senmodernitet,Tredje sektorn,Förändringsprocess,Tjänstemän,Frivilliga },
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset},
 year     = {2020},
}