Advanced

”Jag känner på mig att han ljuger typ…”

Asp, Hanna LU (2019) SOCK04 20192
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka muntliga redogörelser av beslutskultur och emotioner bland beslutsfattande personal på Migrationsverkets asylprövning. Studiens utgångspunkt är att den svenska befolkningen har en hög tilltro till myndigheter och tjänstemän, bland annat utifrån att beslutsfattande sker i enlighet med principerna om objektivitet, saklighet och opartiskhet. Resultaten av genomförd intervjustudie pekar mot att beslutskulturen förekommer på Migrationsverkets asylprövning, att den präglas av en kultur att utvisningsbeslut är att föredra, samt att normen om den opersonliga tjänstemannen är den rådande. Studien avslutas i en reflektion om förekomsten av ett rikt material vilket pekar mot möjlig framtida forskning på temat... (More)
Studiens syfte är att undersöka muntliga redogörelser av beslutskultur och emotioner bland beslutsfattande personal på Migrationsverkets asylprövning. Studiens utgångspunkt är att den svenska befolkningen har en hög tilltro till myndigheter och tjänstemän, bland annat utifrån att beslutsfattande sker i enlighet med principerna om objektivitet, saklighet och opartiskhet. Resultaten av genomförd intervjustudie pekar mot att beslutskulturen förekommer på Migrationsverkets asylprövning, att den präglas av en kultur att utvisningsbeslut är att föredra, samt att normen om den opersonliga tjänstemannen är den rådande. Studien avslutas i en reflektion om förekomsten av ett rikt material vilket pekar mot möjlig framtida forskning på temat beslutskultur och emotioner inom svensk myndighetsutövning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asp, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av beslutskulturen på Migrationsverkets asylprövning
course
SOCK04 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Byråkrati, emotioner, emotionsregim, beslutskultur, asylprövning.
language
Swedish
id
9005137
date added to LUP
2020-03-04 13:27:08
date last changed
2020-03-04 13:27:08
@misc{9005137,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka muntliga redogörelser av beslutskultur och emotioner bland beslutsfattande personal på Migrationsverkets asylprövning. Studiens utgångspunkt är att den svenska befolkningen har en hög tilltro till myndigheter och tjänstemän, bland annat utifrån att beslutsfattande sker i enlighet med principerna om objektivitet, saklighet och opartiskhet. Resultaten av genomförd intervjustudie pekar mot att beslutskulturen förekommer på Migrationsverkets asylprövning, att den präglas av en kultur att utvisningsbeslut är att föredra, samt att normen om den opersonliga tjänstemannen är den rådande. Studien avslutas i en reflektion om förekomsten av ett rikt material vilket pekar mot möjlig framtida forskning på temat beslutskultur och emotioner inom svensk myndighetsutövning.},
 author    = {Asp, Hanna},
 keyword   = {Byråkrati,emotioner,emotionsregim,beslutskultur,asylprövning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Jag känner på mig att han ljuger typ…”},
 year     = {2019},
}