Advanced

Kriminellas revansch i samhället

Seftigen, Alexandra LU (2020) SANM03 20192
Department of Sociology
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med
kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått
till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det
empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med
personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS
(kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och
missbrukarbakgrund.
Resultatet av studien visar att inte alla personer har möjlighet att återanpassas i samhället
efter att de har blivit frisläppta och dessvärre är det en viss procent som återfaller i den
... (More)
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med
kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått
till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det
empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med
personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS
(kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och
missbrukarbakgrund.
Resultatet av studien visar att inte alla personer har möjlighet att återanpassas i samhället
efter att de har blivit frisläppta och dessvärre är det en viss procent som återfaller i den
kriminella livsstilen. Det finns flera olika faktorer som spelar in när en person ska
återanpassas i samhället och inte återfalla i kriminalitet men det är inga generella
bestämmelser utan återanpassningen är väldigt individuell. Faktorerna som dök upp i
samband med intervjuerna är följande: den rådande samhällssynen på kriminella, möjlighet
att arbeta, stöd från närstående och/eller professionella, den egna viljan till förändring samt
möjlighet att delta i behandlingsprogram.
Sammanfattningsvis så är individens egna vilja den främsta faktorn till förändring. Därefter
så behövs det hjälp från många instanser i tidigt skede för att hjälpa dessa individer till
återanpassning i samhället och för att kunna leva ett rättskaffens liv. Emellertid visar studier
att Kriminalvården inte alltid tillsätter insatserna i tid och att samarbetet med andra
myndigheter är bristfällig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seftigen, Alexandra LU
supervisor
organization
course
SANM03 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Återanpassning, kriminalitet, kriminalvården, KRIS, socialantropologi
language
Swedish
id
9005366
date added to LUP
2020-02-20 16:39:53
date last changed
2020-02-20 16:39:53
@misc{9005366,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med
kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått
till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det
empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med
personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS
(kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och
missbrukarbakgrund.
Resultatet av studien visar att inte alla personer har möjlighet att återanpassas i samhället
efter att de har blivit frisläppta och dessvärre är det en viss procent som återfaller i den
kriminella livsstilen. Det finns flera olika faktorer som spelar in när en person ska
återanpassas i samhället och inte återfalla i kriminalitet men det är inga generella
bestämmelser utan återanpassningen är väldigt individuell. Faktorerna som dök upp i
samband med intervjuerna är följande: den rådande samhällssynen på kriminella, möjlighet
att arbeta, stöd från närstående och/eller professionella, den egna viljan till förändring samt
möjlighet att delta i behandlingsprogram.
Sammanfattningsvis så är individens egna vilja den främsta faktorn till förändring. Därefter
så behövs det hjälp från många instanser i tidigt skede för att hjälpa dessa individer till
återanpassning i samhället och för att kunna leva ett rättskaffens liv. Emellertid visar studier
att Kriminalvården inte alltid tillsätter insatserna i tid och att samarbetet med andra
myndigheter är bristfällig.},
 author    = {Seftigen, Alexandra},
 keyword   = {Återanpassning,kriminalitet,kriminalvården,KRIS,socialantropologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminellas revansch i samhället},
 year     = {2020},
}