Advanced

Internetbaserad färdighetsträning och dess effekter

Fransson Blasques, Erik LU (2020) PSPR14 20192
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Frågeställning: Syftet med detta arbete var att undersöka om interventioner baserade på ACT respektive buddhistisk meditation har en inverkan på psykologisk inflexibilitet, empati, medkänsla till andra, självmedkänsla samt modern rasism. Till detta hörde en explorativ frågeställning gällande eventuella skillnader i de båda metodernas inverkan på utfallsmåtten. Arbetet avsåg även undersöka hur utfallsmåtten förhåller sig till varandra oberoende av interventionerna. Metod: 86 deltagare rekryterades till två internetbaserade kurser i ACT och buddhistisk meditation. Kurserna bestod av fyra föreläsningar vardera på ca 40 minuter samt tillhörande övningar som administrerades via streamingtjänsten soundcloud. Resultat: Signifikanta ökningar... (More)
Frågeställning: Syftet med detta arbete var att undersöka om interventioner baserade på ACT respektive buddhistisk meditation har en inverkan på psykologisk inflexibilitet, empati, medkänsla till andra, självmedkänsla samt modern rasism. Till detta hörde en explorativ frågeställning gällande eventuella skillnader i de båda metodernas inverkan på utfallsmåtten. Arbetet avsåg även undersöka hur utfallsmåtten förhåller sig till varandra oberoende av interventionerna. Metod: 86 deltagare rekryterades till två internetbaserade kurser i ACT och buddhistisk meditation. Kurserna bestod av fyra föreläsningar vardera på ca 40 minuter samt tillhörande övningar som administrerades via streamingtjänsten soundcloud. Resultat: Signifikanta ökningar erhölls gällande självmedkänsla för båda grupperna med liten till medelstor effekt i förväntad riktning. För psykologisk inflexibilitet och medkänsla till andra gick resultaten i förväntad riktning utan att uppnå signifikans. Kurserna hade liknande inverkan på alla utfallsmått utom modern rasism. Diskussion: Resultaten indikerade att de teoretiska parallellerna mellan ACT och buddhism även gör sig gällande i praktiken. Att interventionerna hade en stor inverkan på självmedkänsla tyder även på teoretiska överlapp mellan ACT, buddhism och Self-Compassion terapi. Detta skulle kunna betyda att ACT och Self-compassion tekniker är kompatibla med varandra och kan integreras i andra sammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson Blasques, Erik LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
acceptance and commitment training, buddhism, meditation, psykologisk flexibilitet, empati, medkänsla, självmedkänsla, rasism
language
Swedish
id
9005799
date added to LUP
2020-02-27 17:06:14
date last changed
2020-02-27 17:06:14
@misc{9005799,
 abstract   = {Frågeställning: Syftet med detta arbete var att undersöka om interventioner baserade på ACT respektive buddhistisk meditation har en inverkan på psykologisk inflexibilitet, empati, medkänsla till andra, självmedkänsla samt modern rasism. Till detta hörde en explorativ frågeställning gällande eventuella skillnader i de båda metodernas inverkan på utfallsmåtten. Arbetet avsåg även undersöka hur utfallsmåtten förhåller sig till varandra oberoende av interventionerna. Metod: 86 deltagare rekryterades till två internetbaserade kurser i ACT och buddhistisk meditation. Kurserna bestod av fyra föreläsningar vardera på ca 40 minuter samt tillhörande övningar som administrerades via streamingtjänsten soundcloud. Resultat: Signifikanta ökningar erhölls gällande självmedkänsla för båda grupperna med liten till medelstor effekt i förväntad riktning. För psykologisk inflexibilitet och medkänsla till andra gick resultaten i förväntad riktning utan att uppnå signifikans. Kurserna hade liknande inverkan på alla utfallsmått utom modern rasism. Diskussion: Resultaten indikerade att de teoretiska parallellerna mellan ACT och buddhism även gör sig gällande i praktiken. Att interventionerna hade en stor inverkan på självmedkänsla tyder även på teoretiska överlapp mellan ACT, buddhism och Self-Compassion terapi. Detta skulle kunna betyda att ACT och Self-compassion tekniker är kompatibla med varandra och kan integreras i andra sammanhang.},
 author    = {Fransson Blasques, Erik},
 keyword   = {acceptance and commitment training,buddhism,meditation,psykologisk flexibilitet,empati,medkänsla,självmedkänsla,rasism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetbaserad färdighetsträning och dess effekter},
 year     = {2020},
}