Advanced

JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS

Masson, Andres LU (2020) SOCM04 20192
Theoretical Philosophy
Sociology
Department of Sociology
Abstract
This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. The theoretical underpinnings of this paper are rooted in a critical perspective, represented by Althusser, Foucault, Heidegger, Fuchs and Deleuze and Guttari.
Popular Abstract (Swedish)
Den kontemporära världen i liberal-demokratiska samhällen har, som många noterat tidigare,blivit allt svårare för medborgaren att navigera p.g.a. den informations-explosion som ägt rum.
Allt eftersom har utvecklingen intensifierats och lett till en övermättnad i bl.a. produktionen och utbudet av information, samt cirkulationen av informationsfragment vilket tycks ha bidragit till ett försvagande av övergripande narrativ och till en ökning av motsägelsefulla positioner ifråga om det politiska, det ekonomiska och det kulturella. Nyhetsmedian har med tiden blivit den främsta mediatorn av information mellan samhällets institutioner och allmänheten. Vidare
möjliggör massmedian en sorts abstrakt eller föreställd gemenskap mellan medborgarna... (More)
Den kontemporära världen i liberal-demokratiska samhällen har, som många noterat tidigare,blivit allt svårare för medborgaren att navigera p.g.a. den informations-explosion som ägt rum.
Allt eftersom har utvecklingen intensifierats och lett till en övermättnad i bl.a. produktionen och utbudet av information, samt cirkulationen av informationsfragment vilket tycks ha bidragit till ett försvagande av övergripande narrativ och till en ökning av motsägelsefulla positioner ifråga om det politiska, det ekonomiska och det kulturella. Nyhetsmedian har med tiden blivit den främsta mediatorn av information mellan samhällets institutioner och allmänheten. Vidare
möjliggör massmedian en sorts abstrakt eller föreställd gemenskap mellan medborgarna i staten.

I denna studie analyseras den (interna) journalistiska diskursen, i detta fall; hur journalister förhåller sig till det förändrade och föränderliga medielandskapet, till mediegranskning och mediekritik, och till den massmediala ’logiken’. Uppsatsen är således en epistemologisk och konceptuell analys av den journalistiska diskursen rörande dess verksamhet och ideologi. Syftet är att kritiskt granska nyhetsmedians antaganden, dess inre spänningar, samt dess framställande och inramning av det givna. Med andra ord, att problematisera massmedians roll i det demokratiska samhället som journalismen själv vill hjälpa och beskydda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Masson, Andres LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Mediekritik, medialisering, medielogik, medialandskapet, parrhesia, stimmung
language
Swedish
id
9006293
date added to LUP
2020-03-31 14:51:30
date last changed
2020-03-31 16:44:36
@misc{9006293,
 abstract   = {This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. The theoretical underpinnings of this paper are rooted in a critical perspective, represented by Althusser, Foucault, Heidegger, Fuchs and Deleuze and Guttari.},
 author    = {Masson, Andres},
 keyword   = {Mediekritik,medialisering,medielogik,medialandskapet,parrhesia,stimmung},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS},
 year     = {2020},
}