Advanced

Andrum; Rum för återhämtning i hemmet

Ingvarsson, Emma LU (2017) AAHM01 20172
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Efter en arbetsdag, arbetsvecka, några tuffa månader eller bara efter några ansträngande timmar kan man känna sig i behov av en paus. Orsaken kan vara stress eller mental utmattning, något som har blivit allt mer aktuella frågor i samhället idag. Vi lever i en tillvaro där allting ska gå allt snabbare, där prestationerna och effektiviteten ökar och ’multitasking’ är ett vanligt begrepp.

Sömnen erbjuder återhämtningen, men det är inte tillräckligt. Inte heller är det tillräckligt med några veckors semester eller att åka till stugan på landet några helger varje år. Vi behöver återhämtning varje dag och även under den vakna delen av dygnet. I det här examensarbetet har jag arbetat med tankar kring återhämtning och börjat utforska... (More)
Efter en arbetsdag, arbetsvecka, några tuffa månader eller bara efter några ansträngande timmar kan man känna sig i behov av en paus. Orsaken kan vara stress eller mental utmattning, något som har blivit allt mer aktuella frågor i samhället idag. Vi lever i en tillvaro där allting ska gå allt snabbare, där prestationerna och effektiviteten ökar och ’multitasking’ är ett vanligt begrepp.

Sömnen erbjuder återhämtningen, men det är inte tillräckligt. Inte heller är det tillräckligt med några veckors semester eller att åka till stugan på landet några helger varje år. Vi behöver återhämtning varje dag och även under den vakna delen av dygnet. I det här examensarbetet har jag arbetat med tankar kring återhämtning och börjat utforska möjligheter kring hur jag som arkitekt kan integrera dessa tankar i arkitekturen. Arbetet berör just vart man kan fly när man behöver återhämta sig - var tid och rum för återhämtning finns och vilka egenskaper och kvaliteter som är av betydelse i gestaltning av platser som främjar återhämtning.

Avsikten med arbetet är att skapa ett underlag för diskussion gällande möjligheter [rum] för återhämtning, samt även ge mig själv nya verktyg och träna att rita med återhämtning i åtanke. Målet är inte att gestalta den perfekta byggnaden eller rummet för återhämtning, något som jag inte tror är möjligt då rumsuppfattningar och behov skiljer sig åt. Däremot är en del av syftet att undersöka vad det kan vara. Jag vill belysa möjligheter som finns om man för en stund avstår från att tänka enbart funktioner. Till grund för arbetet ligger litteraturstudier, bland annat inom miljöpsykologi, kombinerat med egna livserfarenheter och analyser av rumsliga kvaliteter inom arkitekturen. Arbetet mynnar ut i gestaltandet av ett hem. (Less)
Abstract
After a couple of demanding days, weeks, or just after a few hours one can feel the need for a break. Stress or mental fatigue may be the underlying cause. Issues related to mental health are increasing in today’s society, a society where high performance, efficiency, multitasking and to-do-lists are common phrases.

Sleep offers us some recovery, but neither sleep nor the rarely occurring vacation offer us adequate recovery. We need to find opportunities for recovery every day, even during the awake hours. With this master’s degree project I intend to study recovery from stress and mental fatigue and examine where we can seek recovery in the everyday life, and more specifically; in the context of the home. I want to explore which... (More)
After a couple of demanding days, weeks, or just after a few hours one can feel the need for a break. Stress or mental fatigue may be the underlying cause. Issues related to mental health are increasing in today’s society, a society where high performance, efficiency, multitasking and to-do-lists are common phrases.

Sleep offers us some recovery, but neither sleep nor the rarely occurring vacation offer us adequate recovery. We need to find opportunities for recovery every day, even during the awake hours. With this master’s degree project I intend to study recovery from stress and mental fatigue and examine where we can seek recovery in the everyday life, and more specifically; in the context of the home. I want to explore which characteristics affects, and furthermore promotes, recovery. I have begun to explore the opportunities of how I, as an architect, can integrate these thoughts regarding recovery into architecture and the design process.

The intention with this project is to provide a material for discussion regarding the possibilities of recovery. The aim is not to create the most optimal building or space for recovery, something I do not think is possible since our perception of space and our needs differ. However, part of the purpose is to examine what it could be. I want to highlight the possibilities which exists if one for a moment can see pass the thought of functionality. The basis of this work lies in studies of literature, in environmental psychology among others, combines with own life experiences and spatial qualities. This project results in designing a home where recovery is the main design tool. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvarsson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Andrum; Rum för återhämtning i hemmet; En undersökning om vila och eftertanke i vardagen
course
AAHM01 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
återhämtning, miljöpsykologi, arkitektur, andrum, kontemplation
language
Swedish
id
9006572
date added to LUP
2020-03-16 10:13:59
date last changed
2020-03-16 10:13:59
@misc{9006572,
 abstract   = {After a couple of demanding days, weeks, or just after a few hours one can feel the need for a break. Stress or mental fatigue may be the underlying cause. Issues related to mental health are increasing in today’s society, a society where high performance, efficiency, multitasking and to-do-lists are common phrases. 

Sleep offers us some recovery, but neither sleep nor the rarely occurring vacation offer us adequate recovery. We need to find opportunities for recovery every day, even during the awake hours. With this master’s degree project I intend to study recovery from stress and mental fatigue and examine where we can seek recovery in the everyday life, and more specifically; in the context of the home. I want to explore which characteristics affects, and furthermore promotes, recovery. I have begun to explore the opportunities of how I, as an architect, can integrate these thoughts regarding recovery into architecture and the design process.

The intention with this project is to provide a material for discussion regarding the possibilities of recovery. The aim is not to create the most optimal building or space for recovery, something I do not think is possible since our perception of space and our needs differ. However, part of the purpose is to examine what it could be. I want to highlight the possibilities which exists if one for a moment can see pass the thought of functionality. The basis of this work lies in studies of literature, in environmental psychology among others, combines with own life experiences and spatial qualities. This project results in designing a home where recovery is the main design tool.},
 author    = {Ingvarsson, Emma},
 keyword   = {återhämtning,miljöpsykologi,arkitektur,andrum,kontemplation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Andrum; Rum för återhämtning i hemmet},
 year     = {2017},
}