Advanced

Invasiva främmande växter - ett växande problem

Lindén, Sanna LU (2020) MVEK02 20201
Studies in Environmental Science
Abstract
Biodiversity is decreasing globally due to habitat destruction, pollution, over-exploitation, climate change and the increasing spreading of invasive alien species (IAS). The Swedish legislation on IAS is new and has not been implemented in the municipality of Hässleholm and therefore a study was required. The aim of my study was therefore to investigate how the municipality works with IAS. The IAS of Union concern listed in the EU regulation that occur in the municipality were mapped using Artportalen. Qualitative interviews and polls with employees in the county and a municipal company were done. Artportalen reports observations of Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Lysichiton americanus and Humulus japonica in the... (More)
Biodiversity is decreasing globally due to habitat destruction, pollution, over-exploitation, climate change and the increasing spreading of invasive alien species (IAS). The Swedish legislation on IAS is new and has not been implemented in the municipality of Hässleholm and therefore a study was required. The aim of my study was therefore to investigate how the municipality works with IAS. The IAS of Union concern listed in the EU regulation that occur in the municipality were mapped using Artportalen. Qualitative interviews and polls with employees in the county and a municipal company were done. Artportalen reports observations of Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Lysichiton americanus and Humulus japonica in the municipality. The municipality combats Heracleum mantegazzianum and Impatiens glandulifera and has established a group to coordinate the work with IAS. My personal conclusion is that the established group needs more knowledge about their obligations and the advantages of combatting IAS early. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Biologisk mångfald minskar globalt till följd av habitatförstörelse, föroreningar, överexploatering, klimatförändring och ökad spridning av invasiva främmande arter. Dessa sprids framförallt via transporter och eftersom ca. 85% av alla transporter till Sverige passerar Skåne drabbas regionen hårt. I Skåne är Hässleholm en av de största kommunerna samt en knutpunkt för olika transporter och är därför extra utsatt.

Denna studie har till syfte att sammanställa hur Hässleholms kommun arbetar med bekämpning av invasiva främmande växter. För att undersöka vilka arter som finns i kommunen användes Artportalen och för att undersöka hur kommunen arbetar genomfördes intervjuer. Resultatet visar att kommunen har tillsatt en grupp för att samordna... (More)
Biologisk mångfald minskar globalt till följd av habitatförstörelse, föroreningar, överexploatering, klimatförändring och ökad spridning av invasiva främmande arter. Dessa sprids framförallt via transporter och eftersom ca. 85% av alla transporter till Sverige passerar Skåne drabbas regionen hårt. I Skåne är Hässleholm en av de största kommunerna samt en knutpunkt för olika transporter och är därför extra utsatt.

Denna studie har till syfte att sammanställa hur Hässleholms kommun arbetar med bekämpning av invasiva främmande växter. För att undersöka vilka arter som finns i kommunen användes Artportalen och för att undersöka hur kommunen arbetar genomfördes intervjuer. Resultatet visar att kommunen har tillsatt en grupp för att samordna arbetet och att kommunen bekämpar jätteloka och jättebalsamin.

Det finns två förordningar som reglerar invasiva främmande arter. EU-förordningen (1143/2014) listar förbjudna arter inom EU samt föreskriver att alla fastighetsägare är skyldiga att bekämpa dessa på sina fastigheter. Den svenska förordningen (SFS 2018:1939) kompletterar EU-förordningen och fastställer kommuners och myndigheters roller. Eftersom den svenska förordningen trädde i kraft januari 2019 är den ännu inte fullständigt implementerad i samhällets alla delar. Enligt förordningen är det kommunens ansvar att tillhandahålla en fungerande hantering av avfall från invasiva främmande växter för att minska spridningen.

Vid bekämpning av invasiva främmande växter krävs i vissa fall förbränning av avfallet. I dagsläget kan Hässleholm Miljö AB endast ta emot 200 kg avfall från invasiva främmande växter per år. Detta utgör ett hinder för alla i kommunen som behöver förbränna invasiva främmande växter. Antagligen är problemen i Hässleholms kommun inte unika och därför kan även andra kommuner ta lärdom av denna studies resultat och slutsats.

Utöver jätteloka och jättebalsamin finns fynd av gul skunkkalla på privatägd mark i kommunen och det är intressant att veta om kommunen eller länsstyrelsen är ansvarig för tillsyn. I denna studie klargörs inte ansvarsfördelningen, men frågan bör diskuteras i kommunen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindén, Sanna LU
supervisor
organization
alternative title
Undersökning av arbetet med invasiva främmande växter i Hässleholms kommun
course
MVEK02 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Invasiva arter, Biologisk Mångfald, Hässleholm
language
Swedish
id
9007799
date added to LUP
2020-04-17 15:07:41
date last changed
2020-04-17 15:07:41
@misc{9007799,
 abstract   = {Biodiversity is decreasing globally due to habitat destruction, pollution, over-exploitation, climate change and the increasing spreading of invasive alien species (IAS). The Swedish legislation on IAS is new and has not been implemented in the municipality of Hässleholm and therefore a study was required. The aim of my study was therefore to investigate how the municipality works with IAS. The IAS of Union concern listed in the EU regulation that occur in the municipality were mapped using Artportalen. Qualitative interviews and polls with employees in the county and a municipal company were done. Artportalen reports observations of Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Lysichiton americanus and Humulus japonica in the municipality. The municipality combats Heracleum mantegazzianum and Impatiens glandulifera and has established a group to coordinate the work with IAS. My personal conclusion is that the established group needs more knowledge about their obligations and the advantages of combatting IAS early.},
 author    = {Lindén, Sanna},
 keyword   = {Invasiva arter,Biologisk Mångfald,Hässleholm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Invasiva främmande växter - ett växande problem},
 year     = {2020},
}