Advanced

Det inneboende värdet

Sjöblom Vrak, Malin LU (2020) STVA22 20201
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöks den icke-statliga och transnationella anti-abortdiskursen i Europa, genom en kvalitativ textanalys av dokument från olika ”pro-life”-organisationers hemsidor. Uppsatsen använder sig av Carol Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to be – vilket är en analys som fokuserar på själva problemframställningen än problemet i sig. Genom att ställa specifika frågor till textmaterialet utifrån metodens analysverktyg, undersöks hur problemet med abort framställs, vilka underliggande antaganden som ligger till grund för problemframställningen samt vad som utelämnas och inte problematiseras. Studien presenterar de olika problemframställningar som de för uppsatsen utvalda icke-statliga aktörerna gör av... (More)
I denna studie undersöks den icke-statliga och transnationella anti-abortdiskursen i Europa, genom en kvalitativ textanalys av dokument från olika ”pro-life”-organisationers hemsidor. Uppsatsen använder sig av Carol Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to be – vilket är en analys som fokuserar på själva problemframställningen än problemet i sig. Genom att ställa specifika frågor till textmaterialet utifrån metodens analysverktyg, undersöks hur problemet med abort framställs, vilka underliggande antaganden som ligger till grund för problemframställningen samt vad som utelämnas och inte problematiseras. Studien presenterar de olika problemframställningar som de för uppsatsen utvalda icke-statliga aktörerna gör av abort och identifierar de diskursiva underbyggnader och förutsättningar som möjliggör dessa framställningar. Ett feministiskt perspektiv ligger till grund för analysens kritiska granskning och bidrar till den alternativa tolkningen av aktörernas problemkonstruktion. Analysen drar slutsatsen att de olika transnationella organisationerna framställer abort som ett i huvudsak moraliskt problem, och i andra hand ett samhälleligt och kulturellt problem. Synen på att liv skapas i befruktningsögonblicket resulterar i att abort är en handling som innebär att ta någons liv. Genom ett uteslutande fokus på fostrets värde och rättigheter, osynliggörs den gravida kvinnan som rättighetsbärare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöblom Vrak, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
En diskursanalys av transnationella organisationers abortmotstånd i Europa
course
STVA22 20201
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Abort, abortdiskurs, abortmotstånd, diskurs, diskursanalys, internationella relationer, feminism, radikalfeminism, pro-life, transnationella organisationer, What’s the problem represented to be
language
Swedish
id
9009309
date added to LUP
2020-09-21 13:28:04
date last changed
2020-09-24 13:51:05
@misc{9009309,
 abstract   = {I denna studie undersöks den icke-statliga och transnationella anti-abortdiskursen i Europa, genom en kvalitativ textanalys av dokument från olika ”pro-life”-organisationers hemsidor. Uppsatsen använder sig av Carol Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to be – vilket är en analys som fokuserar på själva problemframställningen än problemet i sig. Genom att ställa specifika frågor till textmaterialet utifrån metodens analysverktyg, undersöks hur problemet med abort framställs, vilka underliggande antaganden som ligger till grund för problemframställningen samt vad som utelämnas och inte problematiseras. Studien presenterar de olika problemframställningar som de för uppsatsen utvalda icke-statliga aktörerna gör av abort och identifierar de diskursiva underbyggnader och förutsättningar som möjliggör dessa framställningar. Ett feministiskt perspektiv ligger till grund för analysens kritiska granskning och bidrar till den alternativa tolkningen av aktörernas problemkonstruktion. Analysen drar slutsatsen att de olika transnationella organisationerna framställer abort som ett i huvudsak moraliskt problem, och i andra hand ett samhälleligt och kulturellt problem. Synen på att liv skapas i befruktningsögonblicket resulterar i att abort är en handling som innebär att ta någons liv. Genom ett uteslutande fokus på fostrets värde och rättigheter, osynliggörs den gravida kvinnan som rättighetsbärare.},
 author    = {Sjöblom Vrak, Malin},
 keyword   = {Abort,abortdiskurs,abortmotstånd,diskurs,diskursanalys,internationella relationer,feminism,radikalfeminism,pro-life,transnationella organisationer,What’s the problem represented to be},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det inneboende värdet},
 year     = {2020},
}