Advanced

Vi kanske borde gifta oss? - en rättsvetenskaplig uppsats om skillnaden mellan sambors och makars rätt till arv samt de normativa grundmönstrens påverkan

Kohlin, Evelina LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
“The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. Our legislation is a product of our society – we are moulded by the legislation and we are moulding it.”

Professor Anna Singer presented the quote above ten years ago, and it is a good quote to summarize this essay. In this composition the right for married and unmarried partners to inherit the other is discussed. The differences between the legal rights of the two different forms of cohabitation have been justified in the preparatory materials of the laws in question.... (More)
“The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. Our legislation is a product of our society – we are moulded by the legislation and we are moulding it.”

Professor Anna Singer presented the quote above ten years ago, and it is a good quote to summarize this essay. In this composition the right for married and unmarried partners to inherit the other is discussed. The differences between the legal rights of the two different forms of cohabitation have been justified in the preparatory materials of the laws in question. These justifications are presented, discussed and analysed in the different chapters of this essay.

I have, by using the method of sociology of law, studied the relationship between society and law, especially family law. I have studied the effects society has on the legislation, and how the legislation is affecting the society. Anna Christensen’s theory of patterns of fundamental values has been used to study what values are evident in the legislation and in the justifications presented of the differences in the legislation.

In the analytical part of the essay, my conclusion is that the most prominent fundamental values are individuality and solidarity. The legislation describes unmarried partners as two separated individuals with a sparse solidarity, as opposed to married partners who are presented as a unit where the two individuals are not to be separated to the point where it can damage their solidarity, which is a fundamental value of marriage. (Less)
Abstract (Swedish)
”Den svenska familjerättsliga regleringen speglar i många avseende grundläggande värderingar i samhället, oavsett om de funnits där under en lång tid eller om de framkallats av lagstiftningen. Det är här fråga om en växelverkan mellan lagar och samhällsvärderingar. Vår reglering är en produkt av vårt samhälle – vi präglas av regleringen och präglar den.”

Professor Anna Singer presenterade citatet ovan för tio år sedan, och det passar ypperlig bra för att sammanfatta detta arbete. I uppsatsen diskuteras gifta och ogifta sammanboendes rätt till arv efter varandra. Skillnaderna mellan dessa samlevnadsformers lagliga rätt har motiverats i förarbetena till sambolagen, äktenskapsbalken och ärvdabalken. Motiveringarna presenteras, diskuteras... (More)
”Den svenska familjerättsliga regleringen speglar i många avseende grundläggande värderingar i samhället, oavsett om de funnits där under en lång tid eller om de framkallats av lagstiftningen. Det är här fråga om en växelverkan mellan lagar och samhällsvärderingar. Vår reglering är en produkt av vårt samhälle – vi präglas av regleringen och präglar den.”

Professor Anna Singer presenterade citatet ovan för tio år sedan, och det passar ypperlig bra för att sammanfatta detta arbete. I uppsatsen diskuteras gifta och ogifta sammanboendes rätt till arv efter varandra. Skillnaderna mellan dessa samlevnadsformers lagliga rätt har motiverats i förarbetena till sambolagen, äktenskapsbalken och ärvdabalken. Motiveringarna presenteras, diskuteras och analyseras i uppsatsens olika delar.

Genom att använda mig av en rättssociologisk metod har jag undersökt relationen mellan rätt och samhälle, i synnerhet på arvsrättens område. På detta vis har jag studerat hur samhället har präglat lagstiftningen, och hur lagstiftningen präglat samhället. Anna Christensens teori om normativa grundmönster har använts för att studera vilka normativa grundmönster som är framträdande i lagstiftningen samt i motiven till skillnaderna i lagstiftningen.

I analysen kommer jag fram till att de två tydligast framträdande normativa grundmönstren i sambors och makars rätt till arv är individualitet och gemenskap. I lagstiftningen framträder en syn på sambor som två ifrån varandra skilda individer vilka tillsammans bildar en inskränkt gemenskap, i jämförelse med en syn på makar som en enhet där önskan om individualitet inte får tillgodoses på bekostnad av äktenskapets starka och grundläggande gemenskapstanke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kohlin, Evelina LU
supervisor
organization
alternative title
Maybe we should get married? - a legal essay about the differences between married and unmarried partners right to inherit the other, and the effect of patterns of fundamental values
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, arvsrätt, sambor, makar, normativa grundmönster
language
Swedish
id
9009949
date added to LUP
2020-06-13 12:45:03
date last changed
2020-06-13 12:45:03
@misc{9009949,
 abstract   = {“The Swedish family law regulation mirrors fundamental values in the society in many ways, regardless of if they have been there for a long period of time or if they are a result of the legislation. This is a matter of an intercommunion between laws and values of society. Our legislation is a product of our society – we are moulded by the legislation and we are moulding it.”

Professor Anna Singer presented the quote above ten years ago, and it is a good quote to summarize this essay. In this composition the right for married and unmarried partners to inherit the other is discussed. The differences between the legal rights of the two different forms of cohabitation have been justified in the preparatory materials of the laws in question. These justifications are presented, discussed and analysed in the different chapters of this essay.

I have, by using the method of sociology of law, studied the relationship between society and law, especially family law. I have studied the effects society has on the legislation, and how the legislation is affecting the society. Anna Christensen’s theory of patterns of fundamental values has been used to study what values are evident in the legislation and in the justifications presented of the differences in the legislation.

In the analytical part of the essay, my conclusion is that the most prominent fundamental values are individuality and solidarity. The legislation describes unmarried partners as two separated individuals with a sparse solidarity, as opposed to married partners who are presented as a unit where the two individuals are not to be separated to the point where it can damage their solidarity, which is a fundamental value of marriage.},
 author    = {Kohlin, Evelina},
 keyword   = {familjerätt,arvsrätt,sambor,makar,normativa grundmönster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi kanske borde gifta oss? - en rättsvetenskaplig uppsats om skillnaden mellan sambors och makars rätt till arv samt de normativa grundmönstrens påverkan},
 year     = {2020},
}