Advanced

Ett oreglerat problem med en reglerad lösning - Skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar

Mazetti, Björn LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. I mindre till medelstora ideella föreningar består styrelsen av mestadels obetalda lekmän, vilket leder till att risken för att något går fel är hög, något som kan innebära ekonomisk skada för föreningen. Vid en sådan situation finns det en möjlighet att utkräva ansvar från den ideella föreningens styrelse. Eftersom det saknas en lag om ideella föreningar är det dock osäkert hur man härleder fram skadeståndsansvaret.
Uppsatsen undersöker två lösningar på problemet kring skadeståndsansvaret för ideella föreningar i brist på speciallag, tillämpning av... (More)
Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. I mindre till medelstora ideella föreningar består styrelsen av mestadels obetalda lekmän, vilket leder till att risken för att något går fel är hög, något som kan innebära ekonomisk skada för föreningen. Vid en sådan situation finns det en möjlighet att utkräva ansvar från den ideella föreningens styrelse. Eftersom det saknas en lag om ideella föreningar är det dock osäkert hur man härleder fram skadeståndsansvaret.
Uppsatsen undersöker två lösningar på problemet kring skadeståndsansvaret för ideella föreningar i brist på speciallag, tillämpning av handelsbalkens regler om sysslomän och en analog tillämpning av aktiebolagslagen. Dessa lösningar jämförs sedan.
Jämförelsen utmynnar i slutsatsen att det är bättre att göra en analog tillämpning av aktiebolagslagen för att göra ett skadeståndsanspråk mot styrel- sen i en ideell förening, trots att resultatet är likt det man får ifall man till- lämpar handelsbalkens regler. Ur processrättslig synvinkel bör man i många fall kunna använda ett yrkande byggt på en av lösningarna och med samma grunder för talan, få bifall om domstolen tillämpar den andra lösningen. (Less)
Popular Abstract
The non-profit association is one of few unregulated associations in the Swedish legal system. Its purpose is primarily non-profit, but with the possibility to conduct economic activity within the association. The board in small to medium-sized non-profit associations consist mostly of unpaid laymen, which increases the risk of malpractice with economic damage as a result. In that particular situation there is a possibility to hold the board accountable. However since there is no law that directly regulates the non- profit organization in the Swedish legal system, it ́s unclear how to derive the liability.
This essay examines two solutions to the problem on how to derive liability from the board of a non-profit organization by the... (More)
The non-profit association is one of few unregulated associations in the Swedish legal system. Its purpose is primarily non-profit, but with the possibility to conduct economic activity within the association. The board in small to medium-sized non-profit associations consist mostly of unpaid laymen, which increases the risk of malpractice with economic damage as a result. In that particular situation there is a possibility to hold the board accountable. However since there is no law that directly regulates the non- profit organization in the Swedish legal system, it ́s unclear how to derive the liability.
This essay examines two solutions to the problem on how to derive liability from the board of a non-profit organization by the application of regulations in the Book on Commerce about trustees and an analog application of The Swedish Companies Act. Furthermore, it compares the solutions.
The comparison results in the conclusion that it is better to apply the the rules in the Swedish Companies Act to hold the board of a non-profit orga- nization liable in case of malpractice. With that being said, the results of an application of the rules in the Book of Commerce is almost the same. From a civil-procedural perspective, it ́s likely that you would be able to use a claim built on the legal reasoning of one of the solutions and on the same basis have the court approve the law suite even if they apply the other one. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mazetti, Björn LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, Skadeståndsrätt, Civilrätt
language
Swedish
id
9010332
date added to LUP
2020-09-21 13:47:26
date last changed
2020-09-21 13:47:26
@misc{9010332,
 abstract   = {Den ideella föreningen är en av få oreglerade associationsformer i svensk rätt. Dess syfte är primärt ideellt men möjligheten finns att genom dem del- vis bedriva näringsverksamhet. I mindre till medelstora ideella föreningar består styrelsen av mestadels obetalda lekmän, vilket leder till att risken för att något går fel är hög, något som kan innebära ekonomisk skada för föreningen. Vid en sådan situation finns det en möjlighet att utkräva ansvar från den ideella föreningens styrelse. Eftersom det saknas en lag om ideella föreningar är det dock osäkert hur man härleder fram skadeståndsansvaret.
Uppsatsen undersöker två lösningar på problemet kring skadeståndsansvaret för ideella föreningar i brist på speciallag, tillämpning av handelsbalkens regler om sysslomän och en analog tillämpning av aktiebolagslagen. Dessa lösningar jämförs sedan.
Jämförelsen utmynnar i slutsatsen att det är bättre att göra en analog tillämpning av aktiebolagslagen för att göra ett skadeståndsanspråk mot styrel- sen i en ideell förening, trots att resultatet är likt det man får ifall man till- lämpar handelsbalkens regler. Ur processrättslig synvinkel bör man i många fall kunna använda ett yrkande byggt på en av lösningarna och med samma grunder för talan, få bifall om domstolen tillämpar den andra lösningen.},
 author    = {Mazetti, Björn},
 keyword   = {Associationsrätt,Skadeståndsrätt,Civilrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett oreglerat problem med en reglerad lösning - Skadeståndsansvar för styrelseledamöter i ideella föreningar},
 year     = {2020},
}