Advanced

Trygghet och tradition - En kritisk studie av lex rei sitae i förhållande till vissa säkerhetsrätter

Bernander, Erik LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Med en ökad internationell handel krävs i större omfattning trygga säkerheter för borgenärer. Vanliga sådana är äganderättsförbehåll och säkerhetsöverlåtelser som används frekvent internationellt. Uppsatsens syfte är att utreda dessa säkerhetsrätter med avseende på den svenska internationella privaträtten. För att utreda detta används en praxis- och doktrininriktad rättsdogmatisk metod.

Det konstateras i uppsatsen att svensk sakrätt ställer krav på tradition gällande situationer av förvärvad äganderätt och specialitet gällande situationer av bibehållen äganderätt. Två alternativ till detta är äganderättsförbehåll respektive säkerhetsöverlåtelse, för vilka det uppställs strikta krav i svensk rätt vid en internationell jämförelse. När... (More)
Med en ökad internationell handel krävs i större omfattning trygga säkerheter för borgenärer. Vanliga sådana är äganderättsförbehåll och säkerhetsöverlåtelser som används frekvent internationellt. Uppsatsens syfte är att utreda dessa säkerhetsrätter med avseende på den svenska internationella privaträtten. För att utreda detta används en praxis- och doktrininriktad rättsdogmatisk metod.

Det konstateras i uppsatsen att svensk sakrätt ställer krav på tradition gällande situationer av förvärvad äganderätt och specialitet gällande situationer av bibehållen äganderätt. Två alternativ till detta är äganderättsförbehåll respektive säkerhetsöverlåtelse, för vilka det uppställs strikta krav i svensk rätt vid en internationell jämförelse. När lagkollisioner uppstår löses situationen i svensk internationell privaträtt genom lex rei sitae, som innebär att sakrättsliga frågor angående lösöre ska prövas enligt lagen där egendomen befann sig när den relevanta sakrättsliga förändringen skedde.

Lex rei sitae granskas sedan ur ett kritiskt perspektiv, där slutsatserna bland annat är att regleringen till viss del inte är ändamålsenlig och utgör ett hinder för export till Sverige. Det konstateras även att regleringen är otydlig och hade behövt förtydligas av Högsta domstolen. (Less)
Abstract
With a growing international trade globally, the demand for collateral for creditors increases. Non-possessory security interests, more specifically conditional sales with reservation of title by the seller and security transfers of ownership are commonly used internationally. The purpose of this essay is to investigate what these non-possessory security interests mean in relation to Swedish private international law, using a legal dogmatic method with an emphasis on legal literature and case law.

In order for a creditor to receive protection against a debtor’s creditors, Swedish law requires tradition, which means that the property has to be transferred from the debtor’s possession in situations of acquired ownership. However, if the... (More)
With a growing international trade globally, the demand for collateral for creditors increases. Non-possessory security interests, more specifically conditional sales with reservation of title by the seller and security transfers of ownership are commonly used internationally. The purpose of this essay is to investigate what these non-possessory security interests mean in relation to Swedish private international law, using a legal dogmatic method with an emphasis on legal literature and case law.

In order for a creditor to receive protection against a debtor’s creditors, Swedish law requires tradition, which means that the property has to be transferred from the debtor’s possession in situations of acquired ownership. However, if the ownership instead is preserved Swedish law states a requirement of specialty, entailing that the identity of the property is maintained. These requirements can to a certain extent be circumnavigated by the creditor, using the security interests mentioned above. Swedish law concerning non-possessory security interests is fairly strict in comparison to other legal systems. If a conflict between legal systems arises, Swedish private international law concerning security interests in relation to third parties is governed by the legal doctrine of lex rei sitae, according to which the law of the place where the property was located at the relevant time should be applied.

Lex rei sitae is scrutinized from a critical perspective. The essay concludes that the doctrine to a certain extent hinder international trade and is not fully in line with the doctrine’s aim. This essay also draws the conclusion that the doctrine currently is unclear and requires further explanation from the Swedish Supreme Court. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernander, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förmögenhetsrätt, sakrätt, internationell privaträtt, lex rei sitae, äganderättsförbehåll, säkerhetsöverlåtelse, tradition
language
Swedish
id
9010513
date added to LUP
2020-09-17 20:57:18
date last changed
2020-09-17 20:57:18
@misc{9010513,
 abstract   = {With a growing international trade globally, the demand for collateral for creditors increases. Non-possessory security interests, more specifically conditional sales with reservation of title by the seller and security transfers of ownership are commonly used internationally. The purpose of this essay is to investigate what these non-possessory security interests mean in relation to Swedish private international law, using a legal dogmatic method with an emphasis on legal literature and case law.

In order for a creditor to receive protection against a debtor’s creditors, Swedish law requires tradition, which means that the property has to be transferred from the debtor’s possession in situations of acquired ownership. However, if the ownership instead is preserved Swedish law states a requirement of specialty, entailing that the identity of the property is maintained. These requirements can to a certain extent be circumnavigated by the creditor, using the security interests mentioned above. Swedish law concerning non-possessory security interests is fairly strict in comparison to other legal systems. If a conflict between legal systems arises, Swedish private international law concerning security interests in relation to third parties is governed by the legal doctrine of lex rei sitae, according to which the law of the place where the property was located at the relevant time should be applied. 

Lex rei sitae is scrutinized from a critical perspective. The essay concludes that the doctrine to a certain extent hinder international trade and is not fully in line with the doctrine’s aim. This essay also draws the conclusion that the doctrine currently is unclear and requires further explanation from the Swedish Supreme Court.},
 author    = {Bernander, Erik},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,sakrätt,internationell privaträtt,lex rei sitae,äganderättsförbehåll,säkerhetsöverlåtelse,tradition},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trygghet och tradition - En kritisk studie av lex rei sitae i förhållande till vissa säkerhetsrätter},
 year     = {2020},
}