Advanced

Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden

Isacson, Cornelia LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. Therefore, the conversion from one religion to another should be proved that it is based on a genuine, personal religious belief. The assessment entails some difficulties regarding the submission of evidence and evaluation of evidence. One of the difficulties is to assess the applicant’s belief. Another difficulty is that the applicant, for different reasons, only may have a story as evidence.

What is required of the... (More)
How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. Therefore, the conversion from one religion to another should be proved that it is based on a genuine, personal religious belief. The assessment entails some difficulties regarding the submission of evidence and evaluation of evidence. One of the difficulties is to assess the applicant’s belief. Another difficulty is that the applicant, for different reasons, only may have a story as evidence.

What is required of the applicant to meet the evidentiary requirements but also how the evidence should be evaluated does not have general answer. However, the ambition with this essay is to determine what affects whether the applicant has stated or not stated probable to be granted asylum.

By some court cases it shows for example that evidence such as certificate for baptism or testimonial from church members is evaluated low in the assessment of whether the conversion is genuine or not. However, a story that is coherent and detailed makes the impression of that the conversion is prudent is considered to have a higher value. Furthermore, the Migration Court seem to take in account the personal relation towards the new religious belief and if the applicant fear for religious persecution.

Since the conclusion of the evaluation of evidence brings about significant consequences for the applicant the assessment needs to ensure legal certainty. To ensure the converts legal security basic principles of objectivity and predictable assessments etcetera, should be weighed up against ethical values such as justice and flexibility etcetera. Evaluation of evidence is basically unregulated which makes room for unpredictable and subjective assessment of applications of asylum. On the other hand, such room might be necessary to take in account circumstances in the specific and individual case to ensure the converts legal security. (Less)
Abstract (Swedish)
Hur utförs bevisvärdering i asylärenden när religion åberopats som asylskäl? Syftet med denna uppsats är att utröna ett svar på frågan. Den asylsökande bär bevisbördan och förutsätts göra identitet, skyddsskäl och sin konversionsberättelse sannolik för att beviljas asyl. Därmed ska bland annat bevisas att bytet från en religion till en annan grundar sig på en genuin, personlig religiös övertygelse. Prövningen innebär vissa svårigheter och dilemman avseende bevisföring samt bevisvärdering. En av svårigheterna är att analysera den sökandens tro. En annan svårighet är att sökanden, av olika anledningar, enbart har tillgång till sin muntliga utsaga.

Vad som krävs av asylsökande konvertiter för att uppfylla beviskravet som ställs i... (More)
Hur utförs bevisvärdering i asylärenden när religion åberopats som asylskäl? Syftet med denna uppsats är att utröna ett svar på frågan. Den asylsökande bär bevisbördan och förutsätts göra identitet, skyddsskäl och sin konversionsberättelse sannolik för att beviljas asyl. Därmed ska bland annat bevisas att bytet från en religion till en annan grundar sig på en genuin, personlig religiös övertygelse. Prövningen innebär vissa svårigheter och dilemman avseende bevisföring samt bevisvärdering. En av svårigheterna är att analysera den sökandens tro. En annan svårighet är att sökanden, av olika anledningar, enbart har tillgång till sin muntliga utsaga.

Vad som krävs av asylsökande konvertiter för att uppfylla beviskravet som ställs i konversionsärenden men även hur bevisvärderingen ska eller bör utföras har inget allmängiltigt svar. Dock är ambitionen med denna uppsats att utröna vilka faktorer som har inverkan på huruvida beviskravet bedöms som uppfyllt eller ej.

Vad som framgår av praxis är bland annat att bevis i form av dopbevis eller intyg från församlingen har lågt bevisvärde i prövningen av om konversionen är genuin. Däremot en sammanhängande och detaljrik muntlig utsaga som ger intryck av att konverteringen var noggrant genomtänkt anses vara av högre värde. Vidare tas hänsyn till om personliga relationen till den nyvunna trosuppfattningen och om individen upplever rädsla för förföljelse.

Då resultatet av bevisvärderingen kan innebära stora konsekvenser för den enskilde individen ställs höga krav på rättssäkerheten. För att åstadkomma en rättssäker asylprövning i konversionsärenden ska principer om objektivitet samt förutsebarhet etcetera vägas mot etiska värden som rättvisa och flexibilitet etcetera. Bevisvärderingen är i princip oreglerat vilket skapar utrymme för oförutsebara och subjektivt präglade asylprövningar i konversionsärenden. Samtidigt kan det anses vara nödvändigt med utrymme som medger att hänsyn tas till omständigheter i det enskilda fallet för att främja rättvisa för den asylsökande konvertiten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isacson, Cornelia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Migrationsrätt, bevisvärdering, konversionsärenden
language
Swedish
id
9010622
date added to LUP
2020-09-17 20:45:23
date last changed
2020-09-17 20:45:23
@misc{9010622,
 abstract   = {How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. Therefore, the conversion from one religion to another should be proved that it is based on a genuine, personal religious belief. The assessment entails some difficulties regarding the submission of evidence and evaluation of evidence. One of the difficulties is to assess the applicant’s belief. Another difficulty is that the applicant, for different reasons, only may have a story as evidence.

What is required of the applicant to meet the evidentiary requirements but also how the evidence should be evaluated does not have general answer. However, the ambition with this essay is to determine what affects whether the applicant has stated or not stated probable to be granted asylum. 

By some court cases it shows for example that evidence such as certificate for baptism or testimonial from church members is evaluated low in the assessment of whether the conversion is genuine or not. However, a story that is coherent and detailed makes the impression of that the conversion is prudent is considered to have a higher value. Furthermore, the Migration Court seem to take in account the personal relation towards the new religious belief and if the applicant fear for religious persecution.

Since the conclusion of the evaluation of evidence brings about significant consequences for the applicant the assessment needs to ensure legal certainty. To ensure the converts legal security basic principles of objectivity and predictable assessments etcetera, should be weighed up against ethical values such as justice and flexibility etcetera. Evaluation of evidence is basically unregulated which makes room for unpredictable and subjective assessment of applications of asylum. On the other hand, such room might be necessary to take in account circumstances in the specific and individual case to ensure the converts legal security.},
 author    = {Isacson, Cornelia},
 keyword   = {Migrationsrätt,bevisvärdering,konversionsärenden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden},
 year     = {2020},
}