Advanced

Pactum turpe under uppbyggnad - En analys av pactum turpes utveckling under 1900- och 2000-talet

Aronsson, Josefin LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en undersökning av hur pactum turpe, det vill säga att avtal mot lag eller god sed, har utvecklats och förändrats under 1900- och 2000-talet. Både innebörden av begreppet pactum turpe och dess tillämpning kommer att undersökas genom att analysera och jämföra rättsfall från 1920-talet till tidigt 2000-tal. Rättsfallen delas upp i fyra kategorier efter ämne: Hedersskulder, Den personliga sfären, Avtal för att kringgå skatt, och Övriga. Kategorin “Övriga” innehåller mål som inte faller under någon av de andra kategorierna, till exempel i koppling till bolagsrätt.
Abstract
This thesis is an investigation of how pactum turpe, namely contracts that go against legislation or good practices, has developed and changed over the course of the 20th and and 21st centuries. Both the meaning of the term pactum turpe and its legal application will be examined by analyzing and comparing cases starting in the 1920s and ending at the beginning of the 21st century. The cases are divided by subject into four categories: Gambling debts, The personal sphere, Contracts made to circumvent tax legislation, and Others. The category named “Others” contain cases that don’t fall under any of the other categories, for example in association with corporate law.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aronsson, Josefin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avtalsrätt
language
Swedish
id
9010742
date added to LUP
2020-09-21 14:03:07
date last changed
2020-09-21 14:03:07
@misc{9010742,
 abstract   = {This thesis is an investigation of how pactum turpe, namely contracts that go against legislation or good practices, has developed and changed over the course of the 20th and and 21st centuries. Both the meaning of the term pactum turpe and its legal application will be examined by analyzing and comparing cases starting in the 1920s and ending at the beginning of the 21st century. The cases are divided by subject into four categories: Gambling debts, The personal sphere, Contracts made to circumvent tax legislation, and Others. The category named “Others” contain cases that don’t fall under any of the other categories, for example in association with corporate law.},
 author    = {Aronsson, Josefin},
 keyword   = {avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pactum turpe under uppbyggnad - En analys av pactum turpes utveckling under 1900- och 2000-talet},
 year     = {2020},
}