Advanced

En exkluderande rätt till självförsvar? - Nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

Åberg, Agnes LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The right to self defence can be found in the 24 chapter 1§ of the swedish penal code and grants everyone the right to self defence when being subjected to a situation in which it is required to defend oneself by the use of force. However the right to self defence has been criticised for being constructed only to accommodate situations in which the parties have the same abilities to defend themselves. As a result of the construction being based on equal parties, the criticism point out that the situation of battered women is being overlooked.

To decide whether or not the criticism is well founded, the essay examines the construction and efficiency of the right to self defence with regard to the situation of battered women. In... (More)
The right to self defence can be found in the 24 chapter 1§ of the swedish penal code and grants everyone the right to self defence when being subjected to a situation in which it is required to defend oneself by the use of force. However the right to self defence has been criticised for being constructed only to accommodate situations in which the parties have the same abilities to defend themselves. As a result of the construction being based on equal parties, the criticism point out that the situation of battered women is being overlooked.

To decide whether or not the criticism is well founded, the essay examines the construction and efficiency of the right to self defence with regard to the situation of battered women. In accordance with its aim, the essay also examines the construction and application of the right to self defence from a gender perspective. Within the scope of the essay the history and pattern of the violence directed towards women, the criminalisation of the violation of a woman’s integrity and the right to self defence from a gender perspective is discussed. (Less)
Abstract (Swedish)
I 24 kap 1§ Brb stadgas rätten till nödvärn. Nödvärnsrätten är en rättfärdigande omständighet inom ramen för vilken en person som befinner sig i en nödvärnssituation har rätt att bruka våld för att försvara sig. Nödvärnsrätten har dock kritiserats för att ha utformats efter jämbördiga parter, varpå kvinnor som utsätts för våld av närstående män osynliggjorts. Kritiken har framförallt lyft behovet av en möjlighet för kvinnor som systematiskt misshandlas av närstående män att kunna gå till motangrepp vid tillfällen då männen inte är beredda och därmed inte har det fysiska övertaget.

För att ta reda på huruvida kritiken är välgrundad undersöker uppsatsen med hjälp av en kritisk rättsdogmatisk metod hur nödvärnsrättens fungerar vid våld i... (More)
I 24 kap 1§ Brb stadgas rätten till nödvärn. Nödvärnsrätten är en rättfärdigande omständighet inom ramen för vilken en person som befinner sig i en nödvärnssituation har rätt att bruka våld för att försvara sig. Nödvärnsrätten har dock kritiserats för att ha utformats efter jämbördiga parter, varpå kvinnor som utsätts för våld av närstående män osynliggjorts. Kritiken har framförallt lyft behovet av en möjlighet för kvinnor som systematiskt misshandlas av närstående män att kunna gå till motangrepp vid tillfällen då männen inte är beredda och därmed inte har det fysiska övertaget.

För att ta reda på huruvida kritiken är välgrundad undersöker uppsatsen med hjälp av en kritisk rättsdogmatisk metod hur nödvärnsrättens fungerar vid våld i nära relationer, samt hur nödvärnsrätten konstruktion och tillämpning i dessa relationer kan kritiseras ur ett genusperspektiv. Inom ramen för undersökningen diskuteras våldets historia och systematik, brottet grov kvinnofridskränkning, nödvärnsrättens konstruktion samt hur diskussionen kring nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv sett ut i praxis och doktrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Agnes LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, nödvärnsrätt
language
Swedish
id
9010934
date added to LUP
2020-09-18 11:38:49
date last changed
2020-09-18 11:38:49
@misc{9010934,
 abstract   = {The right to self defence can be found in the 24 chapter 1§ of the swedish penal code and grants everyone the right to self defence when being subjected to a situation in which it is required to defend oneself by the use of force. However the right to self defence has been criticised for being constructed only to accommodate situations in which the parties have the same abilities to defend themselves. As a result of the construction being based on equal parties, the criticism point out that the situation of battered women is being overlooked. 

To decide whether or not the criticism is well founded, the essay examines the construction and efficiency of the right to self defence with regard to the situation of battered women. In accordance with its aim, the essay also examines the construction and application of the right to self defence from a gender perspective. Within the scope of the essay the history and pattern of the violence directed towards women, the criminalisation of the violation of a woman’s integrity and the right to self defence from a gender perspective is discussed.},
 author    = {Åberg, Agnes},
 keyword   = {processrätt,nödvärnsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En exkluderande rätt till självförsvar? - Nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv},
 year     = {2020},
}