Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är virtuell egendom fortfarande egendomlig? - En undersökning om huruvida virtuell egendom är tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt

Blom Vigsø, Alexander LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Virtual property in videogames with real monetary value is a reality. The purpose of this paper is to assess whether virtual property may be pledged in a credit transaction. This issue is addressed using both the Swedish legal dogmatic method (Sw. rättsdogmatisk metod), and partly a comparative method, in conjunction with Swedish and foreign material.

The existence of virtual property is based on a contractual relationship between the users and the game providers. Virtual property is code that is (1) intangible, (2) rivalrous, (3) interconnected, and (4) persistent. The inescapable position of dependence between users and providers does not change what virtual property is, but does affect the application of the Swedish pledge... (More)
Virtual property in videogames with real monetary value is a reality. The purpose of this paper is to assess whether virtual property may be pledged in a credit transaction. This issue is addressed using both the Swedish legal dogmatic method (Sw. rättsdogmatisk metod), and partly a comparative method, in conjunction with Swedish and foreign material.

The existence of virtual property is based on a contractual relationship between the users and the game providers. Virtual property is code that is (1) intangible, (2) rivalrous, (3) interconnected, and (4) persistent. The inescapable position of dependence between users and providers does not change what virtual property is, but does affect the application of the Swedish pledge legislation.

In order to pledge virtual property, it must be property that can be attributed to a type of property that can be pledged. To classify virtual property as property, an object fiction (Sw. objektfiktion) must be used. This requires one of the following circumstances to be present: (1) legislator’s acknowledgement; (2) customary ground; or (3) sufficiently high and public acceptance. Even if the object fiction can be used, virtual property cannot be attributed to a property type, and is hence property sui generis. Should the opposite be true, virtual property ought to be classified as a right of use.

The current legislation does not allow for property sui generis nor rights of usage to be pledged. Other obstacles to pledge virtual property are, due to the aforementioned contractual relationship, that a valid pledge agreement cannot be concluded, and that virtual property cannot be sold. Additionally, no specific action (Sw. sakrättsligt moment) to achieve creditor protection is available. In conclusion, virtual property cannot be pledged in a credit transaction in accordance with today’s legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
Det finns virtuell egendom i videospel med verkliga förmögenhetsvärden, varför den här undersökningen syftar till att utreda om denna företeelse är tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt. För att uppfylla uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk, och till viss del även en komparativ metod, tillsammans med både svenskt och utländskt material.
Virtuell egendom är en företeelse som existerar med grund i ett kontraktsrättsligt förhållande mellan användare och spelföretag. Virtuell egendom är kod som uppvisar egenskaperna (1) icke-fysisk form, (2) rivalitet, (3) interaktivitet, och (4) beständighet. Den ofrånkomliga beroendeställningen som intas till spelföretaget har ingen betydelse för vad virtuell egendom är, men... (More)
Det finns virtuell egendom i videospel med verkliga förmögenhetsvärden, varför den här undersökningen syftar till att utreda om denna företeelse är tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt. För att uppfylla uppsatsens syfte används en rättsdogmatisk, och till viss del även en komparativ metod, tillsammans med både svenskt och utländskt material.
Virtuell egendom är en företeelse som existerar med grund i ett kontraktsrättsligt förhållande mellan användare och spelföretag. Virtuell egendom är kod som uppvisar egenskaperna (1) icke-fysisk form, (2) rivalitet, (3) interaktivitet, och (4) beständighet. Den ofrånkomliga beroendeställningen som intas till spelföretaget har ingen betydelse för vad virtuell egendom är, men påverkar de panträttsliga reglerna.

För att virtuell egendom ska kunna pantsättas, måste den utgöra egendom som kan hänföras till ett egendomsslag. Företeelsen kan endast utgöra egendom om en objektfiktion kan användas, vilket förutsätter en av följande omständigheter: (1) stöd från lagstiftaren; (2) sedvanerättslig grund; eller (3) tillräckligt hög och allmän acceptans. Rättsläget om objektfiktioner är oklart. Fast att objektfiktionen kan användas, kan virtuell egendom inte hänföras till ett egendomsslag, utan utgör sui generis. Om inte objektfiktionen kan användas, torde virtuell egendom utgöra en nyttjanderätt till lös egendom.

De sakrättsliga reglerna tillåter varken pantsättning av egendom sui generis eller nyttjanderätter till lös egendom. Andra hinder mot pantsättning är att företeelsen vanligen inte kan uppfylla villkoren om giltigt pantavtal eller realisation, till följd av den kontraktsrättsliga grunden och beroendeställningen. Därtill finns i nuläget inget användbart sakrättsligt moment. Slutsatsen av undersökningen är därför att virtuell egendom inte är tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blom Vigsø, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Is Virtual Property Still Peculiar? - An Analysis of whether Virtual Property may be Pledged in a Credit Transaction
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
tech law, intellectual property, sakrätt, förmögenhetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, virtuell egendom, virtual property, icke-fysisk egendom, egendomsbegreppet, objektfiktion
language
Swedish
id
9010947
date added to LUP
2020-06-15 11:57:24
date last changed
2020-06-22 08:10:10
@misc{9010947,
 abstract   = {{Virtual property in videogames with real monetary value is a reality. The purpose of this paper is to assess whether virtual property may be pledged in a credit transaction. This issue is addressed using both the Swedish legal dogmatic method (Sw. rättsdogmatisk metod), and partly a comparative method, in conjunction with Swedish and foreign material.

The existence of virtual property is based on a contractual relationship between the users and the game providers. Virtual property is code that is (1) intangible, (2) rivalrous, (3) interconnected, and (4) persistent. The inescapable position of dependence between users and providers does not change what virtual property is, but does affect the application of the Swedish pledge legislation.

In order to pledge virtual property, it must be property that can be attributed to a type of property that can be pledged. To classify virtual property as property, an object fiction (Sw. objektfiktion) must be used. This requires one of the following circumstances to be present: (1) legislator’s acknowledgement; (2) customary ground; or (3) sufficiently high and public acceptance. Even if the object fiction can be used, virtual property cannot be attributed to a property type, and is hence property sui generis. Should the opposite be true, virtual property ought to be classified as a right of use.

The current legislation does not allow for property sui generis nor rights of usage to be pledged. Other obstacles to pledge virtual property are, due to the aforementioned contractual relationship, that a valid pledge agreement cannot be concluded, and that virtual property cannot be sold. Additionally, no specific action (Sw. sakrättsligt moment) to achieve creditor protection is available. In conclusion, virtual property cannot be pledged in a credit transaction in accordance with today’s legislation.}},
 author    = {{Blom Vigsø, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är virtuell egendom fortfarande egendomlig? - En undersökning om huruvida virtuell egendom är tjänlig som kreditsäkerhetsobjekt vid pantsättning i svensk rätt}},
 year     = {{2020}},
}