Advanced

Gender Equality, Development and Effective Humanitarian Aid: A study of UNHCR’s gender policy from a Human Rights perspective

Lann, Miranda LU (2020) MRSK62 20201
Human Rights Studies
Abstract
Armed conflict displaces a large number of people every year. Today, over 60 million people are estimated to have been forced from their homes because of circumstances beyond their control. Organizations such as UNHCR work to create sanctuaries for them to have their basic needs satisfied. During the years, the focus has expanded and steered towards providing refugees with developmental training and education, preparing them to build up societies if and when possible to return to their homes. Today, one of the major goals for UNHCR is to educate refugees on gender equality and provide women and girls with better opportunities. The purpose of this study is to examine how UNHCR perceives gender roles, and how this might affect the results of... (More)
Armed conflict displaces a large number of people every year. Today, over 60 million people are estimated to have been forced from their homes because of circumstances beyond their control. Organizations such as UNHCR work to create sanctuaries for them to have their basic needs satisfied. During the years, the focus has expanded and steered towards providing refugees with developmental training and education, preparing them to build up societies if and when possible to return to their homes. Today, one of the major goals for UNHCR is to educate refugees on gender equality and provide women and girls with better opportunities. The purpose of this study is to examine how UNHCR perceives gender roles, and how this might affect the results of their work towards gender equality in the long run. The following question where therefore posed: How does UNHCR’s approach on how to reach gender equality have the possibility to create a permanent change in accordance with Brooke A. Ackerly’s theory on human rights? With ideology criticism as a method, two official documents from UNHCR were analyzed with a theoretical framework by Ackerly. The findings indicate that UNHCR somewhat have the ability to create a permanent change, even though it was suggested that improvements should be made especially in the area of listening. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Väpnade konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt varje år. Över 60 miljoner människor beräknas vara på flykt idag på grund av omständigheter utom deras kontroll. Organisationer såsom UNHCR arbetar med att skapa fristäder dit flyktingar kan ta vägen och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Under åren har ett större fokus lagts på att erbjuda utbildning och information som ska förbereda dem för att kunna återuppbygga sina samhällen om och när möjligheten att återvända hem uppstår. Idag är ett av UNHCR:s stora mål att utbilda flyktingar inom jämställdhet för att på så vis förbättra situationen, framförallt för kvinnor och flickor. Syftet med denna studie var att undersöka hur UNHCR uppfattar könsroller och hur detta... (More)
Väpnade konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt varje år. Över 60 miljoner människor beräknas vara på flykt idag på grund av omständigheter utom deras kontroll. Organisationer såsom UNHCR arbetar med att skapa fristäder dit flyktingar kan ta vägen och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Under åren har ett större fokus lagts på att erbjuda utbildning och information som ska förbereda dem för att kunna återuppbygga sina samhällen om och när möjligheten att återvända hem uppstår. Idag är ett av UNHCR:s stora mål att utbilda flyktingar inom jämställdhet för att på så vis förbättra situationen, framförallt för kvinnor och flickor. Syftet med denna studie var att undersöka hur UNHCR uppfattar könsroller och hur detta påverkar deras arbete mot jämställdhet mellan könen i längden. Studien ställer därför följande fråga: På vilket sätt har UNHCR:s tillvägagångssätt att arbeta för jämställdhet mellan könen möjlighet att skapa en permanent förändring i enighet med Brooke A. Ackerlys teori om mänskliga rättigheter? Med hjälp av ideologikritik som metod analyserades två officiella dokument från UNHCR utifrån ett teoretiskt ramverk av Ackerly. Resultaten visade att sättet som UNHCR arbetar med jämställdhet mellan könen och viss del har möjlighet att skapa en permanent förändring, trots att det även föreslogs att förbättringar bör ske framförallt inom UNHCR:s förmåga att lyssna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lann, Miranda LU
supervisor
organization
alternative title
Jämställdhet, Utveckling och Effektiva Humanitära Bistånd: En studie om UNHCR:s genus policy från ett människorättsperspektiv
course
MRSK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gender, Humanitarian aid, Refugees, Development, Women’s rights, UNHCR
language
English
id
9011690
date added to LUP
2020-08-20 11:55:43
date last changed
2020-08-20 11:55:43
@misc{9011690,
 abstract   = {Armed conflict displaces a large number of people every year. Today, over 60 million people are estimated to have been forced from their homes because of circumstances beyond their control. Organizations such as UNHCR work to create sanctuaries for them to have their basic needs satisfied. During the years, the focus has expanded and steered towards providing refugees with developmental training and education, preparing them to build up societies if and when possible to return to their homes. Today, one of the major goals for UNHCR is to educate refugees on gender equality and provide women and girls with better opportunities. The purpose of this study is to examine how UNHCR perceives gender roles, and how this might affect the results of their work towards gender equality in the long run. The following question where therefore posed: How does UNHCR’s approach on how to reach gender equality have the possibility to create a permanent change in accordance with Brooke A. Ackerly’s theory on human rights? With ideology criticism as a method, two official documents from UNHCR were analyzed with a theoretical framework by Ackerly. The findings indicate that UNHCR somewhat have the ability to create a permanent change, even though it was suggested that improvements should be made especially in the area of listening.},
 author    = {Lann, Miranda},
 keyword   = {Gender,Humanitarian aid,Refugees,Development,Women’s rights,UNHCR},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gender Equality, Development and Effective Humanitarian Aid: A study of UNHCR’s gender policy from a Human Rights perspective},
 year     = {2020},
}