Advanced

Kartläggning av aktivitetsbalans på äldreboende - en litteraturöversikt

Friberg, Emmie LU and Stenemo, Jennifer LU (2020) ATPK62 20201
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som är starkt förknippat med hälsa. Det saknas dock kunskap om hur äldre personers aktivitetsbalans tillgodoses i praktiken. Eftersom den äldre befolkningen växer kan äldreomsorgen få svårt att tillgodose äldres behov vilket gör det intressant att undersöka aktivitetsbalans på äldreboenden.
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga aktivitetsbalans på äldreboenden.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes och en manifest riktad innehållsanalys användes för att analysera artiklarna. Artikelsökningar gjordes i tre olika databaser och de valda artiklarna analyserades efter tre kategorier relaterat till aktivitetsbalans: harmonisk mix, förmågor och resurser samt värde... (More)
Bakgrund: Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som är starkt förknippat med hälsa. Det saknas dock kunskap om hur äldre personers aktivitetsbalans tillgodoses i praktiken. Eftersom den äldre befolkningen växer kan äldreomsorgen få svårt att tillgodose äldres behov vilket gör det intressant att undersöka aktivitetsbalans på äldreboenden.
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga aktivitetsbalans på äldreboenden.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes och en manifest riktad innehållsanalys användes för att analysera artiklarna. Artikelsökningar gjordes i tre olika databaser och de valda artiklarna analyserades efter tre kategorier relaterat till aktivitetsbalans: harmonisk mix, förmågor och resurser samt värde och personlig mening.
Resultat: Resultatet visade att det är viktigt att ha en harmonisk mix mellan olika sorters aktiviteter och det var vanligt med förlust av aktiviteter samt att utföra aktiviteter för att få tiden att gå. Resultatet visade även att förmågor och resurser var av vikt både gällande individens förmågor men också äldreboendets resurser. Värde och personlig mening visade att äldre la stor vikt vid meningsfulla och individanpassade aktiviteter, en känsla av samhörighet samt att bibehålla roller.
Slutsats: Samtliga tre komponenter av aktivitetsbalans visades främja äldres hälsa. Den mest framträdande kategorin var värde och personlig mening. För att främja ett hälsosamt åldrande behöver äldreomsorgen fokusera mer på aktivitetsbalans i sitt dagliga arbete genom klientcentrerat arbete och meningsfulla, individanpassade aktiviteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Emmie LU and Stenemo, Jennifer LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, arbetsterapi, äldreboende, hälsa, meningsfulla aktiviteter
language
Swedish
id
9013226
date added to LUP
2020-06-08 08:49:10
date last changed
2020-06-08 08:49:10
@misc{9013226,
 abstract   = {Bakgrund: Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som är starkt förknippat med hälsa. Det saknas dock kunskap om hur äldre personers aktivitetsbalans tillgodoses i praktiken. Eftersom den äldre befolkningen växer kan äldreomsorgen få svårt att tillgodose äldres behov vilket gör det intressant att undersöka aktivitetsbalans på äldreboenden.
Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga aktivitetsbalans på äldreboenden.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes och en manifest riktad innehållsanalys användes för att analysera artiklarna. Artikelsökningar gjordes i tre olika databaser och de valda artiklarna analyserades efter tre kategorier relaterat till aktivitetsbalans: harmonisk mix, förmågor och resurser samt värde och personlig mening.
Resultat: Resultatet visade att det är viktigt att ha en harmonisk mix mellan olika sorters aktiviteter och det var vanligt med förlust av aktiviteter samt att utföra aktiviteter för att få tiden att gå. Resultatet visade även att förmågor och resurser var av vikt både gällande individens förmågor men också äldreboendets resurser. Värde och personlig mening visade att äldre la stor vikt vid meningsfulla och individanpassade aktiviteter, en känsla av samhörighet samt att bibehålla roller.
Slutsats: Samtliga tre komponenter av aktivitetsbalans visades främja äldres hälsa. Den mest framträdande kategorin var värde och personlig mening. För att främja ett hälsosamt åldrande behöver äldreomsorgen fokusera mer på aktivitetsbalans i sitt dagliga arbete genom klientcentrerat arbete och meningsfulla, individanpassade aktiviteter.},
 author    = {Friberg, Emmie and Stenemo, Jennifer},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,arbetsterapi,äldreboende,hälsa,meningsfulla aktiviteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartläggning av aktivitetsbalans på äldreboende - en litteraturöversikt},
 year     = {2020},
}