Advanced

Brandteknisk riskvärdering av C-huset vid Linköpings Universitet under NärCon-festivalen

Hansson, André LU ; Bouveng Sellin, Jacob LU ; Keutel, Jonas LU and Zubac, Oskar LU (2020) VBRN70 20201
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The report was authored primarily for educational aims as part of the course Brandteknisk riskvärdering (VBRN70) at Lund University. The scope of the report entails the C building at campus Valla of Linköping University, during the annually held cosplay festival NärCon. The festival presents conditions differing from the building’s intended use. The purpose of the report was to provide university staff with sufficient basis for ensuring satisfactory fire safety with respect to health and life of persons.
Data was collected through an on-site inspection. Probable worst case fire scenarios were devised, simulated and analyzed. A risk assessment was done based on defined critical levels of exposure to visibility, temperature, etcetera.
The... (More)
The report was authored primarily for educational aims as part of the course Brandteknisk riskvärdering (VBRN70) at Lund University. The scope of the report entails the C building at campus Valla of Linköping University, during the annually held cosplay festival NärCon. The festival presents conditions differing from the building’s intended use. The purpose of the report was to provide university staff with sufficient basis for ensuring satisfactory fire safety with respect to health and life of persons.
Data was collected through an on-site inspection. Probable worst case fire scenarios were devised, simulated and analyzed. A risk assessment was done based on defined critical levels of exposure to visibility, temperature, etcetera.
The result of the analysis showed several persons exposed to critical conditions during evacuation. Several conservative assumptions were made during initial modeling, but a less conservative sensitivity analysis also showed persons exposed to critical conditions.
Based on the results and analysis of possible measures for improvement, it was concluded that the risks were unacceptable and that they might reasonably be mitigated by:
• Specially selected and trained personnel acting as fire wardens in the building during NärCon.
• Shopkeepers and similar personnel being trained as a complement to the fire wardens.
• Ensuring no more than 3500 persons are in the building at a given time by employing personnel at building entrances, relocating parts of planned activity to other buildings, and setting up weather protection installations outside the building.
• Ensuring the relocation of activities lowers fire load in the building.
• Installing a lit emergency exit sign at a location specified in the report. (Less)
Abstract (Swedish)
Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med avseende på personsäkerhet i C-huset på campus Valla vid Linköpings universitet, under cosplayfestivalen NärCon som anordnas varje sommar. Syftet med rapporten var att förse ansvariga vid universitetet med underlag för att kunna säkerställa tillfredsställande brandsäkerhet med avseende på personers liv och hälsa. Målen som ansattes för att uppfylla syftet var att upprätta en objektsbeskrivning, välja representativa värsta troliga scenarier, göra en riskvärdering med avseende på scenarierna och utifrån riskvärderingen bedöma och presentera behovet av förbättringsåtgärder.
Målen uppnåddes genom att inledningsvis genomföra ett platsbesök där relevant information och data insamlades. Därefter... (More)
Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med avseende på personsäkerhet i C-huset på campus Valla vid Linköpings universitet, under cosplayfestivalen NärCon som anordnas varje sommar. Syftet med rapporten var att förse ansvariga vid universitetet med underlag för att kunna säkerställa tillfredsställande brandsäkerhet med avseende på personers liv och hälsa. Målen som ansattes för att uppfylla syftet var att upprätta en objektsbeskrivning, välja representativa värsta troliga scenarier, göra en riskvärdering med avseende på scenarierna och utifrån riskvärderingen bedöma och presentera behovet av förbättringsåtgärder.
Målen uppnåddes genom att inledningsvis genomföra ett platsbesök där relevant information och data insamlades. Därefter nyttjades insamlade data och information för att upprätta en objektsbeskrivning utifrån vilken representativa värsta troliga scenarier bestämdes. Scenarierna analyserades med hjälp av kvalitativa resonemang och simulering i programvarorna Fire Dynamics Simulator samt Pathfinder. Slutligen genomfördes utifrån analysresultaten en riskvärdering, vilken användes som utgångspunkt för bedömning av eventuellt erfordrade förbättringsåtgärder.
För att värdera risknivån jämfördes simuleringsresultat med ett antal fastställda kritiska nivåer för parametrar såsom sikt, temperatur, kolmonoxidhalt, etc. Resultaten visade att många personer utsattes för kritiska förhållanden under utrymning, vilket innebar att risknivån var för hög under rådande förhållanden. Dock gjordes flera konservativa antaganden då simuleringsmodellerna byggdes och således genomfördes en känslighetsanalys med mindre konservativa antaganden. Även med känslighetsanalysens förutsättningar utsattes personer för kritiska förhållanden.
Utifrån resultaten, jämförelse med lagstiftningskrav samt andra kvalitativa resonemang värderades risknivån som oacceptabelt hög och det konstaterades att åtgärder borde vidtas. Utifrån ett antal övervägda åtgärder, deras förväntade effekt samt förväntade ekonomiska, tidsmässiga och arbetsmässiga kostnad presenterades följande som rimliga att implementera:
• Särskilt utsedd och utbildad personal agerar som brandvakter i C-huset under NärCon.
• Butiksinnehavare och annan motsvarande personal utbildas för att komplettera brandvakterna.
• Med hjälp av funktionärer vid ingångar, omfördelning av verksamhet till andra lokaler samt upprättande av väderskydd utanför byggnaden begränsa personantalet i C-huset till maximalt 3500.
• Tillse att omfördelningen av verksamhet medför en lägre brandbelastning.
• Montera en genomlyst utrymningsskylt ovanför dörr mellan Colosseum och slussen till hörsal C1. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, André LU ; Bouveng Sellin, Jacob LU ; Keutel, Jonas LU and Zubac, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Fire risk assessment of the C-building at Linkoping University during the NarCon-festival
course
VBRN70 20201
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Linköpings universitet, Närcon, Fire safety Evaluation, BTR, FDS, Pathfinder, Evacuation, Occupant safety
report number
9533
language
Swedish
id
9013300
date added to LUP
2020-10-20 09:29:19
date last changed
2020-10-20 09:29:19
@misc{9013300,
 abstract   = {The report was authored primarily for educational aims as part of the course Brandteknisk riskvärdering (VBRN70) at Lund University. The scope of the report entails the C building at campus Valla of Linköping University, during the annually held cosplay festival NärCon. The festival presents conditions differing from the building’s intended use. The purpose of the report was to provide university staff with sufficient basis for ensuring satisfactory fire safety with respect to health and life of persons. 
Data was collected through an on-site inspection. Probable worst case fire scenarios were devised, simulated and analyzed. A risk assessment was done based on defined critical levels of exposure to visibility, temperature, etcetera.
The result of the analysis showed several persons exposed to critical conditions during evacuation. Several conservative assumptions were made during initial modeling, but a less conservative sensitivity analysis also showed persons exposed to critical conditions. 
Based on the results and analysis of possible measures for improvement, it was concluded that the risks were unacceptable and that they might reasonably be mitigated by:
•	Specially selected and trained personnel acting as fire wardens in the building during NärCon.
•	Shopkeepers and similar personnel being trained as a complement to the fire wardens.
•	Ensuring no more than 3500 persons are in the building at a given time by employing personnel at building entrances, relocating parts of planned activity to other buildings, and setting up weather protection installations outside the building.
•	Ensuring the relocation of activities lowers fire load in the building.
•	Installing a lit emergency exit sign at a location specified in the report.},
 author    = {Hansson, André and Bouveng Sellin, Jacob and Keutel, Jonas and Zubac, Oskar},
 keyword   = {Linköpings universitet,Närcon,Fire safety Evaluation,BTR,FDS,Pathfinder,Evacuation,Occupant safety},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av C-huset vid Linköpings Universitet under NärCon-festivalen},
 year     = {2020},
}