Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Sunnerbogymnasiet

Vilhelmsson, Maja LU ; Falk, Johan LU ; Klemedsson, Wilma LU and Myrhede, Max LU (2020) VBRN70 20201
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Denna rapport behandlar en riskanalys gjord för Sunnerbogymnasiet i Ljungby kommun. Det är en gymnasieskola som rymmer många olika utbildningar, både yrkesförberedande och högskoleförberedande samt Svenska för Invandrare och gymnasiesärskola. Byggnaden är uppförd 1968 och tillbyggd i etapper 1978 och 2005, lokalerna omfattar i skrivande stund 21 000 m2 och bedriver verksamhet för 1400 elever.
Målet med arbetet är att genom en brandteknisk riskvärdering analysera skolans säkerhet med hänsyn till personsäkerhet. I de fall där säkerheten inte bedöms tillräcklig diskuteras och presenteras åtgärdsförslag för att uppnå ett skäligt brandskydd.
För att ta fram dimensionerande brandscenarion utfördes en grovriskanalys där 14 scenarion togs fram... (More)
Denna rapport behandlar en riskanalys gjord för Sunnerbogymnasiet i Ljungby kommun. Det är en gymnasieskola som rymmer många olika utbildningar, både yrkesförberedande och högskoleförberedande samt Svenska för Invandrare och gymnasiesärskola. Byggnaden är uppförd 1968 och tillbyggd i etapper 1978 och 2005, lokalerna omfattar i skrivande stund 21 000 m2 och bedriver verksamhet för 1400 elever.
Målet med arbetet är att genom en brandteknisk riskvärdering analysera skolans säkerhet med hänsyn till personsäkerhet. I de fall där säkerheten inte bedöms tillräcklig diskuteras och presenteras åtgärdsförslag för att uppnå ett skäligt brandskydd.
För att ta fram dimensionerande brandscenarion utfördes en grovriskanalys där 14 scenarion togs fram och analyserades varav följande scenarion identifierades som dimensionerande.
• Tekniskt fel i en förstärkare på scenen under ett högtidligt evenemang i en fullsatt aula. Förstärkaren antänder ett draperi av tyg varav flamspridning sker till närliggande brännbart material.
• Anlagd brand i fordonshallen där en illvillig elev häller bensin vid en trave däck och tänder på under en lektion.
• Fel i elektroniskt utrustning startar en brand i dramarummet under en konsert. Dramarummet är fullsatt och branden sprider sig till övrig utrustning på scenen.
Scenarierna byggdes upp i datorsimuleringar där tid till utrymning jämfördes med tillgänglig tid att utrymma. Resultatet validerades med känslighetsanalyser och presenteras nedan.
Scenario
Möjlighet till säker utrymning
Scenario 1 - Aulan
Nej
Scenario 6 - Fordonshallen
Ja
Scenario 12 - Dramarummet
Nej
Dessa resultat gäller utan åtgärder.
Helhetsbedömningen är att brandsäkerheten på Sunnerbogymnasiet är god. En del brister har dock identifierats och åtgärdsförslag har diskuterats. Vissa av dessa bör åtgärdas och nedan följer en lista på åtgärder som har bedömts ska genomföras.
• Minska personantalet i aulan till 160 eller ha en dörr mot innergården och minska personantalet till 212.
• En till handbrandsläckare i aulan som är placerad på långsidan vid utgångarna.
• Brandvakt vid större evenemang i dramarummet.
Dessa åtgärder anses att Sunnerbogymnasiet bör genomföra:
• Brandvakt vid större evenemang i aulan.
• Låsta dörrar intill brandfarliga ämnen i fordonshallen och även andra lokaler.
• Följa upp det systematiska brandskyddsarbetet mer kontinuerligt. (Less)
Abstract
The following report is an evaluation of the fire safety at Sunnerbogymnasiet in Ljungby. The main focus is on evacuation safety.
By analyzing likely fire scenarios, simulating the evacuation and when the hazardous criterias are reached, comparing the available safe egress time with the required safe egress time to assess if the safety levels are satisfactory.
Three scenarios were analysed in detail, one of them were found to be safe while the other two scenarios was not deemed to be safe as the safety factors exceeded the critical safety level.
Improvements that should be made for the fire safety are as follows:
• Reduce the maximum capacity of the aula from 300 to 160 people OR put in a door towards the courtyard and reduce the... (More)
The following report is an evaluation of the fire safety at Sunnerbogymnasiet in Ljungby. The main focus is on evacuation safety.
By analyzing likely fire scenarios, simulating the evacuation and when the hazardous criterias are reached, comparing the available safe egress time with the required safe egress time to assess if the safety levels are satisfactory.
Three scenarios were analysed in detail, one of them were found to be safe while the other two scenarios was not deemed to be safe as the safety factors exceeded the critical safety level.
Improvements that should be made for the fire safety are as follows:
• Reduce the maximum capacity of the aula from 300 to 160 people OR put in a door towards the courtyard and reduce the capacity to 212 people.
• Add a fire extinguisher by the emergency exits in the aula.
Recommended improvements to the fire safety are as follows:
• Fire guards at bigger events.
• Lock the doors to flammable materials.
• Have a more continuously follow-up of the systematic fire protection work. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vilhelmsson, Maja LU ; Falk, Johan LU ; Klemedsson, Wilma LU and Myrhede, Max LU
supervisor
organization
alternative title
Fire safety evaluation of Sunnerbogymnasiet
course
VBRN70 20201
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, BTR, Sunnerbogymnasiet, Ljungby, personsäkerhet, kritiska förhållanden, Argos, Pathfinder, FDS, känslighetsanalys
report number
9527
language
Swedish
id
9013447
date added to LUP
2020-10-20 09:26:11
date last changed
2020-10-20 09:26:11
@misc{9013447,
 abstract   = {{The following report is an evaluation of the fire safety at Sunnerbogymnasiet in Ljungby. The main focus is on evacuation safety.
By analyzing likely fire scenarios, simulating the evacuation and when the hazardous criterias are reached, comparing the available safe egress time with the required safe egress time to assess if the safety levels are satisfactory.
Three scenarios were analysed in detail, one of them were found to be safe while the other two scenarios was not deemed to be safe as the safety factors exceeded the critical safety level.
Improvements that should be made for the fire safety are as follows:
• Reduce the maximum capacity of the aula from 300 to 160 people OR put in a door towards the courtyard and reduce the capacity to 212 people.
• Add a fire extinguisher by the emergency exits in the aula.
Recommended improvements to the fire safety are as follows:
• Fire guards at bigger events.
• Lock the doors to flammable materials.
• Have a more continuously follow-up of the systematic fire protection work.}},
 author    = {{Vilhelmsson, Maja and Falk, Johan and Klemedsson, Wilma and Myrhede, Max}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av Sunnerbogymnasiet}},
 year     = {{2020}},
}