Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"This is a war against Truths"

Werner, Linnea LU and Mortenlind, Jonathan (2020) SKDK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie har strävat efter att undersöka hur högerorienterade digitala alternativa nyhetssidor i USA porträtterar politik i sin nyhetsrapportering. För att undersöka detta har studien utfört en kvalitativ gestaltningsanalys av hur två av USA:s största högerorienterade alternativa nyhetssidor, Breitbart News och The Daily Caller, rapporterade om riksrättsprocessen mot Donald Trump inom tidsramen 24/9–30/9–2019. Studiens empiri består av 40 nyhetsartiklar som publicerades i det initiala steget av riksrättsprocessen. Artiklarna har främst analyserats med hjälp av Jesper Strömbäcks (2004) teoretiska gestaltnings-ramverk. Detta teoretiska ramverk har använts för att kategorisera nyhetsartiklar i tre olika kategorier, nämligen... (More)
Denna studie har strävat efter att undersöka hur högerorienterade digitala alternativa nyhetssidor i USA porträtterar politik i sin nyhetsrapportering. För att undersöka detta har studien utfört en kvalitativ gestaltningsanalys av hur två av USA:s största högerorienterade alternativa nyhetssidor, Breitbart News och The Daily Caller, rapporterade om riksrättsprocessen mot Donald Trump inom tidsramen 24/9–30/9–2019. Studiens empiri består av 40 nyhetsartiklar som publicerades i det initiala steget av riksrättsprocessen. Artiklarna har främst analyserats med hjälp av Jesper Strömbäcks (2004) teoretiska gestaltnings-ramverk. Detta teoretiska ramverk har använts för att kategorisera nyhetsartiklar i tre olika kategorier, nämligen sakgestaltande-, spelgestaltande- och skandalgestaltande artiklar.

Studiens resultat har visat att de högerorienterade nyhetsmedierna Breitbart News och The Daily Caller sällan utför sakgestaltningar, vilket innebär att nyhetssidorna sällan rapporterar om faktiskt politiskt innehåll samt politikers åsikter om politiskt innehåll. Studien fann också att skandalgestaltningar, som används för att beskriva artiklar som fokuserar på etiska eller juridiskt klandervärda aspekter av politikers handlande, var den minst förekommande gestaltningstypen bland artiklarna. Vidare fann studien att spelgestaltningar, som innebär att politik framställs som en strategisk kamp om makt mellan partier, var den vanligast förekommande gestaltningstypen i Breitbart News och The Daily Callers artiklar. Studiens resultat indikerar att alternativa nyhetssidor sällan gestaltar politiska nyheter på ett opartiskt och neutralt sätt, och att sidorna troligen bidrar till att skapa cynicism gentemot politik och politiker hos sina läsare. Båda författarna har bidragit lika mycket till denna studie. (Less)
Popular Abstract
This study has aimed to investigate how “right-wing” alternative media news websites in the United States frame politics through their news reporting. To determine this, the study has conducted a qualitative framing analysis of how two of the United States’ major right-wing news websites’, Breitbart News and The Daily Caller, reported on the impeachment process against Donald Trump within the timeframe of 24/9–30/9–2019. The study’s empirics contain a total of 40 news articles which were published in the initial stage of the impeachment process. The articles have mainly been analysed through the framing framework that has previously been used by Jesper Strömbäck (2004). This framework has been used to categorize three frames within the... (More)
This study has aimed to investigate how “right-wing” alternative media news websites in the United States frame politics through their news reporting. To determine this, the study has conducted a qualitative framing analysis of how two of the United States’ major right-wing news websites’, Breitbart News and The Daily Caller, reported on the impeachment process against Donald Trump within the timeframe of 24/9–30/9–2019. The study’s empirics contain a total of 40 news articles which were published in the initial stage of the impeachment process. The articles have mainly been analysed through the framing framework that has previously been used by Jesper Strömbäck (2004). This framework has been used to categorize three frames within the news articles, namely the “issue frame”, the “strategic frame” and the “scandal frame”.

The study’s results have shown that the right-wing news websites Breitbart News and The Daily Caller rarely portrait politics through an issue frame, which means that they rarely focus on the content of political issues and politicians’ opinions about political issues in their reporting. The scandal frame is used to describe news articles which often focus on various ethical or juridical scandalous aspects of politicians’ behaviors and was found to be the least used frame among the articles. Moreover, the study discovered that the two news websites most commonly frame politics through a strategic frame, meaning that the news websites frame politics as a strategic struggle of power between political parties. Furthermore, the study’s results indicate that the right-wing alternative media news websites seldom frame news in an unbiased and neutral way and that the sites most likely contribute to create cynicism among their readers towards politics and politicians. Both authors have contributed equally to this study. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Werner, Linnea LU and Mortenlind, Jonathan
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ gestaltningsanalys av alternativa mediers rapportering om riksrättsprocessen mot Donald Trump
course
SKDK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
riksrättsprocessen, Donald Trump, gestaltningsteorin, gestaltning, spelgestaltning, sakgestaltning, skandalgestaltning
language
Swedish
id
9015158
date added to LUP
2020-06-11 09:08:52
date last changed
2020-06-11 09:08:52
@misc{9015158,
 abstract   = {{Denna studie har strävat efter att undersöka hur högerorienterade digitala alternativa nyhetssidor i USA porträtterar politik i sin nyhetsrapportering. För att undersöka detta har studien utfört en kvalitativ gestaltningsanalys av hur två av USA:s största högerorienterade alternativa nyhetssidor, Breitbart News och The Daily Caller, rapporterade om riksrättsprocessen mot Donald Trump inom tidsramen 24/9–30/9–2019. Studiens empiri består av 40 nyhetsartiklar som publicerades i det initiala steget av riksrättsprocessen. Artiklarna har främst analyserats med hjälp av Jesper Strömbäcks (2004) teoretiska gestaltnings-ramverk. Detta teoretiska ramverk har använts för att kategorisera nyhetsartiklar i tre olika kategorier, nämligen sakgestaltande-, spelgestaltande- och skandalgestaltande artiklar. 

Studiens resultat har visat att de högerorienterade nyhetsmedierna Breitbart News och The Daily Caller sällan utför sakgestaltningar, vilket innebär att nyhetssidorna sällan rapporterar om faktiskt politiskt innehåll samt politikers åsikter om politiskt innehåll. Studien fann också att skandalgestaltningar, som används för att beskriva artiklar som fokuserar på etiska eller juridiskt klandervärda aspekter av politikers handlande, var den minst förekommande gestaltningstypen bland artiklarna. Vidare fann studien att spelgestaltningar, som innebär att politik framställs som en strategisk kamp om makt mellan partier, var den vanligast förekommande gestaltningstypen i Breitbart News och The Daily Callers artiklar. Studiens resultat indikerar att alternativa nyhetssidor sällan gestaltar politiska nyheter på ett opartiskt och neutralt sätt, och att sidorna troligen bidrar till att skapa cynicism gentemot politik och politiker hos sina läsare. Båda författarna har bidragit lika mycket till denna studie.}},
 author    = {{Werner, Linnea and Mortenlind, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"This is a war against Truths"}},
 year     = {{2020}},
}