Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

Lööv, Johanna LU and Lundgren, Rickard (2020) SKDK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. Tidigare forskning om Generation Y, hållbarhet, turism och VR granskas. Studien följer en deduktiv forskningsansats för att undersöka orsaks- och effektförhållandet mellan studiens olika variabler, och en modifierad version av Unified Theory of... (More)
Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. Tidigare forskning om Generation Y, hållbarhet, turism och VR granskas. Studien följer en deduktiv forskningsansats för att undersöka orsaks- och effektförhållandet mellan studiens olika variabler, och en modifierad version av Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT II) antas som det teoretiska ramverket för studien. Studiens urval består av 156 respondenter från Generation Y som erhållits genom ett bekvämlighetsurval. Datan har samlats in med en sjugradig Likert-skala och testades med en multipel regressionsanalys. Resultaten visar att förväntningar på prestanda, hedonisk motivation och prisvärde är de viktigaste drivkrafterna som påverkar den beteendemässiga avsikten att resa i VR. Fortsättningsvis visar resultat erhållna från uni- och bivariata analyser att en majoritet av Generation Y uppfattar VR-resande som ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionella resor. Samtidigt uttrycker endast ytterst få villighet att ersätta konventionellt resande med virtuellt resande. Genomförandet av denna studie har bidragit med kunskaper och insikter till ett tidigare ignorerat forskningsområde inom strategisk kommunikation. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to examine how Generation Y, a cohort characterized by environmental care, technology utilization, and traveling, perceives the advanced mode of multisensory communication Virtual Reality (VR) from a perspective of traveling and environmental sustainability. The aim is to understand what important factors and drivers exist for Generation Y to accept and use VR-traveling as well as how it is regarded as an environmentally sustainable substitute for conventional travel. Previous research on Generation Y, sustainability, tourism, and virtual reality has been reviewed. Following a deductive research design to examine the cause-effect relationship between the study’s variables, the Unified Theory of Acceptance and... (More)
The purpose of this study is to examine how Generation Y, a cohort characterized by environmental care, technology utilization, and traveling, perceives the advanced mode of multisensory communication Virtual Reality (VR) from a perspective of traveling and environmental sustainability. The aim is to understand what important factors and drivers exist for Generation Y to accept and use VR-traveling as well as how it is regarded as an environmentally sustainable substitute for conventional travel. Previous research on Generation Y, sustainability, tourism, and virtual reality has been reviewed. Following a deductive research design to examine the cause-effect relationship between the study’s variables, the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT II) was modified and adopted as the theoretical framework for the study. The study sample consists of 156 members of Generation Y that were obtained via convenience sampling. Covering UTAUT II’s variables featuring the acceptance and usage of VR-traveling, the data was collected using a seven-point Likert scale and was tested with multiple regression analysis. The findings suggest that performance expectancy, hedonic motivation, and price value are the most important factors and drivers that impact the behavioral intention to use VR-traveling. ​Furthermore, results obtained from univariate and bivariate analyses imply that a majority of Generation Y believe VR-traveling could be an option for more environmentally sustainable traveling, yet almost none express willingness to replace conventional traveling with virtual traveling. By conducting this study, contributions have been made to a previously disregarded area of research within the field of strategic communication. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lööv, Johanna LU and Lundgren, Rickard
supervisor
organization
alternative title
A quantitative study of Virtual Reality as a means for environmentally sustainable travel
course
SKDK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generation Y, Virtual Reality, sustainable tourism, UTAUT2, virtual tourism, strategic communication, digital communication
language
English
id
9015385
date added to LUP
2020-06-15 09:58:08
date last changed
2020-06-15 09:58:08
@misc{9015385,
 abstract   = {{Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. Tidigare forskning om Generation Y, hållbarhet, turism och VR granskas. Studien följer en deduktiv forskningsansats för att undersöka orsaks- och effektförhållandet mellan studiens olika variabler, och en modifierad version av Unified Theory of Acceptance and Use of Technology II (UTAUT II) antas som det teoretiska ramverket för studien. Studiens urval består av 156 respondenter från Generation Y som erhållits genom ett bekvämlighetsurval. Datan har samlats in med en sjugradig Likert-skala och testades med en multipel regressionsanalys. Resultaten visar att förväntningar på prestanda, hedonisk motivation och prisvärde är de viktigaste drivkrafterna som påverkar den beteendemässiga avsikten att resa i VR. Fortsättningsvis visar resultat erhållna från uni- och bivariata analyser att en majoritet av Generation Y uppfattar VR-resande som ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionella resor. Samtidigt uttrycker endast ytterst få villighet att ersätta konventionellt resande med virtuellt resande. Genomförandet av denna studie har bidragit med kunskaper och insikter till ett tidigare ignorerat forskningsområde inom strategisk kommunikation.}},
 author    = {{Lööv, Johanna and Lundgren, Rickard}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Virtual Reality – a solution for sustainable travel?}},
 year     = {{2020}},
}