Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finns det plats för medborgarna i platsmarknadsföringen?

Steneram, Sasha LU and Sörman Laurien, Lova LU (2020) In javascript:changeTab('context') SKOK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract
This thesis explores inclusive place branding in Swedish municipalities as well as
how municipal place branding practitioners view the inclusion of citizens in place
branding. Place branding as a field has received sharp criticism from researchers
for being too market-oriented and for not including the reality of the citizens in theplace brand. These researchers call for an inclusive place branding where local
stakeholders co-create the place brand. With the purpose of creating a greater un-
derstanding of the context in which the municipal place branding practitioners op-
erate, the theoretical framework consists of a historical overview of place branding as a discipline, municipal place brands and inclusive place branding. In the... (More)
This thesis explores inclusive place branding in Swedish municipalities as well as
how municipal place branding practitioners view the inclusion of citizens in place
branding. Place branding as a field has received sharp criticism from researchers
for being too market-oriented and for not including the reality of the citizens in theplace brand. These researchers call for an inclusive place branding where local
stakeholders co-create the place brand. With the purpose of creating a greater un-
derstanding of the context in which the municipal place branding practitioners op-
erate, the theoretical framework consists of a historical overview of place branding as a discipline, municipal place brands and inclusive place branding. In the light of Jernsand’s (2016) characteristics for inclusive place branding, a qualitative case study with five Swedish municipalities was conducted. In the case study, expressions of inclusive place branding were analyzed and problematized. The questions formulated in the thesis were answered through an abductive content analysis of interviews and municipal place branding documents. The analysis indicates that the municipalities are positive to include citizens, but organizational and economic variables complicate the implementation of inclusive place branding in practice. The conclusion of the case study is that the municipalities show some expression of
inclusive place branding in both attitude and practice. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker inkluderande platsmarknadsföring i svenska kommuner samt hur kommunalt anställda marknadsföringspraktiker resonerar kring att inkludera medborgare i arbetet med platsvarumärket. Platsmarknadsföring som disciplin har fått skarp kritik från forskare inom fältet för att vara allt för marknadsföringsorienterad och för att inte involvera medborgarnas verklighetsbild i platsvarumärket. Dessa forskare efterfrågar en inkluderande platsmarknadsföring där
många olika aktörer på en plats tillsammans skapar varumärket. I ljuset av Jernsands (2016) karaktärsdrag för inkluderande platsmarknadsföring genomfördes
en kvalitativ fallstudie av fem svenska kommuner där uttryck för inkluderande
platsmarknadsföring analyserades... (More)
Den här uppsatsen undersöker inkluderande platsmarknadsföring i svenska kommuner samt hur kommunalt anställda marknadsföringspraktiker resonerar kring att inkludera medborgare i arbetet med platsvarumärket. Platsmarknadsföring som disciplin har fått skarp kritik från forskare inom fältet för att vara allt för marknadsföringsorienterad och för att inte involvera medborgarnas verklighetsbild i platsvarumärket. Dessa forskare efterfrågar en inkluderande platsmarknadsföring där
många olika aktörer på en plats tillsammans skapar varumärket. I ljuset av Jernsands (2016) karaktärsdrag för inkluderande platsmarknadsföring genomfördes
en kvalitativ fallstudie av fem svenska kommuner där uttryck för inkluderande
platsmarknadsföring analyserades och problematiserades. Frågeställningarna besvarades genom en abduktiv innehållsanalys av intervjuer och kommunala platsmarknadsföringsdokument. För att skapa en förståelse för kontexten i vilken kommunala platsmarknadsföringspraktiker verkar består det teoretiska ramverket av en historisk överblick över uppkomsten av platsmarknadsföring som disciplin, platsvarumärken i kommunala sammanhang och inkluderande platsmarknadsföring.
Analysen pekar på att kommunerna och de intervjuade praktikerna visar uttryck för
att vara positiva till att inkludera medborgarna, men att organisatoriska och ekonomiska faktorer komplicerar implementering av inkluderande platsmarknadsföring i praktiken. Uppsatsens slutsats är att de studerade kommunerna till viss del visar
uttryck för inkluderande platsmarknadsföring både i synsätt och praktik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Steneram, Sasha LU and Sörman Laurien, Lova LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om inkluderande platsmarknadsföring i en svensk kommunal kontext
course
SKOK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
inclusive place branding, an evolutionary process, transformation, participation, multiplicity, democracy
publication/series
javascript:changeTab('context')
language
Swedish
id
9015469
date added to LUP
2020-06-11 11:37:45
date last changed
2020-06-11 11:37:45
@misc{9015469,
 abstract   = {{This thesis explores inclusive place branding in Swedish municipalities as well as
how municipal place branding practitioners view the inclusion of citizens in place
branding. Place branding as a field has received sharp criticism from researchers
for being too market-oriented and for not including the reality of the citizens in theplace brand. These researchers call for an inclusive place branding where local
stakeholders co-create the place brand. With the purpose of creating a greater un-
derstanding of the context in which the municipal place branding practitioners op-
erate, the theoretical framework consists of a historical overview of place branding as a discipline, municipal place brands and inclusive place branding. In the light of Jernsand’s (2016) characteristics for inclusive place branding, a qualitative case study with five Swedish municipalities was conducted. In the case study, expressions of inclusive place branding were analyzed and problematized. The questions formulated in the thesis were answered through an abductive content analysis of interviews and municipal place branding documents. The analysis indicates that the municipalities are positive to include citizens, but organizational and economic variables complicate the implementation of inclusive place branding in practice. The conclusion of the case study is that the municipalities show some expression of
inclusive place branding in both attitude and practice.}},
 author    = {{Steneram, Sasha and Sörman Laurien, Lova}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{javascript:changeTab('context')}},
 title    = {{Finns det plats för medborgarna i platsmarknadsföringen?}},
 year     = {{2020}},
}