Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

TIME's Person of the Year 2019: A framing analysis about Greta Thunberg in the U.S. mainstream media

Abdulahad, Christina LU and Nyberg, Una LU (2020) SKOK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Under 2019 ägde världens största klimatdemonstration rum med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i fronten. Samtidigt meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA skulle dra sig ur Parisavtalet. Mediernas gestaltning påverkar samhällsdiskurser och utgör därmed ett viktigt koncept inom strategisk kommunikation. Genom att undersöka 31 elektroniska nyhetsartiklar om när Thunberg utnämndes till årets mest inflytelserika person av tidningen TIME, ämnade denna studie till att studera mediernas gestaltning och partiskhet i USA. För att uppnå studiens syfte genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med teorier som inkluderade gestaltnings- och semiotisk teori. Fyra olika gestaltningsteman uppkom från studiens induktiva... (More)
Under 2019 ägde världens största klimatdemonstration rum med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i fronten. Samtidigt meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA skulle dra sig ur Parisavtalet. Mediernas gestaltning påverkar samhällsdiskurser och utgör därmed ett viktigt koncept inom strategisk kommunikation. Genom att undersöka 31 elektroniska nyhetsartiklar om när Thunberg utnämndes till årets mest inflytelserika person av tidningen TIME, ämnade denna studie till att studera mediernas gestaltning och partiskhet i USA. För att uppnå studiens syfte genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med teorier som inkluderade gestaltnings- och semiotisk teori. Fyra olika gestaltningsteman uppkom från studiens induktiva tillvägagångssätt, som innehöll fyra gestaltningar och dess motsatta-gestaltningar. Dessa visade att Thunberg gestaltas som hyllad men kritiserad, liten men stor, normal men annorlunda och svensk men sin egen produkt. Den semiotiska analysen bekräftade att Thunberg är gestaltat på liknande sätt visuellt, som i text. Därutöver visade studien att gestaltningen av Thunberg skiljde sig åt beroende på de olika mediernas partiskhet. Trots att medierna har utvecklats över tid, har massmedier fortsatt stor makt. Avslutsningsvis visade denna studie att amerikanska mainstream mediers gestaltning av Thunberg är fragmenterad och både förenar samt polariserar det amerikanska samhället. (Less)
Popular Abstract
In 2019, the largest climate strike in human history took place, led by the Swedish climate activist Greta Thunberg. Around the same time, the President of the United States, Donald Trump, declared that the U.S. was to withdraw from the Paris Agreement on Climate Change. A central concept in strategic communication is how the media frames certain issues and thus influences public dialogue and society. By reviewing a sample of 31 electronic news articles about Thunberg as TIME’s “Person of the Year”, this study aimed to explore framing and media bias in the United States. To achieve this aim, this study conducted a qualitative content analysis, which included framing and semiotic theory. Four framing themes were derived from the study’s... (More)
In 2019, the largest climate strike in human history took place, led by the Swedish climate activist Greta Thunberg. Around the same time, the President of the United States, Donald Trump, declared that the U.S. was to withdraw from the Paris Agreement on Climate Change. A central concept in strategic communication is how the media frames certain issues and thus influences public dialogue and society. By reviewing a sample of 31 electronic news articles about Thunberg as TIME’s “Person of the Year”, this study aimed to explore framing and media bias in the United States. To achieve this aim, this study conducted a qualitative content analysis, which included framing and semiotic theory. Four framing themes were derived from the study’s inductive approach, which included both frames and counter-frames. The four themes were: that Thunberg was framed as praised but also criticized; small but also big; normal but also different; and lastly, Swedish but also self-made. The semiotic analysis confirmed the framing of Thunberg visually. Moreover, the content analysis of this study showed differences in the framing of Thunberg, depending on the political biases of the media outlets. Even though the structure of media has changed over time, mainstream media continues to be powerful, and the study concluded that the framing of Thunberg is fragmented, and both unites people in the U.S. as well as polarizes them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abdulahad, Christina LU and Nyberg, Una LU
supervisor
organization
course
SKOK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategic communication, Mainstream media, Mass media, Media biases, Content Analysis, Media framing, Semiotics, Greta Thunberg, United States
language
English
id
9015921
date added to LUP
2020-06-15 09:58:45
date last changed
2020-06-15 09:58:45
@misc{9015921,
 abstract   = {{Under 2019 ägde världens största klimatdemonstration rum med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg i fronten. Samtidigt meddelade den amerikanska presidenten Donald Trump att USA skulle dra sig ur Parisavtalet. Mediernas gestaltning påverkar samhällsdiskurser och utgör därmed ett viktigt koncept inom strategisk kommunikation. Genom att undersöka 31 elektroniska nyhetsartiklar om när Thunberg utnämndes till årets mest inflytelserika person av tidningen TIME, ämnade denna studie till att studera mediernas gestaltning och partiskhet i USA. För att uppnå studiens syfte genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med teorier som inkluderade gestaltnings- och semiotisk teori. Fyra olika gestaltningsteman uppkom från studiens induktiva tillvägagångssätt, som innehöll fyra gestaltningar och dess motsatta-gestaltningar. Dessa visade att Thunberg gestaltas som hyllad men kritiserad, liten men stor, normal men annorlunda och svensk men sin egen produkt. Den semiotiska analysen bekräftade att Thunberg är gestaltat på liknande sätt visuellt, som i text. Därutöver visade studien att gestaltningen av Thunberg skiljde sig åt beroende på de olika mediernas partiskhet. Trots att medierna har utvecklats över tid, har massmedier fortsatt stor makt. Avslutsningsvis visade denna studie att amerikanska mainstream mediers gestaltning av Thunberg är fragmenterad och både förenar samt polariserar det amerikanska samhället.}},
 author    = {{Abdulahad, Christina and Nyberg, Una}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{TIME's Person of the Year 2019: A framing analysis about Greta Thunberg in the U.S. mainstream media}},
 year     = {{2020}},
}