Advanced

Hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios - En intervjustudie om vad som upplevs underlätta och försvåra utförandet av aktiviteter i hemmet

Eriksson, Wilma LU and Gutierrez Arvidsson, Karin LU (2020) ATPK62 20201
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tio procent av kvinnorna i Sverige lever med endometrios som kan leda till svåra smärtor och påverkad livskvalitet.
Syfte: Att undersöka hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios.
Metod: Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med kvinnor som lever med endometrios. Datan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Det övergripande temat var; utförandet av aktiviteter i hemmet upplevs försvåras och begränsas på grund av smärta och trötthet, strategier kan delvis underlätta utförandet. Sex kategorier framkom: Trötthet upplevs begränsa dagens rutiner och medför ett stort behov av vila; Samtliga aktiviteter i hemmet upplevs mer smärtsamma på grund av åtsittande kläder; Upplevelser av... (More)
Bakgrund: Tio procent av kvinnorna i Sverige lever med endometrios som kan leda till svåra smärtor och påverkad livskvalitet.
Syfte: Att undersöka hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios.
Metod: Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med kvinnor som lever med endometrios. Datan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Det övergripande temat var; utförandet av aktiviteter i hemmet upplevs försvåras och begränsas på grund av smärta och trötthet, strategier kan delvis underlätta utförandet. Sex kategorier framkom: Trötthet upplevs begränsa dagens rutiner och medför ett stort behov av vila; Samtliga aktiviteter i hemmet upplevs mer smärtsamma på grund av åtsittande kläder; Upplevelser av smärta och nedstämdhet vid badrumsaktiviteter; Smärta och orkeslöshet upplevs försvåra matlagning, städning och inköp; Ovisshet och försämrat utförande av aktiviteter i hemmet vid skov och Frustrerande att inte kunna utföra alla aktiviteter i hemmet vilket påverkar relationen med nära och kära.
Slutsats: Aktiviteter i hemmet upplevs begränsas av trötthet och smärta vilket skapar frustration. Exempel på icke-farmakologiska strategier som nämns är; att sitta ner i duschen, använda en pall när skorna ska knytas, välja mjuka kläder, ta hjälp från nära och kära eller nyttja rullvagn vid inköp. (Less)
Abstract
Background: Ten percent of women in Sweden are living with endometriosis, which can lead to severe pain and affect life quality.
Aim: How activities in the home are experienced by women living with endometriosis.
Method: Nine qualitative interviews were conducted with women living with endometriosis. Data was analyzed through qualitative content analysis.
Results: The overall theme was; The performance of activities in the home is experienced as more difficult and limited due to pain and fatigue, strategies could facilitate the performance. Six categories emerged; Fatigue is perceived to limit daily routines and entails a great need for rest; All activities in the home are experienced more painful because of tight clothing;... (More)
Background: Ten percent of women in Sweden are living with endometriosis, which can lead to severe pain and affect life quality.
Aim: How activities in the home are experienced by women living with endometriosis.
Method: Nine qualitative interviews were conducted with women living with endometriosis. Data was analyzed through qualitative content analysis.
Results: The overall theme was; The performance of activities in the home is experienced as more difficult and limited due to pain and fatigue, strategies could facilitate the performance. Six categories emerged; Fatigue is perceived to limit daily routines and entails a great need for rest; All activities in the home are experienced more painful because of tight clothing; Experiences of pain and dejection during bathroom activities; Pain and powerlessness are perceived to make cooking, cleaning and purchasing difficult; Uncertainty and impaired performance of activities in the home due to flare-ups and Frustrating not being able to perform all activities in the home which affects the relationship with loved ones.
Conclusion: Activities in the home become limited due to fatigue and pain, which creates frustration. Non-pharmacological strategies that are mentioned; to sit down in the shower, use a stool when tying the shoes, choosing soft clothing, get help from loved ones or use a shopping trolley bag when shopping. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Wilma LU and Gutierrez Arvidsson, Karin LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitet, Aktiviteter i dagliga livet, Arbetsterapi, Endometrios, Smärta, Strategier, Trötthet
language
Swedish
id
9016111
date added to LUP
2020-06-11 08:37:13
date last changed
2020-06-11 08:37:13
@misc{9016111,
 abstract   = {Background: Ten percent of women in Sweden are living with endometriosis, which can lead to severe pain and affect life quality. 
Aim: How activities in the home are experienced by women living with endometriosis. 
Method: Nine qualitative interviews were conducted with women living with endometriosis. Data was analyzed through qualitative content analysis. 
Results: The overall theme was; The performance of activities in the home is experienced as more difficult and limited due to pain and fatigue, strategies could facilitate the performance. Six categories emerged; Fatigue is perceived to limit daily routines and entails a great need for rest; All activities in the home are experienced more painful because of tight clothing; Experiences of pain and dejection during bathroom activities; Pain and powerlessness are perceived to make cooking, cleaning and purchasing difficult; Uncertainty and impaired performance of activities in the home due to flare-ups and Frustrating not being able to perform all activities in the home which affects the relationship with loved ones. 
Conclusion: Activities in the home become limited due to fatigue and pain, which creates frustration. Non-pharmacological strategies that are mentioned; to sit down in the shower, use a stool when tying the shoes, choosing soft clothing, get help from loved ones or use a shopping trolley bag when shopping.},
 author    = {Eriksson, Wilma and Gutierrez Arvidsson, Karin},
 keyword   = {Aktivitet,Aktiviteter i dagliga livet,Arbetsterapi,Endometrios,Smärta,Strategier,Trötthet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur aktiviteter i hemmet upplevs av kvinnor som lever med endometrios - En intervjustudie om vad som upplevs underlätta och försvåra utförandet av aktiviteter i hemmet},
 year     = {2020},
}