Advanced

Upphovsrättsligt intrång vid automatiserad datorstödd analys av information - Om användningen av data vid text- och datautvinning innebär ett upphovsrättsligt intrång

Månsson, Linn LU (2020) HARH13 20201
Department of Business Law
Abstract
The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. TDM is used in these fields because it can identify connections and structures in large volumes of data. The process for TDM also includes that the data gets copied. If this data contains copyrighted works, it can infringes the author's exclusive rights and constitutes copyright infringement.

The essay investigates the exceptions and limitations that can be applied when TDM is used, for example, in government decisions and in fashion. Chapter 2 of the... (More)
The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. TDM is used in these fields because it can identify connections and structures in large volumes of data. The process for TDM also includes that the data gets copied. If this data contains copyrighted works, it can infringes the author's exclusive rights and constitutes copyright infringement.

The essay investigates the exceptions and limitations that can be applied when TDM is used, for example, in government decisions and in fashion. Chapter 2 of the essay starts with explaining the process of TDM. The following chapter then explains the exceptions that are given in the Swedish Copyright Act (URL) and the exceptions in the DSM-directive. Then the essay continues with a deeper analysis of TDM with two examples of the use within government decisions and fashion algorithms. The essay concludes with a summary and final analysis that clarify when copyright infringement can occur when using TDM. Therefore is the conclusion that copyright infringement occurs if none of the exceptions can be applied for the use of TDM. The possible exceptions can be either the ones i URL regarding for example private use, article 3 and 4 in DSM directive or as a final if the use has the right holder’s permission. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen studerar problematiken mellan TDM och upphovsrättsligt skyddade verk. Genom teknisk utveckling används TDM mer. Det används bland annat för automatiserade beslut i myndigheter och inom modebranschen för att hitta liknelser i olika klädesplagg. Detta eftersom TDM kan identifiera samband och strukturer i stora datamängder. Processen för TDM innebär att den data som matas in kopieras. Om denna data innehåller ett upphovsrättsligt skyddat verk sker en exemplarframställning som kränker upphovsmannens ensamrätt och därigenom föreligger även intrång.

Uppsatsen går igenom undantag och inskränkningar som kan vara tillämpliga när TDM används. Sedan tar uppsatsen upp användning av TDM vid myndighetsbeslut och i mode som två exempel.... (More)
Uppsatsen studerar problematiken mellan TDM och upphovsrättsligt skyddade verk. Genom teknisk utveckling används TDM mer. Det används bland annat för automatiserade beslut i myndigheter och inom modebranschen för att hitta liknelser i olika klädesplagg. Detta eftersom TDM kan identifiera samband och strukturer i stora datamängder. Processen för TDM innebär att den data som matas in kopieras. Om denna data innehåller ett upphovsrättsligt skyddat verk sker en exemplarframställning som kränker upphovsmannens ensamrätt och därigenom föreligger även intrång.

Uppsatsen går igenom undantag och inskränkningar som kan vara tillämpliga när TDM används. Sedan tar uppsatsen upp användning av TDM vid myndighetsbeslut och i mode som två exempel. Uppsatsen inleds med ett kapitel som förklarar processen vid TDM. Därefter redogörs för nuvarande inskränkningar i URL vilka kan användas vid TDM och dess rekvisit samt de nya inskränkningarna avseende TDM som ska införas vid genomförande av DSM-direktivet. Slutligen görs en djupare analys av TDM i de två exempel områdena, myndighetsbeslut och modealgoritmer. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanställning och analys om när intrång föreligger vid användning av TDM. Slutsatsen är att intrång inte föreligger om något av inskränkningarna eller undantagen kan tillämpas på det användningsområde TDM används inom. De möjliga inskränkningarna eller undantagen är antingen de i URL gällande exempelvis. exemplarframställning för privat bruk, artikel 3 och 4 i DSM-direktivet eller sista möjliga är om rättsinnehavaren ger tillåtelse för användningen av verket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9016557,
 abstract   = {The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. TDM is used in these fields because it can identify connections and structures in large volumes of data. The process for TDM also includes that the data gets copied. If this data contains copyrighted works, it can infringes the author's exclusive rights and constitutes copyright infringement.

The essay investigates the exceptions and limitations that can be applied when TDM is used, for example, in government decisions and in fashion. Chapter 2 of the essay starts with explaining the process of TDM. The following chapter then explains the exceptions that are given in the Swedish Copyright Act (URL) and the exceptions in the DSM-directive. Then the essay continues with a deeper analysis of TDM with two examples of the use within government decisions and fashion algorithms. The essay concludes with a summary and final analysis that clarify when copyright infringement can occur when using TDM. Therefore is the conclusion that copyright infringement occurs if none of the exceptions can be applied for the use of TDM. The possible exceptions can be either the ones i URL regarding for example private use, article 3 and 4 in DSM directive or as a final if the use has the right holder’s permission.},
 author    = {Månsson, Linn},
 keyword   = {Immaterialrätt,upphovsrätt,ensamrätt,exemplarframställning,Copyright,Text- och datautvinning,Text och data mining,DSM-direktivet,KDD,tillfällig exemplarframställning,mode algoritmer,myndighetsbeslut,Government decisions,fashion algorithms,Infosoc-direktivet,Intellectual property,IP,Artificiell intelligens,AI,intrång,EU-rätt,EU-law,DSM-directive},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovsrättsligt intrång vid automatiserad datorstödd analys av information - Om användningen av data vid text- och datautvinning innebär ett upphovsrättsligt intrång},
 year     = {2020},
}