Advanced

Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

Brännström, Hanna LU (2020) HARH13 20201
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. De har därigenom möjlighet att genom stora marknadsvinster få tillbaka investeringarna som gjorts för att ta fram nya läkemedel. Patent ger också incitament till fortsatt forskning och utveckling. Generikaföretag är konkurrenter till originalföretag då de tillverkar och säljer generiska versioner av ett originalläkemedel. Generisk konkurrens är viktigt för att priserna på läkemedel ska pressas ner. När ett generikaföretag förbereder sig för marknadsinträde, uppstår ofta patenttvister då originalföretaget stämmer... (More)
Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. De har därigenom möjlighet att genom stora marknadsvinster få tillbaka investeringarna som gjorts för att ta fram nya läkemedel. Patent ger också incitament till fortsatt forskning och utveckling. Generikaföretag är konkurrenter till originalföretag då de tillverkar och säljer generiska versioner av ett originalläkemedel. Generisk konkurrens är viktigt för att priserna på läkemedel ska pressas ner. När ett generikaföretag förbereder sig för marknadsinträde, uppstår ofta patenttvister då originalföretaget stämmer generikaföretaget för patentintrång. Istället för att låta tvisten avgöras i domstol, förliks ofta parterna. Patentförlikningar är avtal för att lösa en faktisk eller potentiell tvist. Förlikningsavtal kan ibland utgöra en begränsning av generisk konkurrens och ibland också innefatta en värdeöverföring från originalföretaget till generikaföretaget. I både EU och USA anser konkurrensmyndigheterna att sådana avtal utgör förbjudna konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF respektive Sherman Act 15 U.S.C. § 1. Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och jämföra under vilka förutsättningar patentförlikningar mellan originalföretag och generikaföretag kan vara konkurrensbegränsande enligt EU-rätt respektive amerikansk rätt. Slutsatsen är att förlikningsavtal innefattande en stor värdeöverföring från originalföretaget till generikaföretaget under vissa förutsättningar kan utgöra förbjudna konkurrensbegränsande avtal. Detta gäller för både EU och USA. (Less)
Abstract
The pharmaceutical market is based on companies, called originators, who develop new drugs and patent them. Patents are important since they allow the originators a time-limited monopolistic market position. The originators then have the opportunity to enjoy significant market profits to cover the costs for the development of a new drug. Patents are also an incentive for continued research and development. Generics are competitors to the originators as they manufacture and sell generic versions of an originator drug. Generic competition is essential to reduce the price level of drugs. When a generic company is preparing for market entry, patent disputes often arise when the originator sues the generic company for patent infringement.... (More)
The pharmaceutical market is based on companies, called originators, who develop new drugs and patent them. Patents are important since they allow the originators a time-limited monopolistic market position. The originators then have the opportunity to enjoy significant market profits to cover the costs for the development of a new drug. Patents are also an incentive for continued research and development. Generics are competitors to the originators as they manufacture and sell generic versions of an originator drug. Generic competition is essential to reduce the price level of drugs. When a generic company is preparing for market entry, patent disputes often arise when the originator sues the generic company for patent infringement. Instead of determining the case in court, the parties often settle. Patent settlements are agreements to settle actual or potential disputes. Settlement agreements can sometimes limit generic competition and sometimes also include a value transfer from the originator to the generic company. The competition authorities in both the EU and the US, consider such agreements as prohibited restrictions of competition under Article 101 TFEU and Sherman Act 15 U.S.C. § 1. The purpose of this thesis is to describe, analyze and compare the conditions under which patent settlements between originators and generic companies can be anti-competitive under EU law and US law, respectively. The conclusion is that settlement agreements including a large value transfer from the originator to the generic company under certain conditions can constitute prohibited anti-competitive agreements. This is valid for both the EU and the US. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brännström, Hanna LU
supervisor
organization
course
HARH13 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patentförlikningar, konkurrensrätt, patenträtt, förbjudna konkurrensbegränsande avtal, artikel 101 FEUF, Sherman Act 15 U.S.C. § 1, läkemedelssektorn, patent settlements, competition law, antitrust law, patent law, originator company, generic company
language
Swedish
id
9016804
date added to LUP
2020-06-12 11:37:46
date last changed
2020-06-12 11:37:46
@misc{9016804,
 abstract   = {The pharmaceutical market is based on companies, called originators, who develop new drugs and patent them. Patents are important since they allow the originators a time-limited monopolistic market position. The originators then have the opportunity to enjoy significant market profits to cover the costs for the development of a new drug. Patents are also an incentive for continued research and development. Generics are competitors to the originators as they manufacture and sell generic versions of an originator drug. Generic competition is essential to reduce the price level of drugs. When a generic company is preparing for market entry, patent disputes often arise when the originator sues the generic company for patent infringement. Instead of determining the case in court, the parties often settle. Patent settlements are agreements to settle actual or potential disputes. Settlement agreements can sometimes limit generic competition and sometimes also include a value transfer from the originator to the generic company. The competition authorities in both the EU and the US, consider such agreements as prohibited restrictions of competition under Article 101 TFEU and Sherman Act 15 U.S.C. § 1. The purpose of this thesis is to describe, analyze and compare the conditions under which patent settlements between originators and generic companies can be anti-competitive under EU law and US law, respectively. The conclusion is that settlement agreements including a large value transfer from the originator to the generic company under certain conditions can constitute prohibited anti-competitive agreements. This is valid for both the EU and the US.},
 author    = {Brännström, Hanna},
 keyword   = {patentförlikningar,konkurrensrätt,patenträtt,förbjudna konkurrensbegränsande avtal,artikel 101 FEUF,Sherman Act 15 U.S.C. § 1,läkemedelssektorn,patent settlements,competition law,antitrust law,patent law,originator company,generic company},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt},
 year     = {2020},
}