Advanced

Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

Flemming, Cornelia LU (2020) MVEK02 20201
Studies in Environmental Science
Abstract
Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. The study consists of a literature study and an interview study with officials in the municipalities of Trelleborg, Ystad and Helsingborg. Maps for each municipality have been developed showing both present coastal erosion and the conditions with 1 m sea level rise. The municipalities surveyed are expected to have increased erosion sensitivity with local variations. The municipalities are facing different problems due... (More)
Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. The study consists of a literature study and an interview study with officials in the municipalities of Trelleborg, Ystad and Helsingborg. Maps for each municipality have been developed showing both present coastal erosion and the conditions with 1 m sea level rise. The municipalities surveyed are expected to have increased erosion sensitivity with local variations. The municipalities are facing different problems due to sensibilities of the coast and the community's configuration. Different protections are used to prevent coastal erosion, and these can be divided into hard and soft protections. Hard erosion protection has been shown to contribute to increased coastal erosion problems where the protection moves the problem laterally. Soft erosion protection does not contribute to these problems but in some places, it is not possible to perform beach nourishment. Natural erosion protection is investigated in the EU project LIFE Coastal Adapt and these show positive effects for biodiversity, however, many of these are not as well tested and distributed. Measures should be locally adaptable and based on local knowledge. A conclusion can be drawn where hard erosion protection should not be the first choice. Soft and nature-based measures should be evaluated and preferred to implement if erosion protection is needed.

Keyworlds: Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skånska kommuner drabbas av kusterosion som fås av havsnivåhöjningar!

Den globala uppvärmningen bidrar till havsnivåhöjningar som påverkar samhällen världen över. Erosion av kuster lär bli vanligare i framtiden i takt med ökad havsnivåhöjning och åtgärder kan vara nödvändiga. Skåne har bland de mest drabbade kuststräckorna i Sverige gällande kusterosion. Kommuner måste ta till åtgärder och planera utifrån en framtid som drabbas hårdare och oftare av kusterosion.

Syftet med arbetet är att utreda hur Skånes kust påverkas av erosion och undersöka vilka åtgärder som är lämpliga för att förhindra kusterosion av kuststräckor i tre kommuner belägna i Skåne. Examensarbetet består av en litteraturstudie och intervjuer med hållbarhets- och... (More)
Skånska kommuner drabbas av kusterosion som fås av havsnivåhöjningar!

Den globala uppvärmningen bidrar till havsnivåhöjningar som påverkar samhällen världen över. Erosion av kuster lär bli vanligare i framtiden i takt med ökad havsnivåhöjning och åtgärder kan vara nödvändiga. Skåne har bland de mest drabbade kuststräckorna i Sverige gällande kusterosion. Kommuner måste ta till åtgärder och planera utifrån en framtid som drabbas hårdare och oftare av kusterosion.

Syftet med arbetet är att utreda hur Skånes kust påverkas av erosion och undersöka vilka åtgärder som är lämpliga för att förhindra kusterosion av kuststräckor i tre kommuner belägna i Skåne. Examensarbetet består av en litteraturstudie och intervjuer med hållbarhets- och klimatstrateger på Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner.

Gemensamt för Trelleborgs, Ystads och Helsingborgs kommuner är att de har upptäckt att de hårda erosionsskydden har en tendens att skjuta problemet i sidled till områden där erosionsskydden inte finns. Därmed kan de befintliga hårda erosionsskydden orsaka mer skada än nytta. Innovativa projekt som främjar naturliga lösningar som exempelvis EU projektet LIFE Coast Adapt kan bidra till att andra typer av erosionsskydd blir vanligare i framtiden, där den biologiska mångfalden främjas samtidigt som erosion av kuster bromsas. Resultatet av examensarbetet kan ligga till grund för framtida planering av åtgärder gällande kusterosion.

Examensarbetet utrycker behovet av att väga in framtidens osäkerheter som förändrat utseende av kust samt osäkerheter olika klimatscenarier ger och planera efter detta. Det finns även socioekonomiska aspekter som kommer att ligga till grund för framtida planering då byggnader, infrastruktur och turism behöver skyddas. Det finns samtidigt behov av att bevara natur längs med kuststräckorna i Skåne. Det finns både hårda och mjuka strukturer som används för att få bukt med de problem kusterosion kan leda till. Lokala problem är ofta komplexa och oförutsägbara till sin natur och kräver lokalt anpassade lösningar.

Nyckelord: Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flemming, Cornelia LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Klimatförändringar, havsnivåhöjning, kusterosion, Trelleborgs kommun, Ystads kommun, Helsingborgs kommun, Climate change, sea level rise, coastal erosion, municipally of Trelleborg, municipally of Ystad, municipally of Helsingborg
language
Swedish
id
9017661
date added to LUP
2020-06-16 12:34:41
date last changed
2020-06-16 12:34:41
@misc{9017661,
 abstract   = {Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. The study consists of a literature study and an interview study with officials in the municipalities of Trelleborg, Ystad and Helsingborg. Maps for each municipality have been developed showing both present coastal erosion and the conditions with 1 m sea level rise. The municipalities surveyed are expected to have increased erosion sensitivity with local variations. The municipalities are facing different problems due to sensibilities of the coast and the community's configuration. Different protections are used to prevent coastal erosion, and these can be divided into hard and soft protections. Hard erosion protection has been shown to contribute to increased coastal erosion problems where the protection moves the problem laterally. Soft erosion protection does not contribute to these problems but in some places, it is not possible to perform beach nourishment. Natural erosion protection is investigated in the EU project LIFE Coastal Adapt and these show positive effects for biodiversity, however, many of these are not as well tested and distributed. Measures should be locally adaptable and based on local knowledge. A conclusion can be drawn where hard erosion protection should not be the first choice. Soft and nature-based measures should be evaluated and preferred to implement if erosion protection is needed.

Keyworlds: Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg.},
 author    = {Flemming, Cornelia},
 keyword   = {Klimatförändringar,havsnivåhöjning,kusterosion,Trelleborgs kommun,Ystads kommun,Helsingborgs kommun,Climate change,sea level rise,coastal erosion,municipally of Trelleborg,municipally of Ystad,municipally of Helsingborg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner},
 year     = {2020},
}