Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan infiltration i åkermark beskrivas vid skyfallskartering?

Hilgers, Anna LU and Ahl, Linnea LU (2020) In TVVR20/5016 VVRM05 20201
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
I denna rapport undersöktes hur infiltration i åkermark kan beskrivas i en skyfallskartering. Utifrån en fördjupad litteraturstudie av åkermarkens egenskaper och särart valdes en uppsättning parametrar för att beskriva dess infiltration. En skyfallskartering över Ystad tätort och omkringliggande åkermark genomfördes sedan genom konstruktion av flertalet modeller i programvaran Mike Flood. Även översiktliga avrinningsberäkningar och enklare kartering i plattformen Scalgo Live utfördes för att möjliggöra analys och utvärdering. Beskrivningen av infiltrationen tycktes godtagbar, även om åtskilliga osäkerheter kunde identifieras. Resultatet visade även att en specifik beskrivning av infiltrationen i åkermark, där hänsyn tas till åkermarkens... (More)
I denna rapport undersöktes hur infiltration i åkermark kan beskrivas i en skyfallskartering. Utifrån en fördjupad litteraturstudie av åkermarkens egenskaper och särart valdes en uppsättning parametrar för att beskriva dess infiltration. En skyfallskartering över Ystad tätort och omkringliggande åkermark genomfördes sedan genom konstruktion av flertalet modeller i programvaran Mike Flood. Även översiktliga avrinningsberäkningar och enklare kartering i plattformen Scalgo Live utfördes för att möjliggöra analys och utvärdering. Beskrivningen av infiltrationen tycktes godtagbar, även om åtskilliga osäkerheter kunde identifieras. Resultatet visade även att en specifik beskrivning av infiltrationen i åkermark, där hänsyn tas till åkermarkens särart, resulterade i en större avrinning och därmed en mindre risk för att underskatta påföljande översvämningar. I fallet med Ystad hade avrinningen från åkermark dock ingen större inverkan på översvämningsutbredningen i tätorten, vilket till viss del kan tillskrivas en välplanerad kulvertering och dikning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hilgers, Anna LU and Ahl, Linnea LU
supervisor
organization
alternative title
How can infiltration in arable soil be described in cloudburst mapping?
course
VVRM05 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
skyfallmodellering, skyfallskartering, infiltration, jordbruksmark, åkermark, modellering
publication/series
TVVR20/5016
report number
20/5016
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner: Linus Zheng
id
9017839
date added to LUP
2020-06-16 14:13:59
date last changed
2020-06-16 14:13:59
@misc{9017839,
 abstract   = {{I denna rapport undersöktes hur infiltration i åkermark kan beskrivas i en skyfallskartering. Utifrån en fördjupad litteraturstudie av åkermarkens egenskaper och särart valdes en uppsättning parametrar för att beskriva dess infiltration. En skyfallskartering över Ystad tätort och omkringliggande åkermark genomfördes sedan genom konstruktion av flertalet modeller i programvaran Mike Flood. Även översiktliga avrinningsberäkningar och enklare kartering i plattformen Scalgo Live utfördes för att möjliggöra analys och utvärdering. Beskrivningen av infiltrationen tycktes godtagbar, även om åtskilliga osäkerheter kunde identifieras. Resultatet visade även att en specifik beskrivning av infiltrationen i åkermark, där hänsyn tas till åkermarkens särart, resulterade i en större avrinning och därmed en mindre risk för att underskatta påföljande översvämningar. I fallet med Ystad hade avrinningen från åkermark dock ingen större inverkan på översvämningsutbredningen i tätorten, vilket till viss del kan tillskrivas en välplanerad kulvertering och dikning.}},
 author    = {{Hilgers, Anna and Ahl, Linnea}},
 issn     = {{1101-9824}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVVR20/5016}},
 title    = {{Hur kan infiltration i åkermark beskrivas vid skyfallskartering?}},
 year     = {{2020}},
}