Advanced

Kan benceller bevaras över miljontals år?

Kryffin, Isidora LU (2020) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20201
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Termen ’bencell’ omfattar ett antal celltyper som finns i benvävnad hos ryggradsdjur. Från fossil av ryggradsdjur har det beskrivits bevarade mikrostrukturer vars morfologi överensstämmer med den bencellstyp som kallas osteocyter. Det har dock presenterats olika hypoteser och idéer huruvida dessa strukturer bör betraktas som riktiga benceller eller inte med tanke på att det är svårt att bevisa deras ursprung. Likaså förekommer olika uppfattningar om hur dessa cell-lika kroppar lyckats bevaras över miljontals år. Med hjälp av ljusmikroskopi, svepelektronmikroskopi och elementanalys har jag undersökt osteocytliknande bildningar och andra mikrostrukturer i fossil från en mosasaurie och en fisködla, dvs. två havsreptiler, som levde under... (More)
Termen ’bencell’ omfattar ett antal celltyper som finns i benvävnad hos ryggradsdjur. Från fossil av ryggradsdjur har det beskrivits bevarade mikrostrukturer vars morfologi överensstämmer med den bencellstyp som kallas osteocyter. Det har dock presenterats olika hypoteser och idéer huruvida dessa strukturer bör betraktas som riktiga benceller eller inte med tanke på att det är svårt att bevisa deras ursprung. Likaså förekommer olika uppfattningar om hur dessa cell-lika kroppar lyckats bevaras över miljontals år. Med hjälp av ljusmikroskopi, svepelektronmikroskopi och elementanalys har jag undersökt osteocytliknande bildningar och andra mikrostrukturer i fossil från en mosasaurie och en fisködla, dvs. två havsreptiler, som levde under mesozoikum. Fossilen härrör från två olika typer av sedimentationsmiljöer. Resultaten visar att cell-lika strukturer finns bevarade i båda fossilen, och bekräftar den morfologiska överenstämmelsen med osteocyter i nulevande ryggradsdjur. Detta tyder i sin tur på att det förmodligen är osteocyter som har bevarats. Dessutom visar resultaten att bencellsliknande bildningar och andra mikrostrukturer kan bevaras under såväl oxiderande som reducerande förhållanden. (Less)
Popular Abstract
The term ‘bone cell’ is used to describe a number of cell types which are prevalent in vertebrate bony tissues. Microstructures with a morphology consistent with a specific type of bone cell termed ‘osteocytes’ have previously been described from vertebrate fossils. However, different hypotheses have been presented whether these entities are to be regarded as true bone cells or not. Different views also exist to explain how these microstructures have managed to survive for millions of years. Using light microscopy and scanning electron microscopy with elemental analysis, I examined osteocyte-like microbodies and other organic microstructures in two Mesozoic fossils (a mosasaur and an ichthyosaur) that originate from two different types of... (More)
The term ‘bone cell’ is used to describe a number of cell types which are prevalent in vertebrate bony tissues. Microstructures with a morphology consistent with a specific type of bone cell termed ‘osteocytes’ have previously been described from vertebrate fossils. However, different hypotheses have been presented whether these entities are to be regarded as true bone cells or not. Different views also exist to explain how these microstructures have managed to survive for millions of years. Using light microscopy and scanning electron microscopy with elemental analysis, I examined osteocyte-like microbodies and other organic microstructures in two Mesozoic fossils (a mosasaur and an ichthyosaur) that originate from two different types of sedimentary environments. My analyses show that cell-like features are present in both specimens, thereby verifying the morphological consistency with osteocytes in extant vertebrates. This indicates that they indeed are remnant bone cells. Furthermore, the results also show that cell-like bodies and other microstructures can be preserved in both oxidative and reducing environments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kryffin, Isidora LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bone, cell, taphonomy, preservation, osteocyte
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
596
language
Swedish
id
9019645
date added to LUP
2020-06-17 14:59:23
date last changed
2020-06-17 14:59:23
@misc{9019645,
 abstract   = {Termen ’bencell’ omfattar ett antal celltyper som finns i benvävnad hos ryggradsdjur. Från fossil av ryggradsdjur har det beskrivits bevarade mikrostrukturer vars morfologi överensstämmer med den bencellstyp som kallas osteocyter. Det har dock presenterats olika hypoteser och idéer huruvida dessa strukturer bör betraktas som riktiga benceller eller inte med tanke på att det är svårt att bevisa deras ursprung. Likaså förekommer olika uppfattningar om hur dessa cell-lika kroppar lyckats bevaras över miljontals år. Med hjälp av ljusmikroskopi, svepelektronmikroskopi och elementanalys har jag undersökt osteocytliknande bildningar och andra mikrostrukturer i fossil från en mosasaurie och en fisködla, dvs. två havsreptiler, som levde under mesozoikum. Fossilen härrör från två olika typer av sedimentationsmiljöer. Resultaten visar att cell-lika strukturer finns bevarade i båda fossilen, och bekräftar den morfologiska överenstämmelsen med osteocyter i nulevande ryggradsdjur. Detta tyder i sin tur på att det förmodligen är osteocyter som har bevarats. Dessutom visar resultaten att bencellsliknande bildningar och andra mikrostrukturer kan bevaras under såväl oxiderande som reducerande förhållanden.},
 author    = {Kryffin, Isidora},
 keyword   = {bone,cell,taphonomy,preservation,osteocyte},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Kan benceller bevaras över miljontals år?},
 year     = {2020},
}